Quote of the day

Laat de mensen in je omgeving zien
dat ze belangrijk zijn.

Show the people in your life that
they matter.

—————–

Glimlachen is mond yoga

Smiling is mouth yoga

Tich Nhat Hanh

De Aarde is de moeder van ieder levend wezen,
en ieder levend wezen zou gelijke rechten op de
aarde moeten hebben.

The earth is the mother of all people, and
all people should have equal rights upon it.

Chief Joseph.

De kunst van het ‘weten’ is
dat je weet wat je moet negeren.

The art of knowing is knowing
what to ignore.

Rumi

Gezegend zijn degenen die mededogen hebben,
want zij zullen ook mededogen ervaren.

Blessed are the merciful,
for they too shall be shown mercy.

Jesus

Geloof is de vogel die het licht voelt
terwijl het ’s ochtends vroeg nog donker is.

Faith is the bird that feels the light when
the dawn is still dark.

Rabindranath Tagore

 

Sta jezelf toe om te zijn
waar je nu bent.

Allow yourself to be
where you are.

—————

Beperk een kind niet naar wat jij
geleerd hebt.
Ze zijn in een andere tijd geboren.

Don’t limit a child to your own learning.
For they were born in another time.

—————-

In de oude energie stond ik in de schaduw
en bleef op mijzelf.
In de nieuwe energie deed een stap voorwaarts
en kwam in het licht.

In the old energy I stayed in the shadow
and kept to myself.
In the new energy I took a step forward
and came into the light.

Brenda de bruin

Compassie is een werkwoord.

Compassion is a verb.

Krishnamurti


Ik vergeef mijzelf
Ik vergeef iedereen
Ik bedank iedereen dat ze mij vergeven hebben

I forgive myself
I forgive everyone
I thank everyone for forgiving me

—————-

Niemand is ooit arm geworden
Door aan een ander wat te geven.

No one has ever become poor

by giving.

Helen Keller

Door Tibet te redden, hou je de
mogelijkheid open dat we allemaal
broers en zusters zijn.

By saving Tibet, you save the
possibility that we are all brothers
and sisters.

Richard Gere

Veranderingen halen ons altijd uit onze
comfortzone.
Ze stimuleren ons om lichtpunten te zien
en nieuwe mogelijkheden te omarmen waar
we tot nu toe niet aan gedacht hebben.

Changes always take us out of our comfort zone.
They stimulate our creative talents!
They ask us to see the bright spots and to
embrace new possibilities we hadn’t thought of.

Brenda de Bruin

 

Wij worden wakker.
Wij hebben een stem.
Wij zullen hem gebruiken
om een gezonde Aarde
te creëren.
Wij zijn de sterksten van
de sterksten.

We are waking up.
We have a voice.
We will use it to create a
healthier World.
We are the strongest of the strong.

Little Grandmother.

 

Wanneer je vergeeft, genees je.
en
Wanneer je loslaat groei je.

When you forgive you heal,
and
When you let go, you grow.

—————–

We moeten ophouden om over alles
een oordeel te hebben.
Alles en iedereen heeft het recht om
zichzelf te zijn.

We must stop giving everything and everyone
a label.
Everything and everyone has the right to be
themselves. 

—————–

Er zijn geen beperkingen.
Alleen wat jij zelf creëert.

There are no limitations
unless you create them yourselves.

Dolores Cannon

Alles is mogelijk.
Je bent alleen beperkt
door jouw eigen verbeelding.

Anything is possible
You are only limited by your
own imagination.

Dolores Cannon

As I began to love myself……..

As I began to love myself I freed myself of anything
that is no good for my health- food, people, things,
situations, and everything that drew me down and away from myself.
At first I called this attitude a healthy egoism.

Today I know it is “LOVE OF ONESELF”.

Charlie Chaplin

 

Twijfel nooit aan jouw eigenwaarde.

Don’t ever doubt your worth.

——————

Wanneer je naar een bloem kijk ervaar je rust.
Ze hebben geen emoties of tegenstrijdigheden.

Flowers are restful to look at.
They have neither emotions nor conflicts.

Sigmund Freud

Het wakker worden van ons bewustzijn
is de volgende evolutionaire stap voor de mensheid.

The awakening of consciousness is the
next evolutionary step for mankind.

Eckhart Tolle

Het probleem met quotes op
Internet is dat je nooit weet
of ze echt zijn.

“The trouble with quotes on
the Internet is that you can never
know if they are genuine”.

Abraham Lincoln !!!

—————–

Mind chatter/Geklets in je hoofd

Lieve 3 uur,
We moeten echt stoppen
om elkaar op deze manier
te ontmoeten.
Ik zou veel liever met je doorslapen.

Dear 3 am.
We have got to stop meeting
this way.
I’d much rather sleep with you.

—————–

Schaam je niet voor jouw verhaal.
Het zal anderen inspireren.

Don’t be ashamed of your story.
It will inspire others.

———————

Er is geen vervanging voor betrokkenheid.
Waar er geen betrokkenheid is, is er geen leven.

There is no substitute for involvement.
Where there is no involvement, there is no life.

