Connectie Met De Universele Energie/ Connection With The Universal Energy

HIER IS EEN OEFENING OM VERBONDEN TE RAKEN
MET DE UNIVERSELE ENERGIE.

Lig op je rug met je armen uit elkaar.
Zeg het volgende:
Mijn voeten zijn verbonden met Moeder Aarde

Mijn linker hand is verbonden met mijn Intuitie
Mijn rechter hand is verbonden met mijn Hogere zelf
Mijn kruin is verbonden met mijn Hogere bewustzijn.

Blijf nog even rustig liggen en voel de energie.
——————————–

HERE IS AN EXERCISE TO CONNECT YOU
WITH THE UNIVERSAL ENERGY.

Lie on your back with your arms spread out.
Say the following:

My feet are connected to Mother Earth
My left hand is connected to my Intuition
My right hand is connected to my Higher self
The top of my head is connected to my Higher consciousness

Rest a few minutes and feel the Energy
———————————-

WIJSHEID VAN/WISDOM OF WHITE EAGLE

WIJSHEID VAN WHITE EAGLE
Er is maar één religie, de religie van Liefde.
Er is maar één land, heel Moeder Aarde.
Er is maar één ras en gekozen volk, de hele mensheid.
Er is maar één geslacht, dat tweeslachtig is, heel en heilig.
Er is maar één taal, de taal van het Hart.
En er is maar één God, de God van Liefde.
De Grote Vader/Moeder van al dat leeft.
En ik, hun enige geboren Zoon/Dochter.
Wij zijn één Heilige Drie-eenheid, die
Alomtegenwoordig, almachtig en alwetend is.

WISDOM OF WHITE EAGLE
There is only one religion, the religion of love.
There is only one country, the whole of Mother Earth.
There is only one race and chosen people, the whole of humankind.
There is only one gender, who is androgynous, whole and holy.
There is only one language, the language of the heart.
And there is only one God, the God of love,
The Great Father/Mother of all life
And I, their only born Daughter/Son.
We are one Holy Trinity, who is
Omnipresent, omnipotent and omniscient.

TER ERE VAN EEN VLIEG IN DE WINTER / HONORING THE WINTER FLY

TER ERE VAN EEN VLIEG IN DE WINTER

De Winterse Wind waaide, toen jij binnen kwam vliegen.
Ik gaf jou een schuilplaats.
Jij gaf mij weken van vriendschap en gezelschap.

Bedankt dat je mij liet herinneren dat we allemaal één zijn.

HONORING THE WINTER FLY.

The Winter Winds were blowing when you flew inside.
I gave you shelter.
You gave me weeks of friendship and company.

Thank you for reminding me that we’re all one.

Nieuwe Naam Voor Zwarte Panter / New Name For Black Panther

Het ongelooflijke verhaal van de prachtige panter ‘Diablo’,
die de nieuwe naam ‘Spirit’ kreeg.
Hij had een slecht leven in een dierentuin in België gehad!
Dierencommuniceerder Anna Breitenbach sprak met hem. /
The unbelievable story of the magnificent Leopard ‘Diablo’,
who was given the new name of ‘Spirit’
He had been treated badly in a zoo in Belgium.
Anna Breytenbach, annimal communicator, talked with him.

UPDATE
Na deze video werd Spirit herenigd met de 2 cubs. De Jukani Wildlife Sanctuary heeft nu een nieuw
en groter omheind gebied waar Spirit
en de 2 cubs nu samen zijn.

After this video Spirit was reunited with the 2 cubs. The Jukani Wildlife Sanctuary now has a new and more spacious premises, where the 3 cats live together..

