Quote of the day

20-02-2018
Het doet pijn om los te laten maar soms
doet het nog meer pijn als je vast blijft houden.
It hurts to let go, but sometimes
it hurts more to hold on.

19-02-2018
Je bent nooit te oud om een nieuwe
doel na te streven of een nieuwe droom te dromen.
You are never too old to set another goal or
to dream a new dream.

18-02-2018
Wanneer niets is zeker, is alles mogelijk.
When nothing is certain, everything is possible. 

17-02-2018
Hoe meer wij delen
Hoe meer wij hebben.
The more we share
The more we have.

16-02-2018
Het geheim van gelukkig zijn is vrijheid…..
en het geheim van vrijheid is moed.
The secret to happiness is freedom…….
and the secret to freedom is courage. 

15-02-2018
Een glimlach is de mooiste kledingstuk
dat je aan kan trekken.
A smile is the prettiest thing that you can wear.

14-02-2018
Als je gisteren struikelde,
staan vandaag weer op.
If you stumbled yesterday,
stand up today.

13-02-2018
Een van de makkelijkste manieren om gelukkig te blijven is
alles loslaten waar je verdrietig van wordt.
One of the simplest ways to stay happy is
letting go of everything that makes you sad.

12-02-2018
Soms moet je wel alleen staan om te bewijzen
dat je het kan.
Sometimes you have to stand alone,
to prove that you can still stand.

11-02-2018
Degenen die oordelen zullen het nooit begrijpen,
en degenen die het begrijpen zullen nooit oordelen.
Those who judge shall never understand,
and those who understand shall never judge.

10-02-2018
Laat angst jouw toekomst
nooit  voor jou beslissen.
Never let fear decide your future

9-02-2018
Probeer jouw realiteit niet te ontsnappen…..
maak het alles wat jij zou willen dat het is.
Don’t  try to escape your reality…
make it everything you want it to be.

8-02-2018
Ik vertrouw erop dat achter mijn
uitdagingen een doel zit.
I trust that there is a purpose
behind my challenges .

7-02-2018
Wees nieuwsgierig, niet veroordelend.
Be curious, not judgmental.

6-02-2018
Alleen een leven van dienstbaarheid aan anderen
maakt het waard om te leven.
Only a life lived in the service to others
is worth living.

5-02-2018
Woorden vertrouw ik niet,
Acties wel.
I don’t trust words, I trust actions.

4-02-2018
Een warme glimlach is de Universele
taal van goedheid.
A warm smile is the Universal
language of goodness.

3-02-2018
De meeste mensen luisteren niet
met de intentie om iets te begrijpen.
Ze luisteren alleen met de intentie
om een antwoord te geven.
Most people don’t listen with the intent
to understand.
They listen with the intent to reply.

2-02-2018
Spreek alleen als het de stilte verbetert.
Speak only if it improves upon the silence.

1-02-2018
Geduld  is niet het vermogen om te kunnen wachten,
maar het vermogen om een goede houding
te bewaren tijdens het wachten!
Patience is not the ability to wait,
but the ability to keep a good attitude
while waiting!

31-01-2018
Mensen die van koken houden,
houden ook van het leven.
People who love to cook,
love life.

30-01-2018
Geef nooit op
Blijf gefocust,
Blijf positief
en
Blijf sterk
Never give up,
Stay focused,
Stay positive
and
Stay strong.

29-01-2018
Alleen wanneer je helemaal toegewijd bent bij wat je doet
Kan je een verschil maken in de wereld.
Only when you’re completely devoted to what you do
can you make a change in the world.

28-01-2018
Ieder mens is een wereld op zich.
Every human being is a world in itself.

27-01-2018

Of je zegt “God is overal”, of je zegt
“Alles is een energie”.
Het is dezelfde realiteit,
alleen anders uitgedrukt. Sadhguru.
Whether you say “God is everywhere”, or 
you say “Everything is one energy”, it’s
 the same reality, expressed in different ways.  Sadhguru.

