Vrij Bewustzijn

De website ondergaat geleidelijk een reorganisatie ! /
The website is undergoing a gradual reorganization !

NEW HUMAN CONSCIOUSNESS
The Power of the Universe is in You and it’s now time to make use of it!
English version (read more)


HET NIEUWE BEWUSTZIJN VAN DE MENS (lees verder)
DE KRACHT VAN HET UNIVERSUM ZIT IN JOU!
Het is nu tijd om hier gebruik van te maken! (lees verder) 

TWAALF EIGENSCHAPPEN VAN HET NIEUWE BEWUSTZIJN VAN DE MENS
(lees verder)

EIGENSCHAP 03 van 12.  (WELKE WOORDEN IK GEBRUIK)

08052017 HET BEGIN3 03aDe metafoor die ik nu gebruik gaat over het effect van woorden die je gebruikt !

Nemen we ooit de tijd om te realiseren hoe groot de woorden die we gebruiken van invloed zijn op onszelf en anderen? Ieder geluid dat we maken heeft zijn eigen energie en vibratie. Wat en hoe we het zeggen kan een goede of slechte sfeer veroorzaken. Kunnen we alleen clichématig reageren als iemand wat zegt, of nemen we de tijd om het bij ons door te laten dringen voordat we een rustig antwoord geven? Zoals Masaru Emoto zegt: ‘Woorden zijn de vibraties van de natuur.’  WATERKRISTAL DANKBAARHEIDVandaar creëren mooie woorden een mooie natuur en lelijke woorden een lelijke natuur. Dit is de wortel van het universum. De manier waarop we met onze kinderen praten heeft een grote invloed op de rest van hun leven. Kinderen die omringd zijn door mensen die hen stimuleren met positieve woorden, nemen zelfvertrouwen mee naar hun volwassen leven. Kinderen die omringd zijn door mensen die op een negatieve manier met ze praten, nemen minderwaardigheid mee naar hun volwassen leven.

Hier is een voorbeeldverhaal over een extroverte  en intelligente jongen die van het leven hield. Hij was uniek, hij was anders. En dat was de reden dat er problemen ontstonden. Zijn ouders begrepen niet wat ‘anders’ echt betekende, en kozen ze om hem een sufferd te noemen. Ze voelden zich bedreigd door zijn creativiteit en intelligentie en in plaats van manieren vinden om hem te stimuleren, namen ze de makkelijkste weg en bleven in hun bekrompenheid.
Onbegrepen GenieDeze kleine jongen groeide op in eenzaamheid en pijn. Zijn broer en zus, die ‘normaler’ waren, werden als intelligent bestempeld, terwijl hij werd gezien als een buitenbeentje. Ieder klein kind kijkt op naar zijn ouders vol liefde en vertrouwen. Ze zijn haar/zijn hele wereld. Maar wat gebeurt er als het kind de ouders irriteert en zij zeggen dat hij een sufferd is? Wat gebeurt er als dat iedere dag tegen hem gezegd wordt? De wereld van het kind valt in diggelen en het wordt introvert, helemaal in de war en ongelukkig. De moeder en vader die alles voor hem betekenen, weigeren hem te accepteren zoals hij is.

Deze kleine jongen groeide op en ontmoette een jonge vrouw die heel veel van hem hield. Voor haar was niemand zo goed als hij en ze liet hem dit weten in ieder MAKE OR BRAKEwoord wat ze zei en in alles wat ze deed. Haar liefde genas zijn wonden.

De energie achter de woorden die wij gebruiken is zo krachtig.
Ze kunnen helend of destructief zijn.

 

Untitled-2Naar de EERDER besproken EIGENSCHAPPEN
van het
NIEUWE BEWUSTZIJN van de MENS


TERUG NAAR ONZE OORSPRONKELIJKE WIJSHEID ! /
BACK TO OUR ROOTS (ANCIENT WISDOM) !

MOUNT KAILASH
Mount Kailash is een gigantische spirituele bibliotheek. De Boeddhisten beschouwen Kailash als de spil van het bestaan. In het hele gebied, van landen in het Verre Oosten tot aan het Indiase subcontinent, tot landen in Centraal Azië, en zelfs in plekken zover als het Midden Oosten, is Kailash eeuwenlang gezien als een zeer heilige plek.

MOUNT KAILASH
Mount Kailash is a tremendous spiritual library. The Buddhists consider Kailash as the axis of the existence. In the whole area from the Far-east Asian countries to the Indian sub-continent to the Central-Asian countries, and even in spaces as far as the Middle East, Kailash has been held as a very sacred space for centuries.

MOUNTKAILASH

 SPREUKEN VAN DE DAG VAN DE AFGELOPEN WEEK /
QUOTES OF THE DAY FROM THE PAST WEEK
KLIK/CLICK HIER/HERE
6a6a
BESTE VRIENDEN,
OMDAT WE DE KOMENDE TIJD DRUK BEZIG ZULLEN ZIJN MET HET REORGANISEREN VAN ONZE WEBSITE, ZULLEN WE VOORLOPIG 1 X PER WEEK TEKSTEN OP FACEBOOK EN ONZE WEBSITE ZETTEN I.P.V. IEDERE DAG!

VRIENDELIJKE GROET HENK & BRENDA.
692
DEAR FRIENDS,
WE ‘LL BE BUSY REORGANIZING OUR WEBSITE,
SO FOR THE TIME BEING WE ‘LL BE POSTING OUR TEXTS
ONCE A WEEK INSTEAD OF EVERY DAY !
GREETINGS HENK & BRENDA.
691
LEER COMMUNICEREN MET JE LICHAAM !

DOOR DE ‘SPIERTEST-METHODE’ !!
KLIK HIER OF OP DE AFBEELDING VOOR MEER INFO

LEARN TO COMMUNICATE WITH YOUR BODY
THROUGH THE ‘MUSCLE TESTING METHOD’.
CLICK HERE OR ON THE PICTURE FOR MORE INFO

197