NIEUWE Muziekvideo’s / NEW Music Videos

Enya: Het geheugen van de bomen / Memory of the trees

Muziek voor de Aarde / Earth Music

Native American Music

Hawaii brengt ons in contact met de energieën van Lemuria
Hier is een lied van Keali’i Reichel, Muziek die je tot diep in je Ziel raakt/
Hawaii brings us in contact with Lemurian energie
Here is a song of Keali’i Reichel. Music that touches your Soul

Ganga Giri introduceert de oeroude Australische didgeridoo  op de draaitafel/
Ganga Giri introduces the ancient Australian didgeridoo to the turntable

VAN VLEES NAAR VEGAN / FROM BEEF TO VEGAN

Dit is een film die een BAFTA prijs (The British Academy of Film and Television Arts) in Ottawa, Canada (2018) heeft gewonnen.
Een Engelse Vegetarische Vleesboer die jarenlang vleeskoeien had gehouden, kon het niet over zijn hart krijgen om zijn 73 koeien naar het slachthuis te brengen, en in plaats daarvan liet hij ze naar een sanctuary  brengen, waar ze tot aan hun natuurlijke dood kan blijven. Als hij ze naar de slacht had gebracht, had hij  € 50.000  verdiend. Hij vond het belangrijker voor zijn geweten om ze in leven te houden. In de loop der jaren had hij meer gevoel voor zijn koeien gekregen. Voor hem waren ze niet meer stukken vlees, maar intelligente en gevoelige dieren, die, net zoals wij, emoties tonen.
De Engelse Vegan Society hielp hem om een nieuw plan te maken voor zijn boerderij. Hij is nu bezig om een Vegan Boerderij te creëren, waarvoor hij veel steun krijgt. /
This is a BAFTA award (The British Academy of Film and Television Arts: The Award was won in Ottawa, Canada, 2018) winning film of a U.K. Vegetarian Beef Farmer who saved his 73 cows from being slaughtered by sending them to a sanctuary instead. If they had been killed it would have earned him 50.000 pounds, but saving them was more important to him. He couldn’t stand the thought that these cows who he had raised since they were young and with whom he had a built up a bond of friendship would be sent to the slaughterhouse. The UK Vegan Society helped the farmer to make new modern plans for his farm, and he has now decided to start a new type of vegan farming and is getting a lot of support.

Een reactie van een lezer hieronder / A reaction of a reader below

73 KOEIEN, ALLEMAAL MET EEN PERSOONLIJKHEID.
Een lezer die een hart voor koeien heeft vanwege hun warme, emotionele en intelligente karakter, wil het succes van het winnen van de Bafta prijs door de film over de 73 koeien, vieren door 7 aspecten van hun karakter met ons te delen.

 1. Koeien zijn intelligent, ja het is echt waar. Het gezegde ‘Een groot hoofd, grote hersens’ is waar. Het is niet waar dat ze stom zijn. Meerdere studies hebben aangetoond dat ze in staat zijn om problemen op te lossen door kritisch te denken. Ze kunnen ook eerdere ervaringen gebruiken om toekomstige acties te bepalen.

 2. Koeien hebben emoties, net als de mens. Ze kunnen gelukkig, ongelukkig, humeurig of gevoelig zijn. Je ziet, dat wanneer koeien voor het eerst naar buiten kunnen na de winter maanden, ze vol vreugde over het veld huppelen.

 3. Koeien kunnen vaste vriendschappen sluiten. Het is aangetoond dat als ze samen zijn met een goede vriend, hun stressgehalte minder wordt.

 4. Koeien hebben een goed geheugen. Net als een olifant weten ze nog dingen van vroeger te herinneren. Ze weten ook altijd hun eten, water en onderdak te vinden.\

 5. Koeien houden van hun baby’s. Ze hebben een heel sterke band met hun kalf. Dit is wat de koeienindustrie zo wreed maakt. Ze hebben een heel moederlijke band en geven veel aandacht en bescherming aan hun kind. Deze band blijft hun hele leven lang.

