05-07-2020: VOLLE MAAN en MAANSVERDUISTERING op de 14e graad van STEENBOK / FULL MOON AND LUNAR ECLIPSE on the 14th degree of CAPRICORN

5 juli 2020
VOLLE MAAN en MAANSVERDUISTERING op de 14e graad van STEENBOK.

Een Maansverduistering gebeurt wanneer de Maan Vol is en verduisterd wordt door de schaduw van de Aarde. De 14e graad Steenbok brengt een aparte energie met zich mee. Een combinatie van PRAKTISCH tegenover VERBEELDING. We krijgen daardoor een waardevolle mogelijkheid om dieper in de gevolgen van onze leefstijl te kijken.

ONVOORSPELBAAR.
Normaal gesproken is een Volle Maan een tijd van het oogsten van wat de Aarde ons gegeven heeft. Maar als er een Maansverduistering bij komt ervaren we een heel ander scenario. Niets is als het lijkt. Verrassingen zijn aan de orde van de dag. Zekerheden zijn onzeker geworden. Wanneer je denkt dat je iets fout heb gedaan, kan er plotseling iets heel positiefs uitkomen. Andersom kan het ook gebeuren, dat als je vol zelfvertrouwen iets doet dat succesvol zal zijn, vergeet je om aan sommige details te denken, waardoor de uitkomst niet zo leuk wordt als je gedacht had.

DETAILS BIJWERKEN

Door deze Volle Maan kan je eindelijk de vinger leggen op iets waardoor je een balans kan bereiken in je werk-/privésituatie. Vooral nu krijg je vanuit je ooghoeken duidelijke signalen over wat er echt aangepakt moet worden. Niet altijd prettig, maar wel de moeite waard. Je wordt aangespoord om EINDELIJK met nieuwe ideeën te komen om oplossingen te vinden. Je BEWUSTZIJN is momenteel GROTER dan OOIT.
De geheimen en mysteries die in ons verborgen liggen worden nu zichtbaar.

OUDE STRUCTUREN/OUDE GEWOONTES

Er vallen niet alleen oude structuren in de wereld om, maar ook bij iedereen persoonlijk. Gevoelens en emoties die van generatie naar generatie doorgegeven zijn gaan niet zo maar weg. Ze blijven net zolang in de schaduw pruttelen totdat ze gehoord worden.
Heb jij zelf oude gevoelens en emoties die steeds meer naar de voorgrond treden? Nu is de tijd om dit EERLIJK te bekijken en deze te uiten. Eerlijkheid tegenover jezelf is nu essentieel.

GROTER BEWUSTZIJN
Intuïtief krijgen we door hoe wij onze levens leidden en hoe wij de beste resultaten kunnen boeken. In plaats van met een nieuw project te beginnen, besluiten we nu om door te gaan met waar we al mee bezig waren, en door kleine veranderingen aan te brengen, iets moois maken dat de toekomst kan verbeteren.

 

 

5th July 2020
FULL MOON AND LUNAR ECLIPSE on the 14th degree of CAPRICORN

A solar eclipse appears when the Moon is Full and is darkened through the
shadow of the Earth. The 14th degree Capricorn brings a special energy wit hit. A combination of PRACTICAL ACTION versus IMAGINATION. We then receive a valuable possibility to dive deeper into the consequences of our life style.


UNPREDICTABLE.

Normally, a Full Moon is a time of reaping what Earth has given us. But when it’s combined with a SOLAR ECLIPSE we experience a completely different scenario. Nothing is as it seems. Surprises are the order of the day. Certainties are now uncertain . When we think we’ve done something wrong, something positive may come out of it. On the other hand, something we’ve done with the certainty of it being succesful, could disappoint because of some details we forgot to fill in.

FILLING IN THE DETAILS
Because of this Full Moon we can at last put our finger on how to reach a balance in our work/private situation. Especially now, we see important details out of the corner of our eyes that give clear signals about what we need to deal with. Not always pleasant, but still worth the effort. We are urged to finally come up with new ideas that give the solutions we need. Our CONSCIOUSNESS is currently GREATER than ever.
Secrets and Mysteries that lie hidden within us are now visable.

OLD STRUCTURES/OLD HABITS
Not only are Old Structures collapsing in the World, our Old Habits are also being broken down. They don’t work anymore. Feelings and emotions that have been handed down from one generation to the other don’t give up easily. They stay simmering in the shadows, until they’re taken notice of.
Do you have old feelings and emotions that keep turning up? Now is the time to look at them in all HONESTY and EXPRESS them. Being HONEST with yourself is essential at this time.

HIGHER CONSCIOUSNESS
Our Intuition tells us how to lead our lives to book the best results.
Instead of starting a new project, we decide to continue with one we were already busy with, making small changes that make it not only all round, but something that will be helpful for the future.