26-01-2018
De enige ware wijsheid is in
het weten dat je niets weet.
The only true wisdom is in
knowing that you know nothing.

25-01-2018
De prijs voor jouw vrijheid is
 altijd  verantwoordelijkheid.
The price of freedom
is always responsibility.

24-01-2018
Het leven is constant in beweging
Welke mening je ook vormt moet uiteindelijk
verkeerd zijn.
Life is in a constant movement.
Whatever opinions you form today
must be wrong in the future.

23-01-2017
Wees nooit een gevangene van je verleden.
Het was gewoon een les,
niet een levenslange straf.
Never be a prisoner of your past,
it was just a lesson, not a life sentence.


22-01-2018
Een vriendelijke woord kan
iemand’s dag totaal veranderen.
One kind word can change
someone’s entire day.

21-01-2018
Wanneer we ‘ja’ tegen het leven zeggen,
zijn de mogelijkheden oneindig.
When we say yes to life,
the opportunities are endless.


20-01-2018

Minder streng voor jezelf zijn
is een weg naar meer ontspanning
en zelfcompassie.
Being less strict for yourself is the
way to relaxation and self-compassion.


19-01-2018

Je hebt deze berg gekregen
om anderen te laten zien
dat het kan bewegen.
You have been given this mountain
to show others that it can be moved.


18-01-2018

Kennis is weten wat je zegt.
Wijsheid is weten wanneer je het zegt.
Knowledge is knowing what to say.
Wisdom is knowing when you say it


17-01-2018
Een storm maakt dat bomen
diepere wortels maken.
A storm makes trees form deeper roots.

16-01-2018.
Focus op wat belangrijk is en blijf positief.
Goede dingen zullen op je weg komen.
Focus on what matters, stay positive.
Good things will happen

15-01-2018
Als ik half de persoon zou kunnen zijn die mijn hond is,
zou ik twee keer zoveel mens zijn.
If I could only be half the person my dog is,
I’d be twice the human I am.


14-01-2018

De dingen die voor jou van zelfsprekend zijn,
bid iemand anders voor. Wees dankbaar.

The things you take for granted, someone
else is praying for. Be thankful

 

13-01-2018
Kies om optimistisch te zijn.
Het geeft je een beter gevoel.
Choose to be optimistic.
It feels better.


12-01-2018

Op jezelf vertrouwen is
het eerste geheim van succes.
Self-trust is the first
secret of succes


11-01-2018

Ik zet door. Ik ben volhoudend. Ik hou voet bij stuk.
I persevere.I am relentless. I persist. I keep going.

10-01-2018
Geef je over aan wat is.
Laat wat er was los.
Hebt geloof in wat komt.

Surrender to what is.
Let go of what was.
Have faith in what will be.


9-01-2018
Mag jouw eigen acceptatieet je bevrijden.
May your own acceptance set you free.

8-01-2018

Een ding dat iedereen in de wereld wil,
en nodig heeft is vriendelijkheid.

One thing that everyone in the world wants
and needs is friendliness.

7-01-2018
Waar je vandaag mee worstelt ontwikkel je
de kracht die je morgen nodig hebt.
The struggle you’re in today is developing
the strength you need for tomorrow.

6-01-2018
Iedere ochtend heb je twee keuzes.
Blijf slapen met je dromen,
of wordt wakker en maak ze waar.

Every morning you have two choices.
Continue to sleep with your dreams,
or wake up and make them true.

5-01-2018
De liefde die je aan anderen zo vrijelijk geeft
ben je aan jezelf verschuldigd.
You owe yourself the love that you so freely
give to other people.

4-01-2018
Ik voel dat er een nieuw begin naar mij toekomt,
en met open armen ren ik er naar toe.
I feel a new beginning coming towards me,
and I’m running to it with open arms.

3-01-2018
De zin van het leven is om jouw talent te vinden.
De bedoeling van het leven
is dat je het weggeeft.
The meaning of life is
to find your gift.
The purpose of life
is to give it away.

