Astrologie

Zie Homepage/See Homepage

KWANTUM ASTROLOGIE: DE 12 EIGENSCHAPPEN VAN HET NIEUWE BEWUSTZIJN VAN DE MENS

QUANTUM ASTROLOGY: THE 12 CHARACTERISTICS OF THE CONSCIOUSNESS OF THE NEW HUMAN

 

 


Werkt Astrologie of niet?
Sadhguru vertelt waarom persoonlijke voorspellingen
geen zin hebben.
Sadhguru tells us why personal predictions don’t work.

 


CHINESE ASTROLOGIE

2018:
HET JAAR VAN DE HOND

Volgens de Oosterse astrologische traditie komt het jaar 2018 overeen met De Hond, deze periode heeft de kleur Geel en sluit aan bij het element Aarde. Bij elkaar opgeteld: de Gele Aardse Hond. Wat betekend dit? Een Hond is gelijk aan loyaliteit, toewijding, bescherming, een leuke gezinsleven, warmte en goedheid. Soms is het een symbool van moederschap en bloedverwanten. De Aarde is de fundering, de basis, iets dat altijd op de achtergrond is en ons stabiel houdt. Zonder een fundering kunnen we niet functioneren. Denk aan een huis zonder een fundering.
In het Oosten wordt de kleur geel geassocieerd met goud, met het symbool van iets dat heilig is.

2018 is een uitstekende tijd om bezig te zijn met familie aangelegenheden. Het is ook een tijd voor het tot stand brengen van warme vriendschappen met verschillende soorten mensen. Tijdens deze periode zal er ook een verzoening plaatsvinden tussen vaders en zonen, eenvoudigweg omdat het niet meer logisch zal zijn om door te gaan met de conflicten.

De beeld van de Hond waarschuwt ons voor minder goede menselijke kwaliteiten, zoals cynisme, pessimisme, kilheid, en veroordelingen. De kleur Goud waarschuwt ook voor cynisme, onbedwingbare wens voor rijkdom, en macht over anderen.   In de Jaar van De Hond moet je heldere ideeën hebben over wat je wilt, alleen dan krijg je  hulp. Als je alles niet op een rij hebt, krijg je het moeilijk. De Aarde is dit jaar de belangrijkste element, en de elementen Water en Metaal hebben een goede invloed op de Aarde en op jouw leven. Je zult je sterker voelen. Er zal wel meer van je gevraagd worden omdat met het gevoel van macht komt een grote verantwoordelijkheid. De Hond komt overeen met  Yang, en Yang is een actief, dynamisch en mannelijke principe. Dit betekend dat je dit jaar alleen succes zal boeken door actief te zijn. Met praten alleen kom je er niet!

CHINESE ASTROLOGY
2018:  THE YEAR OF THE DOG

According to the Astrological tradition, the year of The Dog corresponds with the year 2018. This period has the colour Yellow, joined with the element EARTH. Added together: The Yellow Earth Dog.

What does this mean? A Dog is equal to loyalty, dedication, protection, a  nice family life, warmth and kindness. It’s sometimes the symbol of motherhood and relatives. The Earth is the foundation, the base, something that’s always in the background, keeping us stable. Without a foundation we can’t function properly in this World. Think of a house without a foundation.
In the East the colour Yellow is associated with gold, symbolizing sacredness. This year is a great time to be busy with family matters. It’s also a time for starting warm friendships with all kinds of people. During this period fathers and sons shall reconciliate, for the simple reason that it just doesn’t feel logical to carry on in conflict. The symbol of the DOG also warns us for the weaker human qualities, such as cynicism, indomitable wish for riches and power over others.

In the Year of the Dog you must have a clear idea of what you want. Only then can you receive help. If you are in doubt you’ll have a difficult time. This year the Earth is the important element and the elements Water and Metal have a good influence on the Earth and on your life. You’ll feel stronger. More will be asked of you because with the feeling of power comes a great responsibility.

The Dog corresponds with Yang, and Yang is an active, dynamic and male principle. This means that you can only be successful this year if you remain active. Only talking about things isn’t going to work!