09/10 juli 2021: De NIEUWE MAAN in KREEFT / THE NEW MOON IN CANCER

De NIEUWE MAAN in KREEFT is GEARRIVEERD!
Hier ben ik weer!
Helemaal nieuw!
Vol energie
in het hier en nu!

9/10 juli 2021.
WIJ ONTDEKKEN HET CADEAU,
DAT KREEFT VOOR ONS IN PETTO HEEFT.
WELK CADEAU IS DAT?
Hij Geeft Ons Twee Belangrijke Eigenschappen In ÉÉN,
Die Wij Dankbaar Aannemen.
SENSITIVITEIT en GELOOF, die we TEGELIJK nodig hebben.

Voor degenen onder ons die de laatste tijd ZORGEN INGELEVERD hebben, brengt onze tocht ons nu naar een VOLGENDE ERVARING. De kans om NIEUWE INTENTIES uit te spreken over de WENSEN die wij willen REALISEREN. De KANS OM UIT TE VINDEN hoe we ze willen besturen om een GELUKKIGER LEVEN te leiden. DAAR HEBBEN WE ONZE INTUÏTIE VOOR. Die leidt ons met HELDERHEID door de wirwar van wegen naar de JUISTE ingevingen. DE AARDE STAAT NU OP ZIJN KOP, maar wij kunnen ONGESTOORD ONZE EIGEN WEG VOLGEN, en mochten we toch OBSTAKELS tegenkomen,  dan zullen we heel snel UIT HET NIETS GOEDE OPLOSSINGEN vinden. Wij nemen even de tijd om onze ogen te sluiten om onze INTENTIES de kans te geven om ÉÉN te worden met WIE WE ZIJN en WAT WIJ WILLEN.

De Kreeft heeft een harde buitenkant, maar binnenin is hij zacht.  Hier moeten WE de balans zien te vinden. Aan de ENE KANT hebben we de ZACHTHEID VAN ONS HART, en aan de ANDERE KANT het GELOOF die wij nodig hebben. De Nieuwe Maan in Kreeft laat ons zien en voelen hoe belangrijk het is om JE THUIS TE VOELEN IN JEZELF. Dat wij alles AL IN HUIS hebben wat NODIG is, en dat dit ONS RUST BRENGT OMDAT WIJ DIT OMARMEN EN ACCEPTEREN.
Wat willen we nog meer?
DURF SENSITIEF  TE ZIJN, WETEND DAT JE VEILIG BENT IN JE KREEFTEN HUIS.

 

THE NEW MOON IN CANCER HAS ARRIVED!

Here I am again!
All brand new.
Full of energy
Just for you!

9/10 July 2021.
We discover the present that Cancer has in store for us.
What could that be?
She gives us two important characteristics in one, that we gratefully accept.
SENSITIVITY and WHOLENESS, all that we need.

For those of us who have lately been able to let go of our worries, our ongoing journey now brings us to our next experience. We now have the chance to express the wishes we’d like to realise, the chance to find out how to manage them so that we can lead a happier life. That’s where our intuition comes in. With clarity it leads us through the maze of entanglement to the right insights.
The earth seems to be standing upside down, but we’re still able to follow our own path undisturbed, and even if we come across obstacles on our way, we’ll quickly find answers to the problem.
We’ll regularly find a quiet place where we can shut our eyes and take the time to give our intentions a chance to synchronize with who we are and what we want to achieve.

The Lobster is a symbol of both hard and soft. His jacket is hard and his body is soft. This means that we must find the balance between the two. Spiritually, living with our Hearts gives us both. A higher consiousness gives us the inner spiritual strength and the inner fysical strength we need. This New Moon let’s us see and feel what it is to feel at home with yourself. That we have everything we need, and because we embrace and accept this, this we experience peace of mind.

What else could we wish for?
Dare to be sensitive, knowing that you’ll be safe in this house of the Lobster.