Quote of the day

24-04-2018
Blijf omhoog kijken.
Dit is het geheim van het leven. 

Image result for stay optimistic quotes


23-04-2018

Compassie zonder actie
is gewoon observatie.

Compassion without action
is just observation.

Related image


22-04-2018

In plaats van te zeggen
“Ik wil niet dat mijn kind opgemerkt wordt als anders”,
laten we de tekst omdraaien door te zeggen
“Ik wil niet dat mijn kind zich gedwongen voelt om
op anderen te lijken. Punt.”

Instead of saying
“I don’t want my child to be perceived as different”,
let’s flip the script and say,
“I don’t want my child to feel pressured to be like
anyone else. Period.”
Een Sterren Kind/A Child from the Stars. 

Are-you-a-star-child

21-04-2018
Oordeel anderen niet voor de keuzen die
ze maken omdat je niet weet welke
opties ze hadden om uit te kiezen.

Don’t Judge people for the choices they make
when you don’t know the options they had
to choose from.

Image titled Not Be Judgemental Step 4

20-04-2018
In jouw lichaam zit wijsheid.
Het wil met je communiceren om
je te helpen met je gezondheid.
 

There is wisdom in your body. It wants to
communicate with you, so that it can help you with
your health.

Image result for inner self

19-04-2018
Genezing is het einde van disharmonie in jezelf.

Healing is the end of conflict with yourself.

200abc

18-04-2018
Je moet de plek in jezelf vinden
waar niets onmogelijk is.

You must find the place inside yourself
where nothing is impossible.
106a
17-04-2018

Het leven is niet een probleem die je op moet lossen,
maar een ervaring in de realiteit.

Life is not a problem to be solved,
but a reality to be experienced.

105

16-04-2018
Muziek kan dingen genezen
die medicijnen nooit zouden kunnen.
Music  can cure things that medicine never will.

104

15-04-2018
Liefde voor anderen zonder beperkingen,
Spreken zonder bijbedoelingen,
Geven zonder redenen,
Verzorgend zonder verwachtingen
DIT IS HET HART VAN EEN WARE VRIEND

To Love without condition,
To Talk without intention,
To Give without reason,
And to Care without expectation,
THIS IS THE HEART OF A TRUE FRIEND

1011Untitled-1

14-04-2018

Vandaag is een goede dag.
Geef het door aan jezelf en anderen.

Today is a good day.
Tell it to yourself and pass it on to others,

101

13-04-2018
Zie het licht in ieder ander.
Wees het licht voor ieder ander.

See the light in each other.
Be the light for each other.

100
12-04-2018

Sommige van mijn beste vrienden
zeggen nooit een woord tegen me.

Some of my best friends
never say a word to me.

10 11-04-2018
Jouw energie introduceert je
voordat je een woord uitbrengt.

Your energy introduces you before
you even speak.

10-04-2018
Oude gewoontes zullen geen nieuwe deuren openen.

Old habits won’t open new doors.

09-04-2018
Oude Zielen.
Er is een schoonheid in jou dat duizenden
jaren oud is.
Te oud om in een gedicht te vangen.
Te oud om door iedereen geliefd te zijn.
Maar zo zeer geliefd bij een gekozen paar.

Old Souls.
There is a beautiful thing inside you
that is thousands of years old.
Too old to be captured in poems.
Too old to be loved by everyone.
But loved so very dearly by a chosen few.

08-04-2018
Wees bereid om te veranderen.
Ons leven zal nooit hetzelfde blijven.

Be willing to change.
Because our life won’t stay the same.

07-04-2018
Sukses komt niet naar je toe
omdat je het wilt.
Het komt omdat je de juiste
acties onderneemt.

Succes doesn’t come to you
because you want it.
It comes because you do the right things.

06-04-2018
Wees jezelf.
Alle anderen zijn al bezet.

Be yourself.
Everyone else is already taken.

05-04-2018
Leer om alleen te zijn
zonder eenzaam te voelen.
Leer jouw schoonheid te bewonderen
zonder maar een fout te vinden.
Leer om jezelf lief te hebben
zonder de liefde van anderen.

Learn to be alone
without being lonely
Learn to admire your beauty
without finding fault
Learn to love yourself
without the love of others.

04-04-2018
Observeer je gedachten
Ze worden woorden
Observeer jouw woorden
Ze worden acties

Observeer jouw acties
Ze worden gewoontes
Observeer jouw gewoontes
Ze worden karakter
Observeer jouw karakter
Het wordt jouw toekomst !