2-01-2018
Veel kennis vergaren leert je niet wat inzicht is
Knowing many things doesn’t teach insight

01-01-2018
Wijsheid is weten dat ik niets ben
Liefde is weten dat ik alles ben
en tussen deze twee beweegt mijn leven
Wisdom is knowing that I am nothing,
Love is knowing that I’m everything
and between the two my life moves

31-12-2017
Het Nieuwjaar is van jou,
Wat zal je met het doen?
The New Year is yours
What shall you do with it?

30-12-2017
Dus, ik sluit mijn ogen naar oude energieën
En open mijn hart voor een nieuw begin
So I close my eyes to old energies
And open my heart to new beginnings

29-12-2017
Heb geduld,
alle dingen zijn moeilijk,
voordat ze makkelijk worden.
Have patience.
All things are difficult,
before they become easy.

28-12-2017
Ik ben dankbaar voor al die mensen,
die nee tegen me zeiden.
Door hen heb ik het zelf gedaan!
I am thankful to all those,
who said no.
It’s because of them, I did it myself!

27-12-2017
Onthoud,
vandaag is de morgen,
waar je gisteren zorgen over maakte!
Remember,
today is the tomorrow,
you worried about yesterday!

26-12-2017
Vraag jezelf niet wat de wereld nodig heeft.
Vraag jezelf wat jou helemaal tot leven brengt en ga dat doen!
Omdat wat de wereld nodig heeft mensen zijn die tot leven zijn gekomen!
Don’t ask yourself what the World needs.
Ask yourself what makes you come alive and then go do that.
Because what the World needs is people who have come alive!

25-12-2017
Laten we van iedere dag een Kerstdag maken!
Let’s make everyday a Christmas Day!

24-12-2017
Ik leer mijn levensreis te vertrouwen,
zelfs wanneer ik het niet begrijp!
I’m learning to trust the journey,
even when I do not understand it!

23-12-2017
Kerstmis is de tijd,
dat alle tijden die er ooit geweest zijn,
bij elkaar komen.
Christmas is the time,
when all the times that ever were,
come together.

22-12-2017
Alles komt uit het niets.
En gaat weer terug naar niets.
Niets is de basis van ons bestaan.
Everything comes from nothingness.
And goes back to nothingness.
Nothingness is the basis of existence.

21-12-2017
Wees dankbaar voor iedere nieuwe uitdaging.
omdat deze jouw kracht en karakter vormt !.
Be thankful for each new challenge,
because it will build your strength and character !

20-12-2017
Waarschijnlijk is het grootste inzicht,
dat geluk niet alleen een plek heeft,
maar ook een proces is.
Geluk is een voortgaand proces van nieuwe uitdagingen,
dat de juiste houdingen en activiteiten opbrengt
om gelukkig te blijven.
Probably the biggest insight is ,
that  happiness is not just a place,
but also a process.
Hapiness is an ongoing process of fresh challenges,
and it takes the right attitudes and activities
to continue to be happy.

19-12-2017
De grootsheid van een land en zijn morele progressie kan beoordeeld worden
door de manier waarop ze hun dieren behandelen.
The greatness of a nation and its moral progres
can be judged by the way its animals are treated.

18-12-2017
Educatie en het spirituele ontwikkelingsproces
mogen niet in handen zijn van bevooroordeelde mensen.
Bevooroordeeld betekent het leven niet zien zoals het is!
Education and spiritual process
should not be in the hands of prejudiced minds.
Prejudiced means not seeing life the way it is !

17-12-2017
Het zijn de Kleine dingen,
die het leven Groot maken.
It’s the Little things,
that make life Big.

16-12-2017
Door de vreugde van de hond,
wordt onze vreugde vergroot.
Dit is geen klein cadeau!
Because of the dogs joyfulness,
our own is increased.
It is no small gift!

15-12-2017
Soms moet je tegenslag onder ogen zien
om succesvol te worden.
Sometimes  adversity is what you need to face
in order to become successful.

