Vrij Bewustzijn Spreuk/Tekst van Zaterdag 30-09 tot 07-10

WIJ CREËREN 70% VAN ONZE ZIEKTES ZELF. DE ANDERE 30% WORDEN VEROORZAAKT DOOR UITERLIJKE OMSTANDIGHEDEN
OF AANGEBOREN EIGENSCHAPPEN

Arianna Huffington & Sudhguru praten over hoe je stress kan voorkomen/
WE CREATE 70% OF OUR ILLNESSES. THE OTHER 30% ARE CAUSED BY EXTERNAL FACTORS OR HEREDITARY CHARACTERISTICS
Arianna Huffington & Sudhguru talk about how to control stress,

STRESSED ?
Follow his example.
He knows what to do !
Just be Yourself !
11b1a

Vrij Bewustzijn Spreuk/Tekst van Zaterdag 16-09 tot 23-09

VOOR DEGENEN DIE HET NOG NIET WETEN!
SLAAP NIET MET JE HOOFD NAAR HET NOORDEN OP HET NOORDELIJK HALFROND !
Door de magnetische kracht van de noordpool, is het niet goed om met je hoofd richting noorden te slapen /
FORE THOSE WHO DON’T KNOW IT !
DON’T SLEEP WITH YOUR HEAD TO THE NORTH ON THE NORTHERN HEMISPHERE

Through the magnetic field of the North Pole,
it is not wise to sleep with your head to the North

HOE JE HET BESTE KUNT SLAPEN, ALS JE OP HET NOORDELIJKE HALFROND, OF OP HET ZUIDELIJKE HALFROND BENT !/
THE BEST WAY TO SLEEP, IF YOU LIVE ON THE NORTHERN
OR SOUTHERN HEMISPHERE
SLAAPRICHTINGEN
22a

Vrij Bewustzijn Spreuk/Tekst van Zaterdag 09-09 tot 16-09

UIT MINDERWAARDIGHEID ZEGGEN WE: ˜IK BEN MAAR EEN MENS …….
UIT EIGENWAARDE ZEGGEN WE: ˜IK BEN EEN MENS DIE HEEL VEEL KAN !/
OUT OF UNWORTHINESS WE SAY:  ‘I ‘M ONLY HUMAN …….’
OUT OF SELF WORTH WE SAY: ‘I AM HUMAN & FULL OF POTENTIALS !’

 DE KRACHT VAN SAMENWERKING
HIER EEN FOTO VAN MEERDERE LEIDERS VAN INDIA.
Door de grote droogte in hun land vergeten ze hun verschillen van meningen en komen ze als vrienden bij elkaar met als doel:
‘HET REDDEN VAN HUN RIVIEREN !’/
THE POWER OF WORKING TOGETHER
Here is a photo of different Leaders of India. Because of the great drought in their country, they’re forgetting their differences and coming together as friends with one goal: ‘Rallying for the Rivers of India!’

REGERINGSLEIDERS INDIA

WAAR IS HET WATER ?

DIT GAAT NIET ALLEEN OVER INDIA. HET GAAT ONS ALLEMAAL AAN!

Wat we onze bossen aan doen, doen we ons zelf aan!
Iedere boom, iedere rivier staat niet los van ons. Ze zijn een deel van ons. We zijn allemaal organisch.
Langs de rivieren zijn de bossen weg gehaald voor landbouw. Bomen creëren een bodemstructuur, die water vasthoudt. De bomen zijn weg, het water is weg, de rivieren zijn bijna droog en de boer kan geen gewassen laten groeien !/
WHERE IS THE WATER?

THIS IS NOT ONLY ABOUT INDIA. THIS IS ALSO OUR PROBLEM!

What we do to our forests, we do to ourselves! Every tree, every River is not separate from us. They are a part of us. We are all organic. The forests on the banks of the rivers have all been chopped down to make way for agriculture. Trees create soil structure that retains water. All the trees are gone, the water has gone, the rivers are drying out and the farmers can ’t grow any crops!

UITGEDROOGDE RIVIER INDIA1

1a

Vrij Bewustzijn Spreuk/Tekst van Zaterdag 19-08 tot 26-08

DE RIVIEREN VAN INDIA KOMEN TOT LEVEN.
Het woord India komt van de Rivier Indus. India is dus een civilisatie van rivieren. Langs de rivieren zijn er duizenden jaren lang gewassen geteeld. Nu niet meer. 60% van de rivieren in India zijn al droog of drogen drastisch uit. Om de landbouw te bevorderen zijn in het verleden langs de vruchtbare oevers van de rivieren overal bomen en bossen weggehaald. Wat is er nu gebeurd? Er zijn geen bomen, bossen en dieren meer…….en helemaal geen landbouw. Sadhguru zegt: “Mensen denken dat er door water bomen zijn. Nee, het is andersom. Door de bomen is er water.”
Sadhguru heeft een grootscheepse campagne gelanceerd om de rivieren te redden. Met steun van belangrijke ministers, gouverneurs van staten en vrijwilligers, heeft hij in de maand September een grote ‘Rally for Rivers’ georganiseerd. Hij zal van de staat Kanyakumari tot aan de Himalaya met zijn auto bezoek brengen aan 16 staten om bij de bevolking informatie te brengen met de bedoeling dat zo snel mogelijk tientallen miljoenen bomen langs alle oevers van de rivieren in India geplant zullen worden.
(In juli 2017 hebben 1.5 miljoen vrijwilligers een wereldrecord gevestigd: “In 12 uur tijd hebben ze 6.6 miljoen bomen geplant.”

De video’s hieronder gaan niet alleen over India, maar is voor iedereen die water drinkt.

THE RIVERS OF INDIA COME ALIVE.
The word India comes from the River Indus. India is a civilization of rivers. Crops have been cultivated for thousands of years on the banks of rivers. Not anymore. 60% of the rivers in India have dried up, or are drying up. In the past trees and forests on the banks of fertile banks of rivers were cut down to promote agriculture. What’s the situation now? There are no trees, forests or animals…….and no agriculture.
Sadhguru says: “People think that trees exist because of water, but it’s the other way round. We have water because of trees”.
Sadhguru has started a huge campaign to save the rivers. Supported by important ministers, governors of states and volunteers, he has organized a huge ‘Rally for Rivers campaign in the whole month of September this year. He’ll be driving in his own car from the state of Kanyakumari to The Hymalayas, making visits to 16 states bringing information to the population, with the intention that tens of millions of trees shall be planted on the banks of all the threatened rivers in India. (In July, 1.5 million volunteers planted 6.6 million trees in twelve hours, breaking a world record!)
The two videos are not only about India, but are a message for everyone in the world who drinks water.

WATER, DE LEVENSBRENGER !/
WATER, THE BRINGER OF LIFE!
5b
55a