Watch your thoughts
They become words
Watch your words
They become actions
Watch your actions
They become habits
Watch your habits
They become character
Watch your character
It becomes your destiny !
Lao Tzu

30-03-2018

Iedere vrouw die zichzelf geneest,
geneest al de vrouwen die voor haar leefden,
en al de vrouwen die na haar komen.

Every woman who heals herself,
heals all the women who came before her 
and all the women who come after her.

29-03-2018

Vertrouw op je dromen,
Vertrouw op je hart,
Vertrouw op jouw unieke verhaal.

Trust your dreams,
Trust your heart,
and
Trust your unique story

28-03-2018
Vrijheid is de zuurstof van de ziel.

Freedom is the oxygen of the soul.

27-03-2018
Zing iedere dag. Het houdt je gezond,
oefent je hart en longen en maakt
endorfinen los dat je goed laat voelen!

Sing every day. It keeps you healthy,
exercises your heart and lungs,
and releases endorphin
that makes you feel good!

26-03-2018
Een morale evolutie vergroot onze cirkel van compassie
zodat we alle levende wezens kunnen omarmen.

Moral evolution is widening our circle of compassion to
embrace all sentient beings.

25-03-2018
Compassie is een actieve woord dat geen grenzen kent.

Compassion is an action that knows no boundaries.


24-03-2018

Als je op zoek bent naar de persoon
die jouw leven gaat veranderen,
kijk in de spiegel.

If you’re searching for that person that will
change your life, take a look in the mirror.

23-03-2018
Als het niet open gaat….. is het niet jouw deur!
If it doesn’t open…… it’s not your door!

22-03-2018
Er is een stem dat geen woorden gebruikt.

There is a voice that doesn’t use words.

21-03-2018
Er zijn geheime mogelijkheden die verborgen
zijn in iedere tegenslag.

There are secret opportunities

hidden inside every setback.

20-03-2018
Niets in het leven is een probleem
Alles is een mogelijkheid

Nothing in life is a problem
Everything is a possibility 

19-03-2018
Boos worden betekent dat je jezelf
straft door de fouten van anderen.

To be angry is to let the mistakes of others
others punish you.

18-03-2018
Als je echt op zoek bent naar de waarheid 
ga er nergens van uit. Blijf gewoon zoeken.

If  you are really seeking the truth
don’t assume anything. Just keep on seeking.

17-03-2018
Familie betekent dat niemand achtergelaten
wordt of vergeten.

Family means no one gets left behind or forgotten.

16-03-2018
Echte familie komt niet van jouw bloed.
Het zijn de mensen die naast je staan
wanneer niemand anders er is.

Real family does not come from your blood.
It is the people standing beside you when no one else is. 

15-03-2018
De waarheid is vaak confronterend

The truth is often confronting

14-03-2018
Wanneer je denkt dat je alle mogelijkheden
geprobeerd hebt. Onthoud dit.
Dat heb je niet.

When you think that you’ve exhausted
all possibilities.
Remember this. You haven’t

13-03-2018
Blijf ruimdenkend. Dingen zijn niet
altijd wat ze lijken te zijn.

Stay open minded.
Things are not always what they seem.

12-03-2018
Je krijgt wat je in je in wilt hebben wanneer
je de moed opbrengt om het te vragen.

You get in life what you have
the courage to ask for. 

11-03-2018
Vertrouw op jezelf.
Je weet meer dan je denkt .

Trust yourself. 

You know more than you think you do.

10-03-2018

Het leven zit vol verrassingen, maar
de grootste van allemaal is,
hoe ga je er mee om?

Life is full of surprises, but 
the biggest one of all is 
learning what it takes to handle them

09-03-2018
Engelen leven om ons heen.
Soms verbergen ze hun vleugels, maar je kunt
de vrede en hoop dat ze brengen niet verbloemen

Angels live amongst us. Sometimes they hide their wings,
but there is no disguising the peace and hope they bring

08-03-2018
Als we geen winter hadden,
zou het voorjaar niet zo heerlijk zijn!

If we had no winter,
the Spring would not be so pleasant!

07-03-2018
Raak niet gescheiden van je illusies.
Als ze weg zijn zal je nog bestaan,
maar je zult ophouden te leven.

Don’t part with your illusions.
When they’re gone you may still exist,
but  you have ceased to live.

