Vrij Bewustzijn Spreuk/Tekst van Zaterdag 12-08 tot 19-08

HET WORDT TIJD DAT WE IN DE TOEKOMST BEGINNEN TE LEVEN !/
IT’S TIME TO START LIVING IN THE FUTURE !

ER GEBEUREN OOK GOEDE DINGEN IN DE WERELD!
DIT IS WAT ER GEBEURT WANNEER VROUWEN HUN KRACHTEN BUNDELEN!
EEN REVOLUTIE IN VROUWELIJKE WAARDEN.
Rond de wereld, van de Afrikaanse Savanne tot de Woestijnen van het Middenoosten; van Centraal Australië tot aan de straten van Amerika, vrouwen komen bij elkaar om een standpunt in te nemen voor Vrede, Liefde en Verbinding met elkaar. – Van de grote vrouwen mars eerder dit jaar, tot de kleinere gemeenschappen van vrouwen, die praten over oplossingen en naar manieren zoeken om een betere wereld te creëren, – zijn vrouwen samen aan het visualiseren.
In één van ‘s werelds grootste conflictbrandhaarden, nemen Israelische en Palestijnse vrouwen de leiding voor Vrede.
Good things do happen in the world!
In 2016 heeft een groep vrouwen met heel verschillende achtergronden een week met elkaar door gebracht om ideeën te bedenken hoe ze de cyclus van agressie kunnen doorbreken. Deze moeders, moe van het feit dat ze hun kinderen steeds de oorlog in moesten sturen, namen een belangrijk standpunt in en iets wonderlijks gebeurde, een mars van tienduizenden Palestijnse en Israelische vrouwen liepen hand in hand voor vrede. De mars duurde twee weken en resulteerde in een oproep naar de regeringen voor een vredesverdrag. Deze vrouwen demonstreerden, met hun historische daad, aan Israëliers en Palestijnen dat vrede in het Midden Oosten mogelijk is !

8cA REVOLUTION OF FEMININE VALUES

Around the world, from the African bush to the deserts of the Middle East; from Central Australia to the streets of America, women are coming together to take a stand for peace, love and connection. From the women’s march earlier this year, to smaller communities of women gathering to talk about solutions and ways they can create a better world, women are visioning change together.

In one of the world’s greatest hotbeds of conflict, Israeli and Palestinian women are leading the way for peace. In 2016, a group of women from vastly different backgrounds spent a week together to brainstorm ways to break the cycle of violence. These mothers, tired of sending their children to war, took a stand and something amazing happened: a march with tens of thousands of Palestinian and Jewish women, walking hand in hand for peace. The march took place over two weeks, culminating in a plea to the government for a peace treaty with Palestine. These women, with their historic act, demonstrated to Israelis and Palestinians that peace IS possible
in the Middle East !

 

VROUWEN BEPALEN DE KLEUR !/
WOMEN DETERMINE THE COLOUR !
8b

8
8a

Vrij Bewustzijn Spreuk/Tekst van Zondag 06-08 tot 15-08

YOGA VOOR SUCCES ………..
In deze korte video maken we mee hoe nek en schouder oefeningen ons snel ontspanning brengen. Zowel de neurologische – als energiesystemen die zich tussen de schouderbladen en de darmen bevinden worden hierdoor in balans gebracht. Dit is heel belangrijk voor ons lichaam. Na 3 of 4 minuten oefenen wordt je alerter, is je geheugen beter en zijn je zintuigen scherper.

YOGA FOR SUCCESS …………
In this short video we learn how neck and shoulder exercises bring us a quick relaxation. Both the neurological and energy systems located between the shoulder blades and the intestines are so balanced. This is very important for our body. After 3 or 4 minutes of exercises, you get more alert, your memory improves and your senses are sharper.

ADOPTEER EEN ‘HUGGER-BOOM’ …………./
ADOPT A ‘HUGGER TREE’ ………….
5b

55a

Vrij Bewustzijn Spreuk/Tekst van Zaterdag 29-07 tot 05-08

EEN WEEK MET SADHGURU/  THIS WEEK WITH SADHGURU
KINDEREN ZIJN BETERE ADVISEURS VOOR HET LEVEN DAN OUDERS …/
CHILDREN ARE BETTER CONSULTANTS ON LIFE THAN PARENTS

KINDEREN DOEN HET ONS VOOR …/ CHILDREN ARE OUR EXAMPLES …
2bBEING HUMAN MEANS BEING CAPABLE OF LOOKING AT EVERY LIFE FORM WITH A SENSE OF TENDERNESS

 

VAN STRESS NAAR RUST ……../ FROM STRESS TO PEACEFULNESS
2c

When you are in een great hurry to do something just hold back a few seconds.
That’s all it takes to shift from compulsiveness to Consciousness !

