Quote of the day

00HEADER

11-12-2017
In het leven gaat het om, verder gaan, veranderingen accepteren en
vooruit kijken naar wat je sterker en completer maakt.
Life is about moving on, accepting  changes and
looking forward to what  makes you stronger and more complete.

10-12-2017
Er zijn twee belangrijke dagen in iemands leven.
De dag dat we geboren zijn en
De dag dat we ontdekken waarom?
There are two days in a person’s life.
The day we are born and
The day we discover why !

9-12-2017
Wij Zijn Allemaal Eén.
Alleen Ego, Geloof En Angst Houden Ons Gescheiden.
We Are All One.
Only Egos, Beliefs And Fears Seperate Us.

8-12-2017
Vrijwilligers worden niet betaald,

niet omdat zij het niet waard zijn,
maar omdat ze onbetaalbaar zijn!
Volunteers don’t get paid,
not because they’re worthless,
but because they’re priceless.

7-12-2017
Karma
In de cirkel van het leven oogst je wat je zaait.
Hou je cirkel positief.
Spreek goede woorden.
Denk goede gedachten.
Doe goede daden.
Karma
What goes around, comes around.
Keep your circle positive.
Speak good words,
Think good thoughts.
Do good deads.

6-12-2017
Leer je kinderen liefde en respect te hebben voor alle dieren.
Teach your children to love and respect animals.

5-12-2017
Het leven bestaat uit vasthouden en loslaten.
Life is een balance of holding on and letting go.

04-12-2017
Dingen die je kan geven en toch houden zijn
jouw woord, een glimlach en een dankbaar hart.
Among the things you can give and still keep are
your word, a smile and a grateful heart.

3-12-2017
Liefde en compassie zijn geen luxe, maar noodzakelijkheden.
Zonder hen kan de mensheid niet overleven.
Love and compassion are necessities, not luxuries.
Without them humanity humanity cannot survive

2-12-2017
Vreugde vind je niet in dingen, het is in onszelf!
Joy is not in things, het is in us!

1-12-2017
Vertel het me en ik zal het vergeten,
Laat het aan me zien en ik zal het me misschien herinneren,
Betrek me erbij en ik zal het begrijpen.
‘Tell me and I’ll forget.
Show me and I might remember.
Involve me and
I will understand.’

30-11-2017
Wees de ENERGIE, die je WILT aantrekken.
Be the ENERGIE, you WANT to attract.

29-11-2017
Een vriend is iemand,
die je de totale vrijheid geeft
om jezelf te zijn.
A friend is someone
who gives you
total freedom
to be yourself.

 28-11-2017
Een vogel die op een boom zit,
is nooit bang dat de tak zal breken,
omdat ze niet de tak vertrouwt,
maar haar eigen vleugels.

A bird sitting on a tree,
is not afraid that the branch will break.
Because her trust is not in the branch,
but in her own wings.

27-11-2017
Jij creëert jouw eigen leven!
You create your own life!

26-11-2017
Lotsbestemming is niet iets dat jou toevallig overkomt.
Het gaat om de keuzen die jij in je leven maakt.
Destiny is not a matter of accidental happenings.
It’s a matter of what you choose in your life.

25-11-2017
Beperkingen bestaan alleen in je hoofd !
Limits exist only in the mind !

24-11-2017
Angst is een reactie, moed is een besluit.
Fear is a reaction, courage is a decision.

23-11-2017
Blijf werken om de persoon die je in de spiegel ziet lief te hebben,
degene die door zoveel heen is gegaan, maar er nog steeds staat.
Work on being in love with the person in the mirror, 
who has been through so much but is still standing

22-11-2017
Het leven is een balans tussen vasthouden en loslaten.
Life is a balance of holding on and letting go.

21-11-2017
Acceptatie is zien met je hart,
niet met je ogen.
Acceptation is seeing with your heart,
not with your eyes.

20-11-2017
Hoe ouder ik word, hoe meer ik begrijp,
dat het oké is een leven te leiden,
dat anderen niet begrijpen !
The older I get, the more I understand,
that it’s okay to live a life,
others don’t understand !

19-11-2017
Verwacht alles en iets betekent niets.
Verwacht niets en iets betekent alles.
Expect everything and anything seems nothing.
Expect nothing and anything seems everything.

18-11-2017
Alles wat we zijn is het resultaat van alles wat wij ooit gedacht hebben !
All we are is the result of all that we have ever thought !

17-11-2017
Wat als je simpelweg dit jaar gebruikt om meer van jezelf te houden ?
What if you simply devoted this year to loving yourself more ?

16-11-2017
Om kennis te vergaren moet je studeren,
maar om wijsheid te vergaren moet je observeren.
To acquire knowledge, one must study;
but to acquire wisdom, one must observe.

15-11-2017
Geef aan anderen, maar laat niet toe dat je een gebruiksvoorwerp wordt.
Wees liefdevol, maar laat jouw hart niet misbruikt worden.
Vertrouw, maar wees niet naïef. 
Luister naar anderen, maar verlies je eigen stem niet.
Give, but don’t allow yourself to be used .
Love, but don’t allow your heart to be abused.
Trust, but don’t be naive.
Listen to others, but don’t lose your own voice.

14-11-2017
Geduld is niet het vermogen om te wachten,
maar het vermogen om een positieve houding te bewaren tijdens het wachten !
Patience is not the ability to wait,
but the ability to keep a good attitude while waiting !

13-11-2017
Met HOOP raak jij je energie kwijt ! Met ACTIE creëer jij je energie !
HOPING drains your energy ! ACTION creates energy !

12-11-2017
Dankbaarheid is een cadeau dat je iedere dag aan jezelf kan geven.
Gratitude is a gift you can give yourself each and every day.

11-11-2017
Op het moment dat jij een vluchtige blik opvangt van jouw potenties,
is passie geboren.
From the moment you catch a glimpse of your potentials,
passion is born !

10-11-2017
We moeten het leven dat we gepland hebben loslaten,
zodat we dat wat op ons wacht kunnen accepteren.
We must let go of the life we have planned,
so that we can accept the one that is waiting for us.

9-11-2017
De beste manier om de toekomst te voorspellen is haar zelf te creëren.
The best way to predict the future is to create it.

8-11-2017
Hoe stiller je wordt, hoe meer je kunt horen !
The quieter you beome, the more you can hear ! 

7-11-2017
Laten we mensen creëren,  die in staat zijn om
nieuwe dingen te doen,
in plaats van wat andere generaties
gedaan hebben te copiëren.
Let’s create people who are capable of doing new things,
not simply of repeating what other generations have done.

6-11-2017
Het eerste principe van echt onderwijs is dat niets onderwezen kan worden !
The first principle of true teaching is that nothing can be taught !

 5-11-2017
Het grote streven van ware educatie is geen kennis, maar actie !
The great aim of true education is not knowledge, but action !

4-11-2017
Er zijn veel mensen om je heen,
die je zullen vertellen, dat je het niet kan.
Wat je dan moet doen, is je omdraaien en zeggen:
‘Ik zal je wat laten zien!’

There are so many people out there who will tell you: ‘You can’t !
What you’ve got to do is,
turn around and say:
‘Just watch me !’

3-11-2017
Soms moet ik mijzelf helpen herinneren.
dat ik niet hoef te doen wat anderen doen !

Sometimes I have to remind myself,
that I don’t have to do what everyone else is doing !

2-11-2017
De Wind van Vernieuwing blaast oude gewoontes weg.
The Wind of Change blows away old habits.