06-03-2018
Je bent wat je doet, niet
wat je zegt dat je gaat doen.

You are what you do,
not what you say you’ll do.

05-03-2018
Het verstand: Een mooie dienaar,
een gevaarlijke meester.

The mind: A beautiful servant, a
dangerous master.

04-03-2018
De diensten die je voor anderen doen
is de huur dat je betaald voor jouw kamer
hier op Aarde.

The services you do for others
is the rent you pay for your room
here on Earth.

03-03-2018
Heb geduld en vertrouw op
jouw levensreis.

Have patience and have trust in
your life’s journey.

02-03-2018
Onvoorwaardelijke Liefde geeft
zonder iets terug te verwachten.

Unconditional Love gives,
without expecting anything back.

01-03-2018
Er zijn vrienden, er is familie, en dan
heb je vrienden dat familie wordt.

You have friends, you have family, and then
you have friends that become family

28-02-2018
De beste manier om iets gedaan te krijgen is
eenvoudig. Maak een begin!

The best way to get things done is simple.
Just begin!

27-02-2018
Vertrouwen is verdiend wanneer
acties ontmoeten woorden.

Trust is earned when actions meet words.

26-02-2018
Als het opgelost kan worden hoef je geen zorgen
te maken.
Als het niet opgelost kan worden heeft
het geen zin om zorgen te maken.

If it can be solved there’s no need to worry. 
If it can’t be solved, there’s no point in worrying.

25-02-2018
Zoek het antwoord in jouw vraag.

Look for the answer inside your question.

24-02-2018
Je kunt alleen verliezen wanneer
je aan iets vast blijf klampen.

You can only lose what you cling to.

23-02-2018
Iedereen is een wereld op zichzelf 
Iedereen zou een bestseller kunnen schrijven.

Everyone is a world on its own
Everyone could write a best seller.

22-02-2018
Iemand anders is gelukkig met
minder dan jij hebt.

Someone else is happy with less

than you have.

21-02-2018
De echte teken van volwassenheid is wanneer
iemand je pijn doet en je probeert hun situatie
te begrijpen in plaats van hun ook te kwetsen.

The true mark of maturity is, when somebody  
hurts you and you try to understand their situation
instead of trying to hurt them back.

20-02-2018
Het doet pijn om los te laten maar soms
doet het nog meer pijn als je vast blijft houden.
It hurts to let go, but sometimes
it hurts more to hold on.

19-02-2018
Je bent nooit te oud om een nieuwe
doel na te streven of een nieuwe droom te dromen.
You are never too old to set another goal or
to dream a new dream.

18-02-2018
Wanneer niets is zeker, is alles mogelijk.
When nothing is certain, everything is possible. 

17-02-2018
Hoe meer wij delen
Hoe meer wij hebben.
The more we share
The more we have.

16-02-2018
Het geheim van gelukkig zijn is vrijheid…..
en het geheim van vrijheid is moed.
The secret to happiness is freedom…….
and the secret to freedom is courage. 

15-02-2018
Een glimlach is de mooiste kledingstuk
dat je aan kan trekken.
A smile is the prettiest thing that you can wear.

14-02-2018
Als je gisteren struikelde,
staan vandaag weer op.
If you stumbled yesterday,
stand up today.

13-02-2018
Een van de makkelijkste manieren om gelukkig te blijven is
alles loslaten waar je verdrietig van wordt.
One of the simplest ways to stay happy is
letting go of everything that makes you sad.

12-02-2018
Soms moet je wel alleen staan om te bewijzen
dat je het kan.
Sometimes you have to stand alone,
to prove that you can still stand.

11-02-2018
Degenen die oordelen zullen het nooit begrijpen,
en degenen die het begrijpen zullen nooit oordelen.
Those who judge shall never understand,
and those who understand shall never judge.

10-02-2018
Laat angst jouw toekomst
nooit  voor jou beslissen.
Never let fear decide your future

9-02-2018
Probeer jouw realiteit niet te ontsnappen…..
maak het alles wat jij zou willen dat het is.
Don’t  try to escape your reality…
make it everything you want it to be.

8-02-2018
Ik vertrouw erop dat achter mijn
uitdagingen een doel zit.
I trust that there is a purpose
behind my challenges .

7-02-2018
Wees nieuwsgierig, niet veroordelend.
Be curious, not judgmental.

6-02-2018
Alleen een leven van dienstbaarheid aan anderen
maakt het waard om te leven.
Only a life lived in the service to others
is worth living.

