1/2 september 2020: VOLLE MAAN IN HET TEKEN VISSEN / FULL MOON IN THE SIGN OF PISCES

1 / 2 september 2020:
VOLLE MAAN IN HET TEKEN VISSEN
VOLTOOIING EN LOSLATEN
“EEN OVERVLOED VAN SPIRITUELE ENERGIE KOMT OVER ONS HEEN”
(Alle Mensen Zullen Dit Merken, Maar Vooral Degenen Met ‘Vissen-eigenschappen’ Kunnen Hier Heel Sensitief Op Reageren)

Wij kunnen het niet zien, maar de energie is zeker anders, en we kunnen
het niet plaatsen. Het is een energie die onze bewustzijnsenergie een stapje hoger wil brengen. We worden in staat gesteld te gaan werken met onze Ziel, door dat wat losgelaten en vergeven moet worden te bewerkstelligen.

Bij de vorige MAANFASE: De Nieuwe Maan In Leeuw was het belangrijk om meer op onszelf te focussen en niet op onze omgeving. Met de Volle Maan in Vissen hebben we geen keuze meer. Je wordt door je sensitiviteit die nu groot is, er min of meer toe gedwongen om het te doen.
Wanneer we het op kunnen brengen om hier doorheen te gaan, worden we beloond. We worden ons er van bewust dat we een stuk overtollige bagage in onszelf opgeruimd hebben. We hebben een stuk verleden losgelaten. Een energieverandering van laag naar hoog valt nooit mee. Voordat we het los kunnen laten komt er negativiteit omhoog, waardoor we beseffen waar we altijd ingezeten hebben. Dat is eerst even slikken. Maar als we dit in de ogen zien, voelen we achteraf een dankbare voortdurende bevrijding.

DE ZON IN MAAGD
Waar wij nu ook mee te maken hebben, is de Zon in het teken Maagd. Dit betekent dat we o.a. bezig zullen zijn met onze gezondheid. Vanwege de sensitiviteit waar wij nu inzitten zal het de kunst zijn om in balans te blijven, en symptomen waar wij misschien niet eens van bewust waren, kunnen zich nu openbaren. Ze laten zich zien omdat het nu het juiste moment is om ze weg te werken. Het Licht van de Maan in Vissen maakt dit mogelijk. Onze hindernissen kwijt raken. Terwijl alles om ons heen niet goed gaat, gaat het met ons wel goed.

MEER DISCIPLINE
Misschien krijgen we zin om ons te verdiepen, niet alleen in gezonde voeding, maar ook welk voedsel bij elkaar past en wat niet. Verschillende combinaties brengen onbalans in onze lichaam, wat tot ziekte leidt. Het eten van bijvoorbeeld fastfood zijn alle verkeerde combinaties bij elkaar. Andere worden juist heel goed en met dankbaarheid door onze spijsvertering en cellen ontvangen, en brengen rust, balans en meer vitaliteit.
Het is verrassend hoeveel (gezonde) recepten de verkeerde voedingscombinaties weergeven.
Het is een goed idee om informatie over gezonde voedingscombinaties van natuurdiëtisten op te zoeken op internet.

HELDERHEID
Er valt een waas van onze ogen, en we zien dingen in een ander licht. Onze verantwoordelijkheden worden steeds duidelijker. Voor onszelf en anderen.

BALANS IN ONS ETEN – HELDER HOOFD – MEER KRACHT
Bij de Nieuwe Maan in Leeuw (twee weken geleden) kregen we nieuwe ideeën , bij deze Volle Maan krijgen we een beeld van hoe we ze verder gaan uitwerken. En door ze uit te werken worden we bewust van hoe talentvol we zijn!

OP NAAR DE NIEUWE MAAN IN SEPTEMBER! WAT VOOR GOEDE VERANDERING ZAL HET UITEINDELIJK VOOR ONS IN PETTO HEBBEN?

 


1 / 2 September 2020:
FULL MOON IN THE SIGN OF PISCES

COMPLETION AND LETTING GO
“An Abundance Of Spiritual Energy Overtakes Us”
(ESPECIALLY THOSE WHO HAVE STRONG PISCES-CHARACTERISTICS
CAN REACT VERY SENSITIVELY)

We can’t see it, we can’t put our finger on it, but the energy is certainly different. It’s an energy that will take us a step higher on our consciousness journey. If we want to, we’ll be able to work with our soul energy to let go what we need to let go and to forgive what we need to forgive.

With the last New Moon in Leo it was important to focus on ourselves and not on our surroundings. This Full Moon doesn’t take no for an answer, and we’re not given a choice. Through the great sensitiviteit we’re more or less forced to!
When we are able to move through this, we’ll be rewarded by new awareness. The awareness that we have cleared up old baggage and let go some of our past.
Changing our energies from low to high is never easy. Upcoming old  negativity always confronts us and shows what needs to be dissolved. It can be tough, but by looking it in the eyes we later on feel a continuous freedom.

The SUN in VIRGO
Another thing which catches the eye, is that the Sun is in the sign of Virgo. This means that we’ll be busy with our health. Through to the great sensitivity we feel, we’ll need all hands on deck to keep our balance. Symptoms we weren’t even aware of come into the open. They do this because it’s the right moment to eliminate them.
The strong light of the Moon in Pisces makes it possible.
Whereas our surroundings tell us that nothing is right in the world, we are doing well.   

MORE DISCIPLINE
Next to being interested in healthy food, we may feel that we’d like to explore different combinations that are healthier for our bodies. Even although the food we eat is healthy, we can still become ill through eating or drinking it with bad combinations. Whereas, on the other hand, our cells and digestive organs show their gratefulness by good combinations, bringing us peace and balance in body and mind.
It’s surprising how many “healthy” recipes there are on internet that give us wrong combinations, and it would be handy to find information from an expert on natural nutritional diets from books or Internet.

CLARITY
The haze in front of our eyes falls away and we see things in a different light. Our responsbilities become clear, not only for ourselves, but for others.

FINDING BALANCE IN THE FOOD WE EAT – A CLEAR HEAD – MORE POWER
The New Moon in Leo (two weeks ago) gave us new ideas, with the Full Moon we realise how we can make them realistic. By doing this we see how much talent we have!

ON TO THE NEW MOON IN SEPTEMBER!!!
WHAT SHALL IT HAVE IN STORE FOR US?