12 Eigenschappen

TWAALF EIGENSCHAPPEN VAN DE BEWUSTWORDING BIJ DE MENS
Elke maand wordt er een eigenschap besproken.
Er zijn nu 4 eigenschappen aan de beurt geweest.

Augustus 2017
EIGENSCHAP 10 van 12 (STILTE & STABILITEIT)
08052017 HET BEGIN3 10
De metafoor die ik nu gebruik gaat over een fikse woordenwisseling tussen twee mensen.

Woorden vlogen over en weer en voor het eerst in het leven van de één begon er plotseling een besef bij hem naar boven te borrelen, dat er iets moest zijn waar hij niet bewust van was geweest. Zijn woorden kwamen vaak erg kwetsend over! Tot dat moment had hij nooit in zijn leven er bij stilgestaan hoeveel invloed ze op anderen hadden. Iedereen heeft zijn eigen AHA-moment en deze plotselinge bewustwording raakte hem diep. Hij werd er helemaal stil van en kon niets meer uitbrengen. Het was net alsof zijn persoonlijkheid totaal gewist was en hij geen woord meer kon verzinnen. Hij was zinloos! Hij was niets! Er was niets!
STILTEEr was alleen STILTE …… 

Wat deed hij hiermee? In een fractie van een seconde was hij van iemand die altijd een antwoord had op alles, veranderd in iemand die zijn mond niet open kon krijgen! Om eerlijk te zijn voelde hij zich er eigenlijk vrij vredig bij.
Er waren geen afleiders, geen gedachtes, emoties, veroordelingen, angst of stress. Ze waren …. WEG! Hij was ineens in een leegte …., bij ZICH ZELF! En dat voelde gek, wie hij ooit dacht dat hij was, was gebakken lucht, nonsens, een ILLUSIE, energieverspilling. Alles wat hij tot nu toe geweest was, was een lachertje. En daarom kon hij om zich zelf lachen !
Hij realiseerde zich dat zijn bewustzijn nu in staat was om te OBSERVEREN, dat naast zijn persoonlijkheid een intelligentie aanwezig is, die hem laat weten wie hij echt is. Uit het onbekende niets kwam zomaar zijn echte IK naar boven. Alleen omdat hij zich voor de zoveelste keer in een uitputtende kabaalsituatie van VREDEONBALANS had gemanoeuvreerd, kon er STILTE  en STABILITEIT in hemzelf ontstaan!

Hij ging van OORLOG voeren naar VREDE !

September 2017
EIGENSCHAP 03 van 12 (DE WOORDEN DIE IK GEBRUIK)

08052017 HET BEGIN3 03Nemen we ooit de tijd om te realiseren hoe groot de woorden die we gebruiken van invloed zijn op onszelf en anderen? Ieder geluid dat we maken heeft zijn eigen energie en vibratie. Wat en hoe we het zeggen kan een goede of slechte sfeer veroorzaken.  Kunnen we alleen clichématig reageren als iemand wat zegt, of nemen we de tijd om het bij ons door te laten dringen voordat we een rustig antwoord geven?

WATERKRISTAL DANKBAARHEIDZoals Masaru Emoto zegt: ‘Woorden zijn de vibraties van de natuur.’  Vandaar creëren mooie woorden een mooie natuur en lelijke woorden een lelijke natuur.  Dit is de wortel van het universum. De manier waarop we met onze kinderen praten heeft een grote invloed op de rest van hun leven. Kinderen die omringd zijn door mensen die hen stimuleren met positieve woorden, nemen zelfvertrouwen  mee naar hun volwassen leven. Kinderen die omringd zijn door mensen die op een negatieve manier met ze praten, nemen minderwaardigheid mee naar hun volwassen leven.