5-02-2018
Woorden vertrouw ik niet,
Acties wel.
I don’t trust words, I trust actions.

4-02-2018
Een warme glimlach is de Universele
taal van goedheid.
A warm smile is the Universal
language of goodness.

3-02-2018
De meeste mensen luisteren niet
met de intentie om iets te begrijpen.
Ze luisteren alleen met de intentie
om een antwoord te geven.
Most people don’t listen with the intent
to understand.
They listen with the intent to reply.

2-02-2018
Spreek alleen als het de stilte verbetert.
Speak only if it improves upon the silence.

1-02-2018
Geduld  is niet het vermogen om te kunnen wachten,
maar het vermogen om een goede houding
te bewaren tijdens het wachten!
Patience is not the ability to wait,
but the ability to keep a good attitude
while waiting!

31-01-2018
Mensen die van koken houden,
houden ook van het leven.
People who love to cook,
love life.

30-01-2018
Geef nooit op
Blijf gefocust,
Blijf positief
en
Blijf sterk
Never give up,
Stay focused,
Stay positive
and
Stay strong.

29-01-2018
Alleen wanneer je helemaal toegewijd bent bij wat je doet
Kan je een verschil maken in de wereld.
Only when you’re completely devoted to what you do
can you make a change in the world.

28-01-2018
Ieder mens is een wereld op zich.
Every human being is a world in itself.

27-01-2018

Of je zegt “God is overal”, of je zegt
“Alles is een energie”.
Het is dezelfde realiteit,
alleen anders uitgedrukt. Sadhguru.
Whether you say “God is everywhere”, or 
you say “Everything is one energy”, it’s
 the same reality, expressed in different ways.  Sadhguru.

26-01-2018
De enige ware wijsheid is in
het weten dat je niets weet.
The only true wisdom is in
knowing that you know nothing.

25-01-2018
De prijs voor jouw vrijheid is
 altijd  verantwoordelijkheid.
The price of freedom
is always responsibility.

24-01-2018
Het leven is constant in beweging
Welke mening je ook vormt moet uiteindelijk
verkeerd zijn.
Life is in a constant movement.
Whatever opinions you form today
must be wrong in the future.

23-01-2017
Wees nooit een gevangene van je verleden.
Het was gewoon een les,
niet een levenslange straf.
Never be a prisoner of your past,
it was just a lesson, not a life sentence.


22-01-2018
Een vriendelijke woord kan
iemand’s dag totaal veranderen.
One kind word can change
someone’s entire day.

21-01-2018
Wanneer we ‘ja’ tegen het leven zeggen,
zijn de mogelijkheden oneindig.
When we say yes to life,
the opportunities are endless.


20-01-2018

Minder streng voor jezelf zijn
is een weg naar meer ontspanning
en zelfcompassie.
Being less strict for yourself is the
way to relaxation and self-compassion.


19-01-2018

Je hebt deze berg gekregen
om anderen te laten zien
dat het kan bewegen.
You have been given this mountain
to show others that it can be moved.


18-01-2018

Kennis is weten wat je zegt.
Wijsheid is weten wanneer je het zegt.
Knowledge is knowing what to say.
Wisdom is knowing when you say it


17-01-2018
Een storm maakt dat bomen
diepere wortels maken.
A storm makes trees form deeper roots.

16-01-2018.
Focus op wat belangrijk is en blijf positief.
Goede dingen zullen op je weg komen.
Focus on what matters, stay positive.
Good things will happen

15-01-2018
Als ik half de persoon zou kunnen zijn die mijn hond is,
zou ik twee keer zoveel mens zijn.
If I could only be half the person my dog is,
I’d be twice the human I am.


14-01-2018

De dingen die voor jou van zelfsprekend zijn,
bid iemand anders voor. Wees dankbaar.

The things you take for granted, someone
else is praying for. Be thankful

 

13-01-2018
Kies om optimistisch te zijn.
Het geeft je een beter gevoel.
Choose to be optimistic.
It feels better.


12-01-2018

Op jezelf vertrouwen is
het eerste geheim van succes.
Self-trust is the first
secret of succes


11-01-2018

Ik zet door. Ik ben volhoudend. Ik hou voet bij stuk.
I persevere.I am relentless. I persist. I keep going.

10-01-2018
Geef je over aan wat is.
Laat wat er was los.
Hebt geloof in wat komt.

