Astrologie

Astrologie

DAILY ASTROLOGY QUOTES / ASTROLOGIE QUOTES

VIS – PISCES TEKEN/SIGN
Februari 19 – Maart 20  February 19 – March 20

19-02-2018
Als je het hart van een Vis breekt,
zullen ze lang verdriet hebben,
maar uiteindelijk beseffen ze hun eigen kracht
en komen er overheen.
If you break a Pisces heart, they go through
a long stage of sadness, then they realise
their own strength and get over it.

 

 WATERMAN – AQUARIUS TEKEN/SIGN :
Januari 20 – Februari 18 
January 20 – February 18

18-02-2018
Wij kunnen samen verschillend zijn,
dat vind ik leuk.
We can be different together, I like that.

17-02-2018
Een Waterman is een goede vriend om te hebben.
Ze pikken je op wanneer je valt, Ze luisteren naar
je en geven een eerlijke opinie.
An Aquarius is a good friend to have. They’ll pick
you up when you’re down, listen to you and give an
honest opinion.

16-02-2018
De Waterman volgt nooit de kudde
Deze vrijheidsstrijders lopen alleen.

Aquarius signs never follow the herd.

These rebels walk alone.

15-02-2018
Een Waterman zal nooit tegen je liegen
over belangrijke zaken,

An Aquarius shall never lie to you on
serious matters.

14-02-2018
Een Waterman vergeet nooit

hoe je hem behandel(de).
Nooit!

An Aquarius never forgets how
you treat(ed) them.
Ever!

13-02-2018
Een Waterman zal altijd lichtjaren voor zijn

op de gemiddelde mens.

An Aquarius shall always be years ahead of

the average person.

f