Vrij Bewustzijn

17 June 2018. FATHERS DAY!


This a text from Stef Bos, a Dutch song writer and singer. He made it after his small son asked him what he would like to be after he died.   This is his answer.

Later, when I’m dead:
Later, when I’m dead, I want another life

No longer always being busy with what is written
A last lifeline for those who don’t know what to do
A butterfly flying past, making everything lighter

Later, when I’m dead, I’ll live in your eyes
To let you see what I was blind for
Because Love is often staring us in the face
Later when I’m dead I’ll live in your heart

Later, when I’m dead, and have nothing left to lose,
I’ll pull out all the pipes of the organ and let the air out
Sending out tones as waves, flooding the world
With a love that takes out the sting of hate and envy

Later when I’m dead, I want to stop thinking,
Thinking of those I had to fight against
Away from their thoughts, and they out mine
I’ve lost so much time with unimportant things

Later when I’m dead I want to be the father I was never able to be
A transmitter of light, a pioneer and an angel on a shoulder
A father who is always there, even when he’s disappeared

Later when I’m dead, I’ll merge into everything
Being invisible in the last blue sky of the evening
Later when I’m dead, I want to dance with you
Without you knowing that I’m holding you in my arms  

17 juni 2018.  VADERDAG!

Hier is een tekst van Stef Bos, een Nederlandse schrijver en maker van liederen. Hij heeft het gemaakt nadat zijn zoontje aan hem gevraagd had wat hij later zou willen zijn als hij dood was. Dit is zijn antwoord.

Later als ik dood ben:
Later als ik dood ben wil ik een ander leven

Niet meer altijd bezig met wat geschreven staat
Een laatste strohalm zijn voor wie het niet meer weten
Een vlinder die voorbij vliegt en alles lichter maakt

Later als ik dood ben wil ik wonen in jouw ogen
Om jou te laten zien waar ik zelf blind voor was
Want de liefde ligt zo dikwijls gewoon maar voor het grijpen
Later als ik dood ben wil ik wonen in jouw hart

Later als ik dood ben en ik niets meer kan verliezen
Trek ik de registers open en laat alle lucht eruit
Orgelklanken zoals golven die de wereld overspoelen
Met een liefde die de angel haalt uit alle haat en nijd

Later als ik dood ben wil ik niet meer denken
Denken aan degenen tegen wie ik vechten moest
Weg uit hun gedachten en zij ook uit de mijne
Ik heb teveel mijn tijd verloren met wat er niet toe doet

Later als ik dood ben wil ik de vader worden
Die ik door mijn onvermogen nooit heb kunnen zijn
Een Licht doorgever,
Wegbereider en een Engel op een schouder
Een vader die er altijd is ook als hij verdwijnt

Later als ik dood ben wil ik overgaan in alles
Onzichtbaar in de avond als het laatste hemelsblauw
Later als ik dood ben wil ik met jou dansen
Zonder dat je weet dat ik jou in mijn armen hou.


EEN PRACHTIGE LIED, OOK VOOR VADERDAG!

A BEAUTIFUL SONG: FATHER AND FRIEND! 

EVERYDAY= WORLD ENVIRONMENT DAY 2018.

Sudarsan Pattanaik

MOTHERS DAY, 365 days a year! MOEDERDAG, 365 dagen per jaar!

Here’s a video from Sadhguru telling us why Mothers are so precious.
Hier is een video van Sadhguru die ons laat weten waarom Moeders zo kostbaar zijn..

Bijzondere dingen gebeuren/Amazing things happen.

Een video over autisme en hoe bijzonder het is. We zijn het allemaal een beetje! Een goede reden om hier naar te kijken.

A video about autism and how amazing it is. We are all a little autistic. A good reason to watch this video!


De website ondergaat geleidelijk een reorganisatie ! /

The website is undergoing a gradual reorganization !


NEW HUMAN CONSCIOUSNESS
The Power of the Universe is in You and it’s now time to make use of it !
English version (read more)

TWELVE CHARACTERISTICS OF THE NEW HUMAN CONSCIOUSNESS
Each month we’ll choose one characteristic
and use it in a metaphor or example.