Surrender to what is.
Let go of what was.
Have faith in what will be.


9-01-2018
Mag jouw eigen acceptatieet je bevrijden.
May your own acceptance set you free.

8-01-2018

Een ding dat iedereen in de wereld wil,
en nodig heeft is vriendelijkheid.

One thing that everyone in the world wants
and needs is friendliness.

7-01-2018
Waar je vandaag mee worstelt ontwikkel je
de kracht die je morgen nodig hebt.
The struggle you’re in today is developing
the strength you need for tomorrow.

6-01-2018
Iedere ochtend heb je twee keuzes.
Blijf slapen met je dromen,
of wordt wakker en maak ze waar.

Every morning you have two choices.
Continue to sleep with your dreams,
or wake up and make them true.

5-01-2018
De liefde die je aan anderen zo vrijelijk geeft
ben je aan jezelf verschuldigd.
You owe yourself the love that you so freely
give to other people.

4-01-2018
Ik voel dat er een nieuw begin naar mij toekomt,
en met open armen ren ik er naar toe.
I feel a new beginning coming towards me,
and I’m running to it with open arms.

3-01-2018
De zin van het leven is om jouw talent te vinden.
De bedoeling van het leven
is dat je het weggeeft.
The meaning of life is
to find your gift.
The purpose of life
is to give it away.

2-01-2018
Veel kennis vergaren leert je niet wat inzicht is
Knowing many things doesn’t teach insight

01-01-2018
Wijsheid is weten dat ik niets ben
Liefde is weten dat ik alles ben
en tussen deze twee beweegt mijn leven
Wisdom is knowing that I am nothing,
Love is knowing that I’m everything
and between the two my life moves

31-12-2017
Het Nieuwjaar is van jou,
Wat zal je met het doen?
The New Year is yours
What shall you do with it?

30-12-2017
Dus, ik sluit mijn ogen naar oude energieën
En open mijn hart voor een nieuw begin
So I close my eyes to old energies
And open my heart to new beginnings

29-12-2017
Heb geduld,
alle dingen zijn moeilijk,
voordat ze makkelijk worden.
Have patience.
All things are difficult,
before they become easy.

28-12-2017
Ik ben dankbaar voor al die mensen,
die nee tegen me zeiden.
Door hen heb ik het zelf gedaan!
I am thankful to all those,
who said no.
It’s because of them, I did it myself!

27-12-2017
Onthoud,
vandaag is de morgen,
waar je gisteren zorgen over maakte!
Remember,
today is the tomorrow,
you worried about yesterday!

26-12-2017
Vraag jezelf niet wat de wereld nodig heeft.
Vraag jezelf wat jou helemaal tot leven brengt en ga dat doen!
Omdat wat de wereld nodig heeft mensen zijn die tot leven zijn gekomen!
Don’t ask yourself what the World needs.
Ask yourself what makes you come alive and then go do that.
Because what the World needs is people who have come alive!

25-12-2017
Laten we van iedere dag een Kerstdag maken!
Let’s make everyday a Christmas Day!

24-12-2017
Ik leer mijn levensreis te vertrouwen,
zelfs wanneer ik het niet begrijp!
I’m learning to trust the journey,
even when I do not understand it!

23-12-2017
Kerstmis is de tijd,
dat alle tijden die er ooit geweest zijn,
bij elkaar komen.
Christmas is the time,
when all the times that ever were,
come together.

22-12-2017
Alles komt uit het niets.
En gaat weer terug naar niets.
Niets is de basis van ons bestaan.
Everything comes from nothingness.
And goes back to nothingness.
Nothingness is the basis of existence.

21-12-2017
Wees dankbaar voor iedere nieuwe uitdaging.
omdat deze jouw kracht en karakter vormt !.
Be thankful for each new challenge,
because it will build your strength and character !

20-12-2017
Waarschijnlijk is het grootste inzicht,
dat geluk niet alleen een plek heeft,
maar ook een proces is.
Geluk is een voortgaand proces van nieuwe uitdagingen,
dat de juiste houdingen en activiteiten opbrengt
om gelukkig te blijven.
Probably the biggest insight is ,
that  happiness is not just a place,
but also a process.
Hapiness is an ongoing process of fresh challenges,
and it takes the right attitudes and activities
to continue to be happy.

19-12-2017
De grootsheid van een land en zijn morele progressie kan beoordeeld worden
door de manier waarop ze hun dieren behandelen.
The greatness of a nation and its moral progres
can be judged by the way its animals are treated.

