09-03-2020: DE VOLLE SUPER MAAN IN MAAGD / THE SUPER FULL MOON IN VIRGO

DE VOLLE SUPER MAAN IN MAAGD, 9 MAART 2020.
HET ANKER!
Deze Volle Maan versterkt alles! Dit betekent dat er “Werk aan de Winkel” is!

In het Leven hebben we met 2 energieën te maken. Liefde en Angst. Blijf gefocust op de helende energie van Liefde, blijf kalm en in balans. Hou van jezelf.
Breng Orde en Helderheid in je leven, ook in je emoties. Dit geeft een stevige basis. Haal je Organisatietalent naar voren!
Accepteer het leven zoals het is en maak er wat van.
Vertrouw op een beter leven. NIET ALLES IS ZOALS HET LIJKT.
Blijf geloven in jezelf en dat er ook goede dingen in de toekomst zullen gebeuren.

We kunnen denken dat het teken Maagd met verstandelijke, praktische dingen te maken heeft, maar dit is niet helemaal waar! Het teken Maagd staat voor Praktische Spiritualiteit. Dit betekent dat al onze praktische handelingen vanuit een spirituele achtergrond komen.
Een voorbeeld van een oude Maagd-gewoonte:
Je pakt een glas water en je drinkt het direct uit.
Een voorbeeld van nieuwe Maagd-gewoontes:
Je doet water in een glas, laat het even staan,

pakt het glas op en zegt tegen het water:
“Bedankt voor mijn Gevoel van Vrede en mijn Genezing.”
Je begrijpt dat water nu een bepaalde energie bevat en een goede invloed op je lichaam heeft.

De Volle Maan in Maagd brengt ons uit ons Hoofd en in ons Hart. Ons Verstand is nu Dienstbaar aan en laat zich Leiden door jouw Intuïtie. Veranderen is vaak moeilijk, maar door positief te blijven en ons hoofd leeg te maken van allerlei gedachtes, krijgen we intuïtieve informatie door die ons helpt grip op onze situatie te krijgen en behouden.

De wijze en praktische kant van Maagd brengt ook de dagelijkse realiteit bij ons onder ogen. We kunnen er niet meer omheen. Wij leven in een tijd van grote onrust. Tijd om ons gezond verstand te gebruiken. Het wordt steeds duidelijker dat we ons niet meer alleen afhankelijk maken van autoriteiten, maar dat wij in de komende jaren, de burgers onderling, onze krachten gaan bundelen en elkaar helpen oplossingen te vinden voor eventuele problemen (voor korte of langere termijn), die zich voor kunnen doen.

We kunnen denken aan bijvoorbeeld:
Extra contant geld in onze portemonnee hebben mochten er storingen zijn bij de pinautomaat in de supermarkt, waardoor we onze boodschappen niet kunnen betalen.
Zelfvoorzienend zijn: Vul stap voor stap onze voorraadkast aan met water en voedingsmiddelen met een lange houdbaarheidsdatum.
Eigen groenten en fruit telen (kan ook heel goed in potten als je geen tuin hebt).
Een hout- of oliekachel aanschaffen
Dit zijn maar een paar voorbeelden.
Dit doen we niet uit angst, maar vanuit gezond verstand. Misschien is het in jullie woonplaats helemaal niet nodig om maatregelen te nemen, maar het kan geen kwaad om een beetje voorbereid te zijn.

Deze positieve en realistische houding is ook een voedingsbodem voor de nuttige en noodzakelijke nieuwe uitvindingen van de wetenschap, die ons allemaal zullen helpen.

 

THE SUPER FULL MOON IN VIRGO, 9th March 2020
THE ANCHOR!
This Full Moon in Virgo magnifies everything!

This means that “our work is cut out for us”!

In Life we have 2 kinds of energies. Love and Fear. Stay focused on the healing energy of Love, be calm and in balance. Love your self. Bring order and clarity into your emotions and your life in general. This gives us a firm basis.
Bring your talent in organising forward.
Accept life for what it is and make something of it.
Trust in a better life. Not everything is as it seems.
Believe in yourself. Don’t give up. Keep going and you’ll see that the future will also bring good things.

We may think that the sign of Virgo has to do with the mind and practical things, but this is not really true! Virgo stands for Practical Spirituality. This means that Practical Activities come from a Spiritual background.

Here’s an example of an old Virgo habit:
You take a glass of water and you drink out of it.

Here’s an example of a new Virgo habit:
You put water in a glass, leave it for 10 minutes,

take hold of the glass and say the following to the water:
“Thank you for giving me this feeling of Peace and for my Healing”.
You understand that water has a certain healing energy that influences your body.

The Full Moon in Virgo takes us out of our Head and puts us in our Heart. Our Brain let sitself be lead by our intuition.

Change is often difficult, but by keeping a positive attitude and freeing our mind of all kinds of thoughts, we are open to receiving intuitive information that will help us in the situations we find ourselves in.

The wise and practical side of Virgo shows us the daily realities. We live in a time of great unrest. It’s becoming more and more evident that we can’t completely be dependent on the authourities, but that in the coming years we, as citizens, shall collect our strengths to help each other with solving smal lor large problems that occur in our lives.
Here are a few examples of indepent actions:
Having extra cash in our purse or wallet in case the cash machines doesn’t work.
Fill a cupboard with products with a longer expiring date.
Grow your own vegetables and fruit. (You can use pots if you don’t have a garden).
Purchase a woodburner or oil heater.
We don’t do these things out of fear, but from using our common sense. In your neighbourhood it might not be necessary to take protective measures, but it won’t be doing harm to be a little prepared.
This, together with a positive attitude for the future gives a breeding ground for scientists to discover new groundbraking inventions.