06-10-2021: DE NIEUWE MAAN IN WEEGSCHAAL / THE NEW MOON IN LIBRA

06 OKTOBER 2021
DE NIEUWE MAAN IN WEEGSCHAAL
JE KRIJGT ZICHT OP JEZELF
In andere woorden:
Zicht op je emotionele houding.
Zicht op hoe je communiceert en dingen verwerkt.
Zicht op de drijvende kracht die je helpt om assertief te zijn.

Dit leidt allemaal tot Zelfkennis!
Er is geen beter tijdstip om dit allemaal  te ervaren. De Nieuwe Maan in Weegschaal geeft een energie die kansen creëert, en een gevoel van overvloed en balans. We krijgen de moed en het uithoudings-vermogen om steeds door te gaan. Wat willen we nog meer? Oktober is nog steeds de maand om te oogsten, en wij ontvangen genoeg mooie inzichten die wij met anderen kunnen delen.

DE LIEFDE IN HET UNIVERSUM IS GRENZELOOS.
Iedere Nieuwe Maan biedt de mogelijkheid om met iets nieuws te beginnen. Dit kan soms onzekerheid met zich meebrengen, maar nu niet. Je hebt zelfvertrouwen en het gevoel dat je in staat bent om jouw wensen werkelijkheid te laten worden. Jij zaait zelfvertrouwen en je oogst daardoor succes. De LIEFDE-ENERGIE in het Universum is inderdaad grenzeloos. Het enige wat wij hoeven te doen is er open voor te staan en er gebruik van te maken.

OPTIMISME
Door de energie van deze Nieuwe Maan komt iets te voorschijn, dat lijkt op een ommekeer in jezelf, een soort regeneratieproces uit het niets, dat gelukkiger tijden aankondigt voor je gezondheid en je verwachtingen!

Als je in een relatie zit, begin je te voelen dat jullie teamgenoten zijn in plaats van
tegenstanders.

THE NEW MOON IN LIBRA
6th October 2021.
You’ll get insights into yourself.
In other words:
Insight into your emotional attitude.
Insight into your communication skills
and how you deal with things.
Insight into the driving force that”helps
you to be assertive.

All these things lead to self knowledge.
There couldn’t be a better time than this to experience all of this. The New Moon in Libra gives a special energy that creates possibilities, plus the feeling of having abundance and balance. We receive the courage and the stamina to keep going. What more could we wish for?
October is still the month that we can reap what we’ve sown, and we receive enough positive insights that we can share with others.

THE LOVE OF THE UNIVERSE HAS NO BORDERS.
Every New Moon gives us the possibility to start something new. This could sometimes bring uncertainty with it, but not this time. You’re full of self confidence and have the feeling that you’re able to realise all your wishes. You sow confidence, and therefore reap success. The loving energy in the Universe is indeed without borders. All we need to do is open up and make use of it.

OPTIMISTIC
Through this new energy something emerges that seems to look like you’ve had a turnaround in yourself, a kind of regeneration proces that turned up out of the blue, announcing happier times for your health and expectations!