12 Eigenschappen

TWAALF EIGENSCHAPPEN VAN DE BEWUSTWORDING BIJ DE MENS

Augustus 2017
EIGENSCHAP 10 van 12 (STILTE & STABILITEIT)
08052017 HET BEGIN3 10
De metafoor die ik nu gebruik gaat over een fikse woordenwisseling tussen twee mensen.

Woorden vlogen over en weer en voor het eerst in het leven van de één begon er plotseling een besef bij hem naar boven te borrelen, dat er iets moest zijn waar hij niet bewust van was geweest. Zijn woorden kwamen vaak erg kwetsend over! Tot dat moment had hij nooit in zijn leven er bij stilgestaan hoeveel invloed ze op anderen hadden. Iedereen heeft zijn eigen AHA-moment en deze plotselinge bewustwording raakte hem diep. Hij werd er helemaal stil van en kon niets meer uitbrengen. Het was net alsof zijn persoonlijkheid totaal gewist was en hij geen woord meer kon verzinnen. Hij was zinloos! Hij was niets! Er was niets!
STILTEEr was alleen STILTE …… 

Wat deed hij hiermee? In een fractie van een seconde was hij van iemand die altijd een antwoord had op alles, veranderd in iemand die zijn mond niet open kon krijgen! Om eerlijk te zijn voelde hij zich er eigenlijk vrij vredig bij.
Er waren geen afleiders, geen gedachtes, emoties, veroordelingen, angst of stress. Ze waren …. WEG! Hij was ineens in een leegte …., bij ZICH ZELF! En dat voelde gek, wie hij ooit dacht dat hij was, was gebakken lucht, nonsens, een ILLUSIE, energieverspilling. Alles wat hij tot nu toe geweest was, was een lachertje. En daarom kon hij om zich zelf lachen !
Hij realiseerde zich dat zijn bewustzijn nu in staat was om te OBSERVEREN, dat naast zijn persoonlijkheid een intelligentie aanwezig is, die hem laat weten wie hij echt is. Uit het onbekende niets kwam zomaar zijn echte IK naar boven. Alleen omdat hij zich voor de zoveelste keer in een uitputtende kabaalsituatie van VREDEONBALANS had gemanoeuvreerd, kon er STILTE  en STABILITEIT in hemzelf ontstaan!

Hij ging van OORLOG voeren naar VREDE !

September 2017
EIGENSCHAP 03 van 12 (DE WOORDEN DIE IK GEBRUIK)

08052017 HET BEGIN3 03Nemen we ooit de tijd om te realiseren hoe groot de woorden die we gebruiken van invloed zijn op onszelf en anderen? Ieder geluid dat we maken heeft zijn eigen energie en vibratie. Wat en hoe we het zeggen kan een goede of slechte sfeer veroorzaken.  Kunnen we alleen clichématig reageren als iemand wat zegt, of nemen we de tijd om het bij ons door te laten dringen voordat we een rustig antwoord geven?

WATERKRISTAL DANKBAARHEIDZoals Masaru Emoto zegt: ‘Woorden zijn de vibraties van de natuur.’  Vandaar creëren mooie woorden een mooie natuur en lelijke woorden een lelijke natuur.  Dit is de wortel van het universum. De manier waarop we met onze kinderen praten heeft een grote invloed op de rest van hun leven. Kinderen die omringd zijn door mensen die hen stimuleren met positieve woorden, nemen zelfvertrouwen  mee naar hun volwassen leven. Kinderen die omringd zijn door mensen die op een negatieve manier met ze praten, nemen minderwaardigheid mee naar hun volwassen leven.

Hier is een voorbeeldverhaal over een extroverte en intelligente jongen die van het leven hield. Hij was uniek, hij was anders.  En dat was de reden dat er problemen ontstonden. Zijn ouders begrepen niet wat ‘anders’ echt betekende, en kozen ze om hem een sufferd te noemen. Ze voelden zich bedreigd door zijn creativiteit en intelligentie en in plaats van manieren vinden om hem te stimuleren, namen ze de makkelijkste weg en bleven in hun bekrompenheid.
Onbegrepen Genie Deze kleine jongen groeide op in eenzaamheid en pijn. Zijn broer en zus, die ‘normaler’ waren, werden als intelligent bestempeld, terwijl hij werd gezien als een buitenbeentje. Ieder klein kind kijkt op naar zijn ouders vol liefde en vertrouwen. Ze zijn haar/zijn hele wereld. Maar wat gebeurt er als het kind de ouders irriteert en zij zeggen dat hij een sufferd is? Wat gebeurt er als dat iedere dag tegen hem gezegd wordt? De wereld van het kind valt in diggelen en het wordt introvert, helemaal in de war en ongelukkig. De moeder en vader die alles voor hem betekenen, weigeren hem te accepteren zoals hij was.

Deze kleine jongen groeide op en ontmoette een jonge vrouw die heel veel van hem hield. Voor haar was niemand zo goed als hij en ze liet hem dit weten in ieder woord wat ze zei en in alles wat ze deed. Haar liefde genas zijn wonden.

De energie achter de woorden die wij gebruiken is zo krachtig.
Ze kunnen HELEND of DESTRUCTIEF ZIJN.

Terug