14-12-2017
Wanneer je in jezelf gelooft,
zullen andere mensen ook in jou geloven.
When you believe in yourself,
other people will believe in you too.

13-12-2018
Laat doorzetten je motor zijn en
Hoop je brandstof.
Let perseverance be your engine and
Hope your fuel.

12-12-2017
Blijf hopen!
Je weet nooit wat morgen zal brengen!
Don’t lose hope!
You never know what tomorrow will bring!

11-12-2017
In het leven gaat het om, verder gaan, veranderingen accepteren en
vooruit kijken naar wat je sterker en completer maakt.
Life is about moving on, accepting  changes and
looking forward to what  makes you stronger and more complete.

10-12-2017
Er zijn twee belangrijke dagen in iemands leven.
De dag dat we geboren zijn en
De dag dat we ontdekken waarom?
There are two days in a person’s life.
The day we are born and
The day we discover why !

9-12-2017
Wij Zijn Allemaal Eén.
Alleen Ego, Geloof En Angst Houden Ons Gescheiden.
We Are All One.
Only Egos, Beliefs And Fears Seperate Us.

8-12-2017
Vrijwilligers worden niet betaald,

niet omdat zij het niet waard zijn,
maar omdat ze onbetaalbaar zijn!
Volunteers don’t get paid,
not because they’re worthless,
but because they’re priceless.

7-12-2017
Karma
In de cirkel van het leven oogst je wat je zaait.
Hou je cirkel positief.
Spreek goede woorden.
Denk goede gedachten.
Doe goede daden.
Karma
What goes around, comes around.
Keep your circle positive.
Speak good words,
Think good thoughts.
Do good deads.

6-12-2017
Leer je kinderen liefde en respect te hebben voor alle dieren.
Teach your children to love and respect animals.

5-12-2017
Het leven bestaat uit vasthouden en loslaten.
Life is een balance of holding on and letting go.

04-12-2017
Dingen die je kan geven en toch houden zijn
jouw woord, een glimlach en een dankbaar hart.
Among the things you can give and still keep are
your word, a smile and a grateful heart.

3-12-2017
Liefde en compassie zijn geen luxe, maar noodzakelijkheden.
Zonder hen kan de mensheid niet overleven.
Love and compassion are necessities, not luxuries.
Without them humanity humanity cannot survive

2-12-2017
Vreugde vind je niet in dingen, het is in onszelf!
Joy is not in things, het is in us!

1-12-2017
Vertel het me en ik zal het vergeten,
Laat het aan me zien en ik zal het me misschien herinneren,
Betrek me erbij en ik zal het begrijpen.
‘Tell me and I’ll forget.
Show me and I might remember.
Involve me and
I will understand.’

30-11-2017
Wees de ENERGIE, die je WILT aantrekken.
Be the ENERGIE, you WANT to attract.

29-11-2017
Een vriend is iemand,
die je de totale vrijheid geeft
om jezelf te zijn.
A friend is someone
who gives you
total freedom
to be yourself.

 28-11-2017
Een vogel die op een boom zit,
is nooit bang dat de tak zal breken,
omdat ze niet de tak vertrouwt,
maar haar eigen vleugels.

A bird sitting on a tree,
is not afraid that the branch will break.
Because her trust is not in the branch,
but in her own wings.

27-11-2017
Jij creëert jouw eigen leven!
You create your own life!

26-11-2017
Lotsbestemming is niet iets dat jou toevallig overkomt.
Het gaat om de keuzen die jij in je leven maakt.
Destiny is not a matter of accidental happenings.
It’s a matter of what you choose in your life.

25-11-2017
Beperkingen bestaan alleen in je hoofd !
Limits exist only in the mind !

24-11-2017
Angst is een reactie, moed is een besluit.
Fear is a reaction, courage is a decision.

23-11-2017
Blijf werken om de persoon die je in de spiegel ziet lief te hebben,
degene die door zoveel heen is gegaan, maar er nog steeds staat.
Work on being in love with the person in the mirror, 
who has been through so much but is still standing

22-11-2017
Het leven is een balans tussen vasthouden en loslaten.
Life is a balance of holding on and letting go.