Hier is een voorbeeldverhaal over een extroverte en intelligente jongen die van het leven hield. Hij was uniek, hij was anders.  En dat was de reden dat er problemen ontstonden. Zijn ouders begrepen niet wat ‘anders’ echt betekende, en kozen ze om hem een sufferd te noemen. Ze voelden zich bedreigd door zijn creativiteit en intelligentie en in plaats van manieren vinden om hem te stimuleren, namen ze de makkelijkste weg en bleven in hun bekrompenheid.
Onbegrepen Genie Deze kleine jongen groeide op in eenzaamheid en pijn. Zijn broer en zus, die ‘normaler’ waren, werden als intelligent bestempeld, terwijl hij werd gezien als een buitenbeentje. Ieder klein kind kijkt op naar zijn ouders vol liefde en vertrouwen. Ze zijn haar/zijn hele wereld. Maar wat gebeurt er als het kind de ouders irriteert en zij zeggen dat hij een sufferd is? Wat gebeurt er als dat iedere dag tegen hem gezegd wordt? De wereld van het kind valt in diggelen en het wordt introvert, helemaal in de war en ongelukkig. De moeder en vader die alles voor hem betekenen, weigeren hem te accepteren zoals hij was.

Deze kleine jongen groeide op en ontmoette een jonge vrouw die heel veel van hem hield. Voor haar was niemand zo goed als hij en ze liet hem dit weten in ieder woord wat ze zei en in alles wat ze deed. Haar liefde genas zijn wonden.

De energie achter de woorden die wij gebruiken is zo krachtig.
Ze kunnen HELEND of DESTRUCTIEF ZIJN.

Oktober 2017
EIGENSCHAP 08 van 12 (JE EMOTIES IN BALANS BRENGEN)

29102017 HET BEGIN008EMOTIES, wat doen we er mee?Er zijn talloze emoties! Teveel om op te noemen! In al je gedrag zit emotie. Emotie veroorzaakt actie. Ze geven je een bepaald gevoel bij een bepaalde handeling, bij wat je zegt en bij wat je denkt. De ervaring die daardoor ontstaat werkt gunstig of ongunstig uit. Het is dan aan jou om te kiezen wat je er mee doet!

Hier is een voorbeeld van iemand die het moeilijk vindt zich te uiten.

‘Mijn ogen voelen zwaar met tranen,
die nog moeten komen.
Wachtend op het moment,
dat ze naar buiten kunnen stromen.’

Hou je de tranen binnen en slik je ze in, of laat je ze naar buiten vloeien? Om je emoties in balans te brengen, is het nodig om ze eerst waar te nemen (in de ogen zien), voordat je verder kunt gaan. Als je ze wegslikt, confronteer jij jezelf met het feit dat je geen last van ze wilt hebben en blijven de tranen en emoties onverwerkt in je lichaam achter. Je ontkent ze. Laat je de tranen lopen, dan geef je ze een uitweg, je ervaart ontspanning en laat zien dat je bewust bent van het feit dat je gevoelige emoties hebt. Je geeft het toe en zoekt een balans. Dit opent de deur om een kijkje te nemen in jouw emotionele wereld.

En natuurlijk heb je, niet te vergeten, ook tranen van vreugde!
Laten we daar veel van hebben!

Een voorbeeld van een POSITIEVE emotie die ik zelf ervaar is: ‘Kijken naar de natuur’. Daar kan ik niet genoeg van krijgen. Het blijft boeien.
Vroeger heb ik als student jarenlang verschillende mierennesten bestudeerd. Ongelooflijk hoe die mieren, zo klein als ze zijn, zonder ruzie met elkaar te hebben, een hele leefgemeenschap perfect organiseren.
Daar kunnen wij heel wat van leren!

Wanneer ik zie hoe de natuur vernietigd wordt, ervaar ik een heel andere emotie. In plaats van NEGATIEF te blijven, ruil ik mijn emotie van boosheid in voor een emotie van liefde voor het leven om ons heen.
Vast blijven zitten in een NEGATIEVE emotie helpt niemand. Daarvoor kies ik om POSITIEF te blijven en waar mogelijk, mijn LIEFDE voor de natuur aan anderen door te geven.

