Quote of the day

ANCIENT WISDOM QUOTE

OEROUDE WIJSHEID QUOTES

 

We zijn allemaal gekomen van de Enige Grote Geest
en deze Prachtige Aarde is onze Gemeenschappelijke
Moeder.
Laten we in Harmonie leven.

We have all come from the One Great Spirit
and this Precious Earth is our Common Mother.
Let us walk in Harmony

Native Wisdom

 

We zijn hier om genezend te zijn, niet om
te kwetsen.
We zijn hier om lief te hebben, niet om
te haten.
We zijn hier om te creëren, niet om
te vernietigen.

We are here to heal, not harm.
We are here to love, not hate.
We are here to create, not to destroy.

Anthony Douglas Williams.

Wij zijn allemaal bezoekers van
deze tijd, deze plaats.
Wij zijn alleen op doorreis. Onze
bedoeling is om te observeren,
te leren, te groeien, om lief te hebben,
en dan………..terug naar huis te gaan.

We are all visitors to this time, this place.

We are just passing through. Our purpose
here is to observe, to grow, to love………
and then we return home.
Aboriginal Proverb

 

Iedereen wil je vertellen wat je moet doen en wat goed voor je is.
Ze willen niet dat je je eigen antwoorden vind, ze willen dat je
hun antwoorden geloven.

Everyone wants to tell you what to do and what’s good for you.
They don’t want you to find your own answers, they want you
to believe theirs.

Socrates, Peaceful Warrior

 Dieren zin niet alleen beschermers van grote schoonheid,
maar ook van oeroude wijsheid.

Animals are not only guardians of great beauty,

but also of ancient wisdom.


“Bomen ademen uit voor ons zodat wij kunnen inademen

om in leven te blijven. Kunnen wij dit ooit vergeten?
Laten we van bomen houden met iedere ademhaling
die we doen totdat we deze aarde verlaten.”

“Trees exhale for us so that we can inhale them to stay alive.
Can we ever forget that? Let us love trees with every breath
we take until we perish.”

― Munia Khan

Volwassen mannen kunnen leren van kleine kinderen.
De Harten van kleine kinderen zijn puur.
Dit is de reden dat De Grote Geest vele
dingen aan hen kan laten zien,
die aan
oudere mensen voorbij gaan.

Grown men can learn from very little children.
For the Hearts of the very little children are pure.
Therefore the Great Spirit may show to them.
Many things that older people miss.

Native American

De reis tussen wie je ooit was en wie je
nu aan het worden bent, is waar de dans
van het leven echt plaatsvindt.

The journey between who you were and who
you are becoming, is where the dance of life
really takes place.

Native American.


Stilte is een echte vriend
die je nooit zal verraden.

Silence is a true friend
who
never betrays.

Confucius

“Geef degenen die je liefhebt vleugels om te vliegen,
wortels om terug te komen en redenen om te blijven.”

“Give the ones you love wings to fly,
roots to come back and reasons to stay.”

Dalai Lama

Onze spiritualiteit is één en heeft een onderlinge verbondenheid
met al wat leeft en ademt,
zelfs met alles dat
niet leeft of ademt. 

Our spirituality is a oneness and an
interconnectedness with all that lives and breathes,
even with all that does not live or breathe.

Mudrooroo Narogin

Neem alleen wat je nodig hebt
en laat het land zoals je het gevonden hebt.

Take only what you need and leave
the land as you found it.
Arapaho

Laten we van gedachten wisselen
en zie wat voor leven we voor
onze kinderen kunnen creëren.

Let us put our minds together and
see what life we can make for our
children.

Chief Sitting Bull.
 

“Oeroude Wijsheid is de medicijn
voor
de moderne Wereld”

Äncient wisdom is the medicine for
the modern World”