———————

Een moment van absolute dankbaarheid
kan jouw hele leven transformeren.

One moment of absolute gratitude can
transform your whole life.

Sadhguru.

We zullen nooit vrede bereiken in de wereld
totdat we vrede maken met onszelf.

We can never obtain peace in the outer World
until we make peace with ourselves.

Dalai Lama

Jij zit achter het stuur.
Rijd je steeds in dezelfde rondjes?
Of sla je een nieuwe weg in?

You are the driver.
Do you keep driving in circles ?
Or do you take a new path? 

Brenda de Bruin

Het maakt niet uit wat anderen jou vertellen,
woorden en ideeën kunnen de wereld veranderen.

No matter what people tell you, words and ideas
can change the world.

Robin Williams

Wanneer jij jouw emoties omarmt
als leraren, brengt iedere emotie
goed nieuws, zelfs die die pijnvol zijn.

When you welcome your emotions
as teachers, every emotion brings good
news, even the ones that are painful.

Gary Zukav

De Aarde heeft een zelfreinigend
mechanisme.
Door Klimaatsverandering zal zij
nooit vernietigd worden. 
Het enige dat vernietigt wordt,
is de mens.
Door zijn gedrag bepaald de mens
zijn eigen lot.

The Earth has a self cleansing mechanism.
She shall never be utterly destroyed through 
climate change.
All that will be destroyed is the human being.
The way he behaves shall decide his destiny.

————-

Iedere keer dat je meer liefdevol wordt
en kiest om te vergeven, verhoog je
jouw bewustzijn naar een hogere frequentie.

Anytime you become more loving and
choose forgiveness, you raise your consciousness
to a higher frequency.

—————-

Als je doet wat je leuk vindt met 100% betrokkenheid,
wat je niet leuk vindt moet je met 200% betrokkenheid.
Zo breek je met beperkingen.

If you do what you like with 100% involvement,
what you don’t like, you must do with 200% involvement.
That’s breaking limitations.

Sadhguru

 

De dood bestaat niet,
Alleen een verandering van werelden.
Chief Seattle

There is no death,
only a change of worlds.
Chief Seattle

Wij zijn allemaal druppels in de grote
oceaan. Iedere druppel telt mee.
We kunnen door ons gedrag een kalme,
of stormachtige zee veroorzaken.

We are all drops in the great ocean.
Every drop counts
Through our behaviour we can create
a calm or stormy sea.

Brenda de Bruin


Ik ben sterk omdat ik zwak

ben geweest.

Ik ben angstvrij omdat ik
ooit bang ben geweest.

Ik ben wijs omdat ik ooit
stom ben geweest.

I am strong because I’ve
been weak.

I am fearless because I’ve been
afraid.

I am wise because because I’ve
been foolish.

—————–

Verwacht het onverwachte. Het leven
is vol prachtige dingen die wachten om
je te verrassen!

Expect the unexpected. Life is full of
wonderful things just waiting to
surprise you!

—————–

Als je wilt dat anderen gelukkig zijn,
oefen compassie.
Als je zelf gelukkig wilt zijn,
oefen compassie.

If you want others to be happy,
practice compassion.
If you want to be happy,
practice compassion.

Dalai Lama

 

1 JANUARY 2019 !

Vandaag doe ik de deur van mijn verleden dicht,
open de deur naar mijn toekomst, adem diep,
ga er doorheen en begin een nieuw hoofdstuk
In mijn leven.

Today I close the door to my past, open the door
to my future, take a deep breath, step on through
and start a new chapter in my life.

 

IT’S NEARLY 2019 !/ HET IS BIJNA 2019!

2018 was een jaar van dualiteit.
2019 is een jaar van acceleratie!
Wees er klaar voor!

2018 was a year of duality
2019 is a year of acceleration!

So get your skates on!

 

Dear Self,
This is going to be your year.
So dust off your old habits &
let’s get started.
All my Love,
Me.

Lieve Zelf,
Dit gaat jouw jaar worden.
Dus schudt je oude gewoontes van je af
& laten we beginnen!
Veel Liefs,
Mij.

CHRISTMAS QUOTES

Begin naar je hart te luisteren.
Het is de grootste cadeau dat je aan
jezelf kan geven.

Start to listen to your Heart.
It’s the greatest present 
you can give to yourself.

Wanneer ik in de ogen van een dier kijk,
is het niet een dier dat ik zie.
Ik zie een levend wezen.
Ik zie een vriend.
Ik voel een ziel.

When I look into the eyes of an animal
I do not see an animal.
I see a living being.
I see a friend.
I feel a soul.

 

E Aloha Kekahi i Kekahi
LOVE ONE ANOTHER.

E Aloha Kekahi i Kekahi
HEB ELKAAR LIEF
HAWAII

 

Er moet toch minstens één
dag in het jaar zijn om ons
te herinneren dat we op Aarde
leven voor iets anders dan onszelf!

There has to be at least one day
of the year to remind us that we’re
here for something else than ourselves!


Mag de Wonder van Kerstmis

jouw Hart vullen met Vreugde.

May the Miracle of Christmas
fill your Heart with Joy.