November 2017
EIGENSCHAP 09 van 12 (LESSEN IN OBSERVEREN)

29102017 HET BEGIN009Deze maand schrijf ik over ‘Lessen in observeren’.
Heb je weleens jezelf geobserveerd? Ik bedoel wat je zegt, of wat je doet, en wat voor invloed het heeft op jezelf en je omgeving? De laatste tijd kwam het woord ‘Observeren’ in mijn hoofd en begon ik hierover een gesprek met mijzelf te hebben. Observatie is een veel omvattend woord. Het werkt heel subtiel en is niet zomaar onder woorden te brengen. In feite is het een bewustzijn, iets waar je plotseling een inzicht over krijgt.

Het is niet de bedoeling dat je met je verstand gaat observeren. Het is een flitsend gedrag dat snel van het een naar het ander gaat, zonder dat de persoon, het dier of object het in de gaten heeft. Onze intelligentie geeft ons de mogelijkheid om meer dingen tegelijk te observeren en op het juiste moment voor het juiste onderwerp een actie te ondernemen.

Een goed voorbeeld vind ik thuis bij onze katten. Katten zijn zoals je weet
h e e e e e l sensitief! In de loop der jaren zijn we er achter gekomen dat katten het onmiddellijk door hebben als jij je zintuigen op ze gericht hebt. Het vraagt een creatieve aanpak om iets bij ze gedaan te krijgen zonder dat ze het in de gaten hebben! Het vereist het gebruik van al onze zintuigen tegelijk. Je kunt het kwantum energie noemen. In feite gaat observeren met een leeg ‘verstandshoofd’, volledig via intuïtie! Soms krijg je zo maar een geniaal idee wanneer je aan het observeren bent.

CAT00n van onze katten laat zich niet optillen en is onmogelijk te behandelen. Wat doe je, als hij meerdere dagen een dunne ontlasting heeft? Misschien wormen, bacteriën? Aan het verpulverde anti-wormpoeder door zijn eten had hij gelijk een hekel en liet hij het doorgaans zeer gewaardeerde maal gewoon aan zich voorbij gaan!
Plotseling kreeg ik het idee om zijn drinkbakje te vullen met het water uit een roodkoperen kan. Koper dood in ieder geval bacteriën. Het enige dat we bij de normale gang van zaken veranderden was een aantal dagen extra koper in zijn drinkwater. Gelukkig drinkt hij uit zichzelf! En wat gebeurde er? Een paar dagen later zagen we dat de ontlasting weer helemaal goed was! Dit noem ik een succesvolle oefening in wat observatie betekent!

December 2017
07 van 12 (NIEUWSGIERIG NAAR HET ONBEKENDE)

29102017 HET BEGIN BASISHOROSCOOP2018NIEUWSGIERIGDeze maand schrijf ik over ‘Nieuwsgierig naar het onbekende’.

Waarom is nieuwsgierigheid belangrijker dan passie? Als je jonge mensen vraagt, ‘Wat is je passie?’, hoeveel zullen er een antwoord kunnen geven? Misschien een paar? De meesten zullen het niet kunnen vertellen, en om iets te verzinnen vanuit je verstand heeft geen zin. Nee, passie komt pas na nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid komt vanuit een vrije geest. CURIOSITYEen passie groeit omdat er iets is, dat plotseling je aandacht trekt, of iets dat je interesseert en je wilt er graag meer over weten. En wanneer je er meer over weet brengt je nieuwsgierigheid je vaak naar nieuwe ontdekkingen, die je in een heel andere wereld brengen dan jij je ooit had kunnen bedenken! Waarom? Nieuwsgierigheid heeft niets met verstand te maken en staat open voor nieuwe mogelijkheden. Wanneer de nieuwsgierigheid blijvend is en verder en verder gaat, weet je dat je dan pas met een passie te maken hebt. Er zijn talloze voorbeelden van mensen die plotseling een ingeving kregen om iets te gaan doen of uit te gaan vinden dat helemaal niet in de wereld van het verstand paste. Ze werden voor gek uitgemaakt, maar ze hadden de drive om hun idee verder te brengen naar iets dat tastbaar was, en of het iets was dat alleen henzelf plezier gaf, of aan een heleboel mensen, maakte niet uit. Nieuwsgierigheid is niet een doel, maar de manier van leven.

Terug