18-12-2017
Educatie en het spirituele ontwikkelingsproces
mogen niet in handen zijn van bevooroordeelde mensen.
Bevooroordeeld betekent het leven niet zien zoals het is!
Education and spiritual process
should not be in the hands of prejudiced minds.
Prejudiced means not seeing life the way it is !

17-12-2017
Het zijn de Kleine dingen,
die het leven Groot maken.
It’s the Little things,
that make life Big.

16-12-2017
Door de vreugde van de hond,
wordt onze vreugde vergroot.
Dit is geen klein cadeau!
Because of the dogs joyfulness,
our own is increased.
It is no small gift!

15-12-2017
Soms moet je tegenslag onder ogen zien
om succesvol te worden.
Sometimes  adversity is what you need to face
in order to become successful.

14-12-2017
Wanneer je in jezelf gelooft,
zullen andere mensen ook in jou geloven.
When you believe in yourself,
other people will believe in you too.

13-12-2018
Laat doorzetten je motor zijn en
Hoop je brandstof.
Let perseverance be your engine and
Hope your fuel.

12-12-2017
Blijf hopen!
Je weet nooit wat morgen zal brengen!
Don’t lose hope!
You never know what tomorrow will bring!

11-12-2017
In het leven gaat het om, verder gaan, veranderingen accepteren en
vooruit kijken naar wat je sterker en completer maakt.
Life is about moving on, accepting  changes and
looking forward to what  makes you stronger and more complete.

10-12-2017
Er zijn twee belangrijke dagen in iemands leven.
De dag dat we geboren zijn en
De dag dat we ontdekken waarom?
There are two days in a person’s life.
The day we are born and
The day we discover why !

9-12-2017
Wij Zijn Allemaal Eén.
Alleen Ego, Geloof En Angst Houden Ons Gescheiden.
We Are All One.
Only Egos, Beliefs And Fears Seperate Us.

8-12-2017
Vrijwilligers worden niet betaald,

niet omdat zij het niet waard zijn,
maar omdat ze onbetaalbaar zijn!
Volunteers don’t get paid,
not because they’re worthless,
but because they’re priceless.

7-12-2017
Karma
In de cirkel van het leven oogst je wat je zaait.
Hou je cirkel positief.
Spreek goede woorden.
Denk goede gedachten.
Doe goede daden.
Karma
What goes around, comes around.
Keep your circle positive.
Speak good words,
Think good thoughts.
Do good deads.

6-12-2017
Leer je kinderen liefde en respect te hebben voor alle dieren.
Teach your children to love and respect animals.

5-12-2017
Het leven bestaat uit vasthouden en loslaten.
Life is een balance of holding on and letting go.

04-12-2017
Dingen die je kan geven en toch houden zijn
jouw woord, een glimlach en een dankbaar hart.
Among the things you can give and still keep are
your word, a smile and a grateful heart.

3-12-2017
Liefde en compassie zijn geen luxe, maar noodzakelijkheden.
Zonder hen kan de mensheid niet overleven.
Love and compassion are necessities, not luxuries.
Without them humanity humanity cannot survive

2-12-2017
Vreugde vind je niet in dingen, het is in onszelf!
Joy is not in things, het is in us!

1-12-2017
Vertel het me en ik zal het vergeten,
Laat het aan me zien en ik zal het me misschien herinneren,
Betrek me erbij en ik zal het begrijpen.
‘Tell me and I’ll forget.
Show me and I might remember.
Involve me and
I will understand.’

30-11-2017
Wees de ENERGIE, die je WILT aantrekken.
Be the ENERGIE, you WANT to attract.

29-11-2017
Een vriend is iemand,
die je de totale vrijheid geeft
om jezelf te zijn.
A friend is someone
who gives you
total freedom
to be yourself.

 28-11-2017
Een vogel die op een boom zit,
is nooit bang dat de tak zal breken,
omdat ze niet de tak vertrouwt,
maar haar eigen vleugels.

A bird sitting on a tree,
is not afraid that the branch will break.
Because her trust is not in the branch,
but in her own wings.

27-11-2017
Jij creëert jouw eigen leven!
You create your own life!

26-11-2017
Lotsbestemming is niet iets dat jou toevallig overkomt.
Het gaat om de keuzen die jij in je leven maakt.
Destiny is not a matter of accidental happenings.
It’s a matter of what you choose in your life.