22a

Vrij Bewustzijn Spreuk/Tekst van Zaterdag 08-07 tot 15-07

BREEK MET DE GEWOONTES VAN JE OUDE ZELF !
Onze gewoontes vormen ons karakter. Breek met ze, vervang ze door iets nieuws en geef jezelf een nieuwe kijk op je leven. Wanneer wij onze manier van denken veranderen, komt er een verandering in het neuronetwerk van onze hersenen.
Laat je inspireren door de Neurowetenschapper, Dr. Joe Dispenza in deze introduktievideo, “Breaking the Habit of Being Yourself”

BREAKING THE HABIT OF BEING YOURSELF
Bad habits interrupt your life and prevent you from accomplishing your goals. They jeopardize your health — both mentally and physically. And they waste your time and energy.

So why do we still do them? And most importantly, is there anything you can do about it?

JEZELF VERANDEREN …/ CHANGE YOYRSELF
BREAK WITH THE HABITS THAT DON’T WORK FOO YOU

Untitled-1

346346a

 

Vrij Bewustzijn Spreuk/Tekst van Zaterdag 01-07 tot 08-07

VAN DONKER NAAR LICHT
In deze video vertelt Kryon dat de Aarde, na duizenden jaren in het donker, nu bezig is om zich vrij te maken door naar het licht te gaan.
Hij zegt dat wij als ‘oude zielen’, die vele keren op aarde geweest zijn, hoop en licht geven. Door onze levenslange ervaringen hebben wij talloze wijsheden in ons opgeslagen en als we steeds positief blijven, kunnen we de wijsheden weer herinneren en doorgeven aan anderen.
Hij brengt 5 punten onder onze aandacht.
1. GELOOF JE HET?
2. WAT BEN JE VAN PLAN OM TE DOEN?
3. WEES SELECTIEF IN WAT VOOR TV-PROGRAMMA’S JE BEKIJKT. WE WORDEN DOOR DE MEDIA BESTOOKT MET INHOUDSLOZE EN NEGATIEVE INFORMATIE. ZE ZITTEN NOG STEEDS IN DE OUDE ENERGIE EN HEBBEN GEEN VERBINDING MET WAT DE MENS OP DIT MOMENT ECHT NODIG HEEFT.
4. MAAK JE LOS VAN HET DRAMA IN JE FAMILIES EN VRIENDENKRING. DOE ER NIET AAN MEE !
5. ZOEK JE INNERLIJKE KIND WEER OP. DIT BRENGT JE TERUG BIJ JE EIGEN ZORGELOZE TIJD EN CREATIVITEIT.
De channelling begint na 2.38 minuten
The channeling starts after 2.38 minutes
You find the English text of the Dutch introduction in de channeling.

VAN DONKER NAAR LICHT /
FROM DARK TO LIGHT

4b

44a

Vrij Bewustzijn Spreuk/Tekst van Zaterdag 24/06 tot 01/07

WAAROM YOGA?
Van al de dingen die een mens kan doen, waarom zou je Yoga doen?

Sadhguru legt uit:
‘Of je zingt, danst, een boek schrijft, of wat je ook doet, het is een uitdrukking van wie je bent.
Yoga is niet een uitdrukking, maar een definitie van wie je bent en de innerlijke geaardheid van wie je wenst te zijn.
Yoga brengt je van een persoonlijkheid naar een aanwezigheid. Een PERSOONLIJKHEID heeft een beschermende laag om zich heen, een AANWEZIGHEID is flexibel en heeft geen grenzen.
Met Yoga kan je langzaam maar zeker dat omhulsel om je heen dunner en dunner maken, totdat op een dag je er zonder kunt leven!’

WHY YOGA?
Of all the things in the world that a human being can do, why yoga?
Sadhguru explains: Whether you sing, dance or whatever you do, it is an expression of who you are.
Yoga is not an expression, but is about determining who you are and the nature of who you wish to be.
Yoga brings you from a personality to a presence. A PERSONALITY has a protective shell around it, a PRESENCE is flexible and has no bounderies.
With Yoga you can slowly make your shell thinner and thinner and one day you can exist without it.