 6. Het verdriet van een koe is een van de droevigste dingen die je kan meemaken. Ik heb ooit een moeder koe achter haar kalf aan zien rennen, dat door de boer weggehaald was en op een trailer achter een tractor afgevoerd werd. Een moeder koe huilt, vaak dagenlang, als haar kind wordt weggehaald, en valt in een depressie.

 7. Koeien kunnen 20 jaar worden. In de bio-industrie worden ze niet ouder dan 18-24 maanden, en melkkoeien 4 of 5 jaar. Kalveren die geslacht worden mogen een paar maanden leven.

73 COWS, ALL WITH A PERSONALITY
One of the many reasons I was so pleased that 73 Cows won this award is, well, I love cows. Having been brought up next to a dairy farm I am well aware that cows are gentle animals who are affectionate, emotional and intelligent. So as a celebration of 73 Cows winning the BAFTA for best short film I thought I would I share with you 7 things about cows that you might not know.

 1. Cows are clever, yes that’s right, the old saying of big head, big brain is actually true here. It is a myth that cows are stupid and in fact studies have shown that cows are capable of critical thinking to resolve problems. They are also capable of learning by association which means they can use previous experiences to determine future actions.

 2. Cows are emotional, yes that’s right just like human’s cows have emotions and can be happy, sad even moody or sensitive. You have probably seen pictures of cows when allowed outside for the first time after being couped up for ages, they run and prance and that’s right literally jump for joy.

 3. Cows form close relationships, I have seen this first hand with a cow from our neighbouring farm and one of our dogs. When they were both outside they were inseparable and would lick each other continually. Cows do actually form particular friendships and have “best friends” studies have shown when they are with their “close friends” their stress levels decrease and vica versa.

 4. Cows have great memories, yes we know an elephant never forgets but cows also have great memories and are very good at remembering things even after long periods of time. Cows also have an excellent spatial memory enabling them to remember where things are located such as food, water and shelter.

 5. Cows love their babies, the maternal bond between a cow and her baby is tremendously strong which is why dairy farming is so sad. Cows have very strong maternal bonds and make very attentive and protective mothers. The bond continues after weaning with mother and baby actually remaining close to each other for life.

 6. Cows grieve, one of the saddest things I have ever seen is a cow running after her baby which is being taken away by a farmer on the back of a tractor. When a baby is taken away the mother will cry, often for days and fall in to depression.

 7. Cows can live to over 20, yes that’s right outside of the farm environment a cow can live up to the ripe old age of 20. Of course not every cow would do this but it still far exceeds the 18-24 months that cows who are raised for meat get. Or the 4-5years for dairy cattle once their milk production slows or of course the worst of all the calves slaughtered for veal at just a few months old.

GOED NIEUWS !!! Nederland / GOOD NEWS !!! The Netherlands

DUIZENDEN SCHOLIEREN OP MALIEVELD
VOOR EEN DOORTASTENDER KLIMAATBELEID

Afgelopen week gingen 10.000 leerlingen de straat op richting
Malieveld om op te komen voor het klimaat en de regering aan
te sporen om eindelijk voor ECHTE oplossingen te kiezen
voor
een gezond klimaat.

Eerder hielden 70.000 leerlingen uit België ook een Klimaatmars!
Ook in Zweden en andere landen!
Jonge mensen geven het voorbeeld!

Op zondag 10 maart organiseren Milieudefensie, de FNV, Greenpeace, DeGoedeZaak en de Woonbond de Eerlijke Klimaatmars in Amsterdam.

“Wij gaan met zijn allen de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kan anders! Onze regering moet kiezen voor échte oplossingen voor gezinnen, jongeren, kleine ondernemers en boeren. De grote vervuilers moeten eerlijk betalen. Genoeg getreuzeld. Het klimaat wacht niet”, zeggen de organisaties.

Wij zijn klaar met vage beloften en halve maatregelen en willen concrete afspraken, staat in hun oproep op FACEBOOK (klik hier)

De klimaatmars begint zondag 10 maart om 13:00 uur op de Dam in Amsterdam.