 

WIJSHEID QUOTES
WISDOM QUOTES

Ik leerde om te GEVEN, niet omdat ik zoveel
heb, maar omdat ik precies weet hoe het
voelt om NIETS te hebben.

I learned to GIVE, not because I have much,
but because I know exactly how it feels to
have NOTHING.

ANONYMOUS

Kijk naar dieren met een warme hart,
en ze zullen het zien.
Praat met dieren met zachtheid,
en ze zullen er naar luisteren.

Look at animals kindly,
and they will see.
Talk to animals gently,
and they will listen.

A.D. Williams


Tijdens het komende Kersttijd

Mogen je gezegend zijn
Met de Spirit van deze tijd,
dat is Vrede,
De Blijheid van deze tijd,
dat is Hoop,
en het Hart van deze tijd,
dat is Liefde.

During the coming Christmas Season
May you be blessed
With the Spirit of the season
that is Peace
With the Happiness of the season
that is Hope
and the Heart of the season
that is Love.

Irish Blessing

 

Kerstmis is geen seizoen.
Het is een gevoel.

Christmas isn’t a season.
It’s a feeling.

Edna Ferber

Aloha is een Kostbaarheid van Onschatbare Waarde, een van  
Onvoorwaardelijke Liefde.
Aloha is de uitstorting en ontvangen van de Spirit.

Aloha is an Invaluable Value, one of Unconditional Love.
Aloha is the outpouring and receiving of the Spirit.

The Ways of Aloha

We zijn allemaal gekomen van de Enige Grote Geest
en deze Prachtige Aarde is onze Gemeenschappelijke
Moeder.
Laten we in Harmonie leven.

We have all come from the One Great Spirit
and this Precious Earth is our Common Mother.
Let us walk in Harmony

Native Wisdom 

We zijn hier om genezend te zijn, niet om
te kwetsen.
We zijn hier om lief te hebben, niet om
te haten.
We zijn hier om te creëren, niet om
te vernietigen.

We are here to heal, not harm.
We are here to love, not hate.
We are here to create, not to destroy.

Anthony Douglas Williams.

Wij zijn allemaal bezoekers van
deze tijd, deze plaats.
Wij zijn alleen op doorreis. Onze
bedoeling is om te observeren,
te leren, te groeien, om lief te hebben,
en dan………..terug naar huis te gaan.

We are all visitors to this time, this place.

We are just passing through. Our purpose
here is to observe, to grow, to love………
and then we return home.
Aboriginal Proverb

 

Iedereen wil je vertellen wat je moet doen en wat goed voor je is.
Ze willen niet dat je je eigen antwoorden vind, ze willen dat je
hun antwoorden geloven.

Everyone wants to tell you what to do and what’s good for you.
They don’t want you to find your own answers, they want you
to believe theirs.

Socrates, Peaceful Warrior

 Dieren zin niet alleen beschermers van grote schoonheid,
maar ook van oeroude wijsheid.

Animals are not only guardians of great beauty,

but also of ancient wisdom.


“Bomen ademen uit voor ons zodat wij kunnen inademen

om in leven te blijven. Kunnen wij dit ooit vergeten?
Laten we van bomen houden met iedere ademhaling
die we doen totdat we deze aarde verlaten.”

“Trees exhale for us so that we can inhale them to stay alive.
Can we ever forget that? Let us love trees with every breath
we take until we perish.”

― Munia Khan

Volwassen mannen kunnen leren van kleine kinderen.
De Harten van kleine kinderen zijn puur.
Dit is de reden dat De Grote Geest vele
dingen aan hen kan laten zien,
die aan
oudere mensen voorbij gaan.

Grown men can learn from very little children.
For the Hearts of the very little children are pure.
Therefore the Great Spirit may show to them.
Many things that older people miss.

Native American

De reis tussen wie je ooit was en wie je
nu aan het worden bent, is waar de dans
van het leven echt plaatsvindt.

The journey between who you were and who
you are becoming, is where the dance of life
really takes place.

Native American.


Stilte is een echte vriend
die je nooit zal verraden.

Silence is a true friend
who
never betrays.

Confucius

“Geef degenen die je liefhebt vleugels om te vliegen,
wortels om terug te komen en redenen om te blijven.”

“Give the ones you love wings to fly,
roots to come back and reasons to stay.”

Dalai Lama

Onze spiritualiteit is één en heeft een onderlinge verbondenheid
met al wat leeft en ademt,
zelfs met alles dat
niet leeft of ademt. 

Our spirituality is a oneness and an
interconnectedness with all that lives and breathes,
even with all that does not live or breathe.

Mudrooroo Narogin

Neem alleen wat je nodig hebt
en laat het land zoals je het gevonden hebt.

Take only what you need and leave
the land as you found it.
Arapaho

Laten we van gedachten wisselen
en zie wat voor leven we voor
onze kinderen kunnen creëren.

Let us put our minds together and
see what life we can make for our
children.

Chief Sitting Bull.
 

“Oeroude Wijsheid is de medicijn
voor
de moderne Wereld”

Äncient wisdom is the medicine for
the modern World”