21 JUNI WAS DE INTERNATIONALE DAG VAN YOGA IN 2017
SADHGURU’S BOODSCHAP VOOR DE INTERNATIONALE DAG VAN YOGA IN 2017.
Als er een technologie is om een externe welzijn te creëren, is er ook een hele dimensie van wetenschap en technologie om een innerlijk welzijn te creëren.
Yoga is in deze tijd een heel belangrijk gereedschap voor onze gezondheid. Dit wordt steeds meer ingezien. De wetenschappelijke wereld heeft bewezen dat Yoga onze hersenen positief kan veranderen. Het brengt ons zowel fysiek als geestelijk in balans. In deze korte video vertelt Sadhguru hoe Yoga de oplossing brengt voor zoveel dingen in ons leven. Zelfs 5 minuten oefenen per dag kan een verschil maken, en een simpele nieuwe dimensie in je leven brengen.

JUNE 21 WAS THE INTERNATIONAL DAY OF YOGA IN 2017.
SADHGURU’S MESSAGE FOR YOGA INTERNATIONAL DAY IN 2017.

As there is a technology to create external wellbeing, their is a whole dimension of science and technology to create inner wellbeing.

These days Yoga has become a very important tool for our good health. More and more people are realizing this. The Scientific World has proved that when practicing  different systems of yoga your brains change positively. It balances you physically, mentally  and spiritually. In this short video Sadhguru tells how Yoga brings solutions to our everyday life. Even 5 minutes a day can make a change and bring a simple new dimension into your life.

YOGA KATTEN / CATS
3b
33a

Vrij Bewustzijn Spreuk/Tekst van Zaterdag 17-06 tot 24-06

OP WEG NAAR EEN NIEUWE EUROPESE SAMENLEVING !
Het eerste TESLA ECO DORP wordt gebouwd in ALMERE !
Als experiment zijn er in het najaar2017 100 huizen gebouwd..

HET BEGIN VAN EEN NIEUW TIJDPERK
Oprichter van ReGen Villages, CEO James Ehrlich, in samenwerking met de Deense Architekten Firma Effekt, zullen behulpzaam zijn bij het aanpakken van een aantal dringende kwesties in de wereld: de toenemende bevolkingsgroepen, klimaatsveranderingen en beperkte middelen.

WAT IS EEN TESLA ECO DORP?
Dit dorp wordt geheel zelfvoorzienend en verbindt mensen weer met elkaar en de natuur. De bewoners van deze nieuwe gemeenschappen zullen hun energie, water en voedsel uit hun eigen huis en tuin halen. De bouw van de eerste pilot is in de zomervan 2016 in Almere (Nederland) gestart en zal in de herfst van 2017 af zijn.

DIT PROJECT GAAT BIJ SUCCES OVER DE HELE WERELD
Wanneer het project een succes wordt, hoopt ReGen meerdere proefdorpen in Zweden, Denemarken, Noorwegen, Duitsland, China, Verenigde Arabische Emiraten, en mogelijk het Afrikaanse Continent te kunnen opzetten.

Voor het hele verhaal zie link hieronder.
https://www.hetkanwel.net/2016/06/02/regen-villages/

FIRST FOR EUROPE!
GOING TOWARDS A NEW EUROPEAN SOCIETY!

The First TESLA VILLAGE is now being built in the town of Almere, 25 minutes from Amsterdam. This experiment of 100 houses will be ready in the Autumn of 2017.

THE BEGINNING OF A NEW ERA.
The founder of ReGen Villages, CEO James Ehrich, working together with the Danish Architectural Firm Effekt, will be helpful dealing with several urgent questions in the World: the increasing population, climate change and a shortage of resources.

WHAT IS A TESLA VILLAGE?
This village will be completely self sufficient and shall connect people to each other and nature. The inhabitants of these new societies shall attain their energy, water and food from their own house and garden. The building of the first pilot shall start in the summer of 2016 in Almere (Holland) and will be ready in the Autumn of 2017.

The village in Almere will prove that it can produce more clean water, food, and energy on this certified organic farmland, whilst also housing hundreds of people, than if it were simply kept for farming. But what really sets these eco-villages apart is the interwoven technology which will give the villages the capacity for information feedback, allowing each community to further learn and improve from each other.

IF THIS PROJECT IS A SUCCESS, IT WILL GO ALL OVER THE WORLD.

ReGen hopes to build more experimental villages in Sweden, Denmark, Norway, Germany, China, UAE and potentially The African Continent.