Up till now we have discussed 5 of 12 characteristics
(Read more)

HET NIEUWE BEWUSTZIJN VAN DE MENS (lees verder)
DE KRACHT VAN HET UNIVERSUM ZIT IN JOU!
Het is nu tijd om hier gebruik van te maken! (lees verder) 

TWAALF EIGENSCHAPPEN VAN HET NIEUWE BEWUSTZIJN VAN DE MENS
Elke maand wordt er een eigenschap besproken.
Er zijn nu 5 eigenschappen aan de beurt geweest.
(lees verder)


December 2017
07 van 12 (NIEUWSGIERIG NAAR HET ONBEKENDE)

29102017 HET BEGIN BASISHOROSCOOP2018NIEUWSGIERIGDeze maand schrijf ik over ‘Nieuwsgierig naar het onbekende’.

Waarom is nieuwsgierigheid belangrijker dan passie? Als je jonge mensen vraagt, ‘Wat is je passie?’, hoeveel zullen er een antwoord kunnen geven? Misschien een paar? De meesten zullen het niet kunnen vertellen, en om iets te verzinnen vanuit je verstand heeft geen zin. Nee, passie komt pas na nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid komt vanuit een vrije geest. Een passie groeit omdat er iets is, dat plotseling je aandacht trekt, of iets dat je interesseert en je wilt er graag meer over weten. En wanneer je er meer over weet brengt je nieuwsgierigheid je vaak naar nieuwe ontdekkingen, die je in een heel andere wereld brengen dan jij je ooit had kunnen bedenken! Waarom? CURIOSITYNieuwsgierigheid heeft niets met verstand te maken en staat open voor nieuwe mogelijkheden. Wanneer de nieuwsgierigheid blijvend is en verder en verder gaat, weet je dat je dan pas met een passie te maken hebt. Er zijn talloze voorbeelden van mensen die plotseling een ingeving kregen om iets te gaan doen of uit te gaan vinden dat helemaal niet in de wereld van het verstand paste. Ze werden voor gek uitgemaakt, maar ze hadden de drive om hun idee verder te brengen naar iets dat tastbaar was, en of het iets was dat alleen henzelf plezier gaf, of aan een heleboel mensen, maakte niet uit. Nieuwsgierigheid is niet een doel, maar de manier van leven.

Untitled-2Naar de EERDER besproken EIGENSCHAPPEN van het NIEUWE BEWUSTZIJN van de MENS


TERUG NAAR ONZE OORSPRONKELIJKE WIJSHEID ! /
BACK TO OUR ROOTS (ANCIENT WISDOM) !

MOUNT KAILASH
Mount Kailash is een gigantische spirituele bibliotheek. De Boeddhisten beschouwen Kailash als de spil van het bestaan. In het hele gebied, van landen in het Verre Oosten tot aan het Indiase subcontinent, tot landen in Centraal Azië, en zelfs in plekken zover als het Midden Oosten, is Kailash eeuwenlang gezien als een zeer heilige plek.

MOUNT KAILASH
Mount Kailash is a tremendous spiritual library. The Buddhists consider Kailash as the axis of the existence. In the whole area from the Far-east Asian countries to the Indian sub-continent to the Central-Asian countries, and even in spaces as far as the Middle East, Kailash has been held as a very sacred space for centuries.

MOUNTKAILASH

 SPREUKEN VAN DE DAG VAN DE AFGELOPEN WEEK /
QUOTES OF THE DAY FROM THE PAST WEEK
KLIK/CLICK HIER/HERE

20a20bBESTE VRIENDEN,
OMDAT WE DE KOMENDE TIJD DRUK BEZIG ZULLEN ZIJN MET HET REORGANISEREN VAN ONZE WEBSITE, ZULLEN WE VOORLOPIG 1 X PER WEEK TEKSTEN OP FACEBOOK EN ONZE WEBSITE ZETTEN I.P.V. IEDERE DAG!

VRIENDELIJKE GROET HENK & BRENDA.
692
DEAR FRIENDS,
WE ‘LL BE BUSY REORGANIZING OUR WEBSITE,
SO FOR THE TIME BEING WE ‘LL BE POSTING OUR TEXTS
ONCE A WEEK INSTEAD OF EVERY DAY !
GREETINGS HENK & BRENDA.
691
LEER COMMUNICEREN MET JE LICHAAM !

DOOR DE ‘SPIERTEST-METHODE’ !!
KLIK HIER OF OP DE AFBEELDING VOOR MEER INFO

LEARN TO COMMUNICATE WITH YOUR BODY
THROUGH THE ‘MUSCLE TESTING METHOD’.
CLICK HERE OR ON THE PICTURE FOR MORE INFO

197