21-11-2017
Acceptatie is zien met je hart,
niet met je ogen.
Acceptation is seeing with your heart,
not with your eyes.

20-11-2017
Hoe ouder ik word, hoe meer ik begrijp,
dat het oké is een leven te leiden,
dat anderen niet begrijpen !
The older I get, the more I understand,
that it’s okay to live a life,
others don’t understand !

19-11-2017
Verwacht alles en iets betekent niets.
Verwacht niets en iets betekent alles.
Expect everything and anything seems nothing.
Expect nothing and anything seems everything.

18-11-2017
Alles wat we zijn is het resultaat van alles wat wij ooit gedacht hebben !
All we are is the result of all that we have ever thought !

17-11-2017
Wat als je simpelweg dit jaar gebruikt om meer van jezelf te houden ?
What if you simply devoted this year to loving yourself more ?

16-11-2017
Om kennis te vergaren moet je studeren,
maar om wijsheid te vergaren moet je observeren.
To acquire knowledge, one must study;
but to acquire wisdom, one must observe.

15-11-2017
Geef aan anderen, maar laat niet toe dat je een gebruiksvoorwerp wordt.
Wees liefdevol, maar laat jouw hart niet misbruikt worden.
Vertrouw, maar wees niet naïef. 
Luister naar anderen, maar verlies je eigen stem niet.
Give, but don’t allow yourself to be used .
Love, but don’t allow your heart to be abused.
Trust, but don’t be naive.
Listen to others, but don’t lose your own voice.

14-11-2017
Geduld is niet het vermogen om te wachten,
maar het vermogen om een positieve houding te bewaren tijdens het wachten !
Patience is not the ability to wait,
but the ability to keep a good attitude while waiting !

13-11-2017
Met HOOP raak jij je energie kwijt ! Met ACTIE creëer jij je energie !
HOPING drains your energy ! ACTION creates energy !

12-11-2017
Dankbaarheid is een cadeau dat je iedere dag aan jezelf kan geven.
Gratitude is a gift you can give yourself each and every day.

11-11-2017
Op het moment dat jij een vluchtige blik opvangt van jouw potenties,
is passie geboren.
From the moment you catch a glimpse of your potentials,
passion is born !

10-11-2017
We moeten het leven dat we gepland hebben loslaten,
zodat we dat wat op ons wacht kunnen accepteren.
We must let go of the life we have planned,
so that we can accept the one that is waiting for us.

9-11-2017
De beste manier om de toekomst te voorspellen is haar zelf te creëren.
The best way to predict the future is to create it.

8-11-2017
Hoe stiller je wordt, hoe meer je kunt horen !
The quieter you beome, the more you can hear ! 

7-11-2017
Laten we mensen creëren,  die in staat zijn om
nieuwe dingen te doen,
in plaats van wat andere generaties
gedaan hebben te copiëren.
Let’s create people who are capable of doing new things,
not simply of repeating what other generations have done.

6-11-2017
Het eerste principe van echt onderwijs is dat niets onderwezen kan worden !
The first principle of true teaching is that nothing can be taught !

 5-11-2017
Het grote streven van ware educatie is geen kennis, maar actie !
The great aim of true education is not knowledge, but action !

4-11-2017
Er zijn veel mensen om je heen,
die je zullen vertellen, dat je het niet kan.
Wat je dan moet doen, is je omdraaien en zeggen:
‘Ik zal je wat laten zien!’

There are so many people out there who will tell you: ‘You can’t !
What you’ve got to do is,
turn around and say:
‘Just watch me !’

3-11-2017
Soms moet ik mijzelf helpen herinneren.
dat ik niet hoef te doen wat anderen doen !

Sometimes I have to remind myself,
that I don’t have to do what everyone else is doing !

2-11-2017
De Wind van Vernieuwing blaast oude gewoontes weg.
The Wind of Change blows away old habits.