EEN VOORBEELD VAN EEN NIEUWE MANIER VAN WONEN/
AN EXAMPLE OF A NEW WAY OF LIVING
2b22a

Vrij Bewustzijn Spreuk/Tekst van Zaterdag 10-06 tot 17-06

WILDCARDS/JOKERS
(Mensen of gebeurtenissen die plotseling onvoorspelbare veranderingen in onze samenleving aanbrengen)
We leven in een tijd van ‘wildcards’, een tijd waar mensen die je niet verwacht en ook gebeurtenissen plotseling op het toneel te voorschijn komen.
Alles wat er om je heen gebeurt geeft je een onrustig gevoel, alsof er geen zekerheden meer zijn. Dat klopt. Niets is zoals het was en zoals het zal zijn in de toekomst. Je vraagt je vandaag af wat voor verrassing morgen zal brengen! Alles en iedereen is in beweging.
Tegelijkertijd gebeurt er in onze eigen levens ook van alles. Wij maken persoonlijke ‘ups en downs’ mee, – met onze gezondheid, met de mensen om ons heen, onze emoties. Zo ben je in balans en zo er weer uit!
Iets dat ons een houvast biedt is, dat we weten dat wat we allemaal meemaken TIJDELIJK is. Het zijn de nieuwe energieën waar we aan moeten wennen en moeten leren om mee te gaan. Soms werkt onze motoriek niet, worden we duizelig, of vergeetachtig. Op zulke momenten denken we dat er iets aan ons mankeert, maar bij de meesten van ons is er niets aan de hand. We worden allemaal naar een hogere energie getrokken en raken soms uit ons evenwicht! Alles wat voor ons normaal was verdwijnt steeds meer, en terwijl we zeggen dat we naar het nieuwe willen, is het in werkelijkheid heel lastig om oude gewoontes los te laten. Het is nu een tijd van: “Wat kies ik? Blijf ik in de oude energie die voor mij zo bekend is, of kies ik voor een nieuwe ‘Ik’ en de nieuwe wereld die aan het ontstaan is?”
In de komende jaren zullen er steeds meer vernieuwende dingen gebeuren.

Belangrijke gebeurtenissen zullen de nieuwe uitvindingen voor de mensheid zijn. Wanneer het duidelijk is dat wij geen wapens meer tegen elkaar gebruiken, zullen ze in een snel tempo ontdekt worden. Ze zullen niet alleen de Aarde genezen, maar ons ook!
Deze tijd komt eraan omdat steeds meer mensen de toenemende agressie en wreedheden niet meer accepteren! Het enige wat van ons gevraagd wordt, is dat we, ondanks de veranderingen die wij zelf meemaken, positief blijven, geduld en vertrouwen hebben in dingen die we nog niet kunnen zien.

THE WILDCARDS IN OUR SOCIETY.
We live in a time of ‘Wildcards’, a time where people and happenings that you don’t expect suddenly appear on stage. Things that are happening around you make you feel restless, as if there’s no certainty anymore. Well, that’s right. Nothing is as it was, as it is, or what it will be in the future. Today you’ll ask yourself what surprises tomorrow will bring!
Everything is in motion, and our own lives seem to be full of changes too. We experience personal ups and downs, with our health, with the people around us and our emotions. One minute we feel balanced, and the next we feel all over the place! Knowing that what we’re all experiencing is temporary, gives us something to hold on to. It’s the new energies that we’re having to get used to, while at the same time learning how to manage them.
Sometimes our physical and mental body  doesn’t do what we find normal. We become dizzy, forgetful, or even bump into things. These are the moments that we think we’re ailing, but for most of us there’s nothing wrong. We’re all being pulled to a higher energy and sometimes we just become unbalanced. Our ‘normal’ is starting to disappear, and although we say that we want to change and go to a higher energy, the reality is that it’s not always easy to let go of old habits. It’s now time to ask ourselves: “What shall I choose? Shall I stay in the old energy that I’m used to, or shall I choose for the new “me and world that is now unfolding”?
In the years to come we can expect many innovative changes.

Changes that are very important for us and humanity will be the new discoveries and when it becomes clear that we have definitely stopped using weapons against one another, they will be presented. The discoveries will be used to heal The Earth and Humankind.
These times are on their way because more and more people don’t accept the increasing agression and cruelty that is now taking place. There’s only one thing asked of us. To remain positive, have patience and trust in that what we can’t see.

WILDCARDS / WILDCARDS !?
1b

11a