Vrij Bewustzijn Spreuk/Tekst van Zaterdag 09-09 tot 16-09

UIT MINDERWAARDIGHEID ZEGGEN WE: ˜IK BEN MAAR EEN MENS …….
UIT EIGENWAARDE ZEGGEN WE: ˜IK BEN EEN MENS DIE HEEL VEEL KAN !/
OUT OF UNWORTHINESS WE SAY:  ‘I ‘M ONLY HUMAN …….’
OUT OF SELF WORTH WE SAY: ‘I AM HUMAN & FULL OF POTENTIALS !’

 DE KRACHT VAN SAMENWERKING
HIER EEN FOTO VAN MEERDERE LEIDERS VAN INDIA.
Door de grote droogte in hun land vergeten ze hun verschillen van meningen en komen ze als vrienden bij elkaar met als doel:
‘HET REDDEN VAN HUN RIVIEREN !’/
THE POWER OF WORKING TOGETHER
Here is a photo of different Leaders of India. Because of the great drought in their country, they’re forgetting their differences and coming together as friends with one goal: ‘Rallying for the Rivers of India!’

REGERINGSLEIDERS INDIA

WAAR IS HET WATER ?

DIT GAAT NIET ALLEEN OVER INDIA. HET GAAT ONS ALLEMAAL AAN!

Wat we onze bossen aan doen, doen we ons zelf aan!
Iedere boom, iedere rivier staat niet los van ons. Ze zijn een deel van ons. We zijn allemaal organisch.
Langs de rivieren zijn de bossen weg gehaald voor landbouw. Bomen creëren een bodemstructuur, die water vasthoudt. De bomen zijn weg, het water is weg, de rivieren zijn bijna droog en de boer kan geen gewassen laten groeien !/
WHERE IS THE WATER?

THIS IS NOT ONLY ABOUT INDIA. THIS IS ALSO OUR PROBLEM!

What we do to our forests, we do to ourselves! Every tree, every River is not separate from us. They are a part of us. We are all organic. The forests on the banks of the rivers have all been chopped down to make way for agriculture. Trees create soil structure that retains water. All the trees are gone, the water has gone, the rivers are drying out and the farmers can ’t grow any crops!

UITGEDROOGDE RIVIER INDIA1

1a