25-11-2017
Beperkingen bestaan alleen in je hoofd !
Limits exist only in the mind !

24-11-2017
Angst is een reactie, moed is een besluit.
Fear is a reaction, courage is a decision.

23-11-2017
Blijf werken om de persoon die je in de spiegel ziet lief te hebben,
degene die door zoveel heen is gegaan, maar er nog steeds staat.
Work on being in love with the person in the mirror, 
who has been through so much but is still standing

22-11-2017
Het leven is een balans tussen vasthouden en loslaten.
Life is a balance of holding on and letting go.

21-11-2017
Acceptatie is zien met je hart,
niet met je ogen.
Acceptation is seeing with your heart,
not with your eyes.

20-11-2017
Hoe ouder ik word, hoe meer ik begrijp,
dat het oké is een leven te leiden,
dat anderen niet begrijpen !
The older I get, the more I understand,
that it’s okay to live a life,
others don’t understand !

19-11-2017
Verwacht alles en iets betekent niets.
Verwacht niets en iets betekent alles.
Expect everything and anything seems nothing.
Expect nothing and anything seems everything.

18-11-2017
Alles wat we zijn is het resultaat van alles wat wij ooit gedacht hebben !
All we are is the result of all that we have ever thought !

17-11-2017
Wat als je simpelweg dit jaar gebruikt om meer van jezelf te houden ?
What if you simply devoted this year to loving yourself more ?

16-11-2017
Om kennis te vergaren moet je studeren,
maar om wijsheid te vergaren moet je observeren.
To acquire knowledge, one must study;
but to acquire wisdom, one must observe.

15-11-2017
Geef aan anderen, maar laat niet toe dat je een gebruiksvoorwerp wordt.
Wees liefdevol, maar laat jouw hart niet misbruikt worden.
Vertrouw, maar wees niet naïef. 
Luister naar anderen, maar verlies je eigen stem niet.
Give, but don’t allow yourself to be used .
Love, but don’t allow your heart to be abused.
Trust, but don’t be naive.
Listen to others, but don’t lose your own voice.

14-11-2017
Geduld is niet het vermogen om te wachten,
maar het vermogen om een positieve houding te bewaren tijdens het wachten !
Patience is not the ability to wait,
but the ability to keep a good attitude while waiting !

13-11-2017
Met HOOP raak jij je energie kwijt ! Met ACTIE creëer jij je energie !
HOPING drains your energy ! ACTION creates energy !

12-11-2017
Dankbaarheid is een cadeau dat je iedere dag aan jezelf kan geven.
Gratitude is a gift you can give yourself each and every day.

11-11-2017
Op het moment dat jij een vluchtige blik opvangt van jouw potenties,
is passie geboren.
From the moment you catch a glimpse of your potentials,
passion is born !

10-11-2017
We moeten het leven dat we gepland hebben loslaten,
zodat we dat wat op ons wacht kunnen accepteren.
We must let go of the life we have planned,
so that we can accept the one that is waiting for us.

9-11-2017
De beste manier om de toekomst te voorspellen is haar zelf te creëren.
The best way to predict the future is to create it.

8-11-2017
Hoe stiller je wordt, hoe meer je kunt horen !
The quieter you beome, the more you can hear ! 

7-11-2017
Laten we mensen creëren,  die in staat zijn om
nieuwe dingen te doen,
in plaats van wat andere generaties
gedaan hebben te copiëren.
Let’s create people who are capable of doing new things,
not simply of repeating what other generations have done.

6-11-2017
Het eerste principe van echt onderwijs is dat niets onderwezen kan worden !
The first principle of true teaching is that nothing can be taught !

 5-11-2017
Het grote streven van ware educatie is geen kennis, maar actie !
The great aim of true education is not knowledge, but action !

4-11-2017
Er zijn veel mensen om je heen,
die je zullen vertellen, dat je het niet kan.
Wat je dan moet doen, is je omdraaien en zeggen:
‘Ik zal je wat laten zien!’

There are so many people out there who will tell you: ‘You can’t !
What you’ve got to do is,
turn around and say:
‘Just watch me !’

3-11-2017
Soms moet ik mijzelf helpen herinneren.
dat ik niet hoef te doen wat anderen doen !

Sometimes I have to remind myself,
that I don’t have to do what everyone else is doing !

2-11-2017
De Wind van Vernieuwing blaast oude gewoontes weg.
The Wind of Change blows away old habits.