11/12 APRIL 2021: DE NIEUWE KRACHTIGE MAAN IN RAM / THE NEW POWERFUL MOON IN ARIES

DE NIEUWE KRACHTIGE MAAN IN RAM
11/12 APRIL 2021.

VELE EMOTIES
Wat is dit een jaar geweest! Het leek alsof het leven tot stilstand kwam! Een jaar vol verschillende emoties, van diepe dalen, tot acceptatie en kalmte. Wij zitten in onvoorstelbare veranderingen. Voor de een goede veranderingen en voor de ander tragische. Hoe dan ook, wij leven in een voor ons ongekend nieuwe tijdperk. HET OUDE zal NOOIT meer terugkeren. Van beperkingen naar overvloed.
STIMULERENDE ENERGIE
De Nieuwe Krachtige Maan in het teken RAM  speelt hierin een belangrijke rol. Op dit MOMENT heeft zij een KRACHTIGE VERNIEUWENDE ENERGIE die ons een GROTERE stimulans geeft om met IETS NIEUWS te beginnen. Dat kan ons op een persoonlijke manier  beïnvloeden! DAT we eindelijk de JUISTE ACTIE ondernemen, waar we tot nu toe de moed niet voor hadden. Wij kunnen nu ook onze angst overwinnen.
Dit geldt o.a. voor degenen onder ons die verlegen zijn, of vaak depressief. Door deze VERNIEUWENDE ENERGIE kunnen we uit onze ‘COMFORT ZONE’ breken, en een NIEUWE MOEDIGE PERSOONLIJKHEID creëren.
DE LENTE
Wat wij allemaal op dit moment wel voelen is, ‘HET IS LENTE!’. Een NIEUW JAAR IS BEGONNEN.
Ondanks alles om haar heen, draait ze onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af, en schenkt ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren.
Haar VOORUITSTREVENDE ENERGIE kunnen we nu mooi gebruiken! We kunnen het mooiste uit onszelf halen. Het haalt ons uit iedere situatie waar wij in vastgezeten hebben…………..en,
WE WORDEN GESTEUND DOOR DE KOSMOS!!!

 

THE NEW POWERFUL MOON IN ARIES
11/12 APRIL 2021.

MANY EMOTIONS
What a year this has been! It seemed as if life had come to a standstill! A year full of all kinds of emotions, from highs and lows to acceptation and calmness. We’re in the middle of a tremendous change, which is good for one and bad for another. In either way, one thing is certain, we’re living in an unparalleled time. The old world will never return. We’re going from limitations to abundance. The problem is, is that we’re now in the middle of experiencing the inbetween stage!!! We never expect that change can have such a great effect in our lives. We like to stay in our comfort zone while changing, but we’re now being shown that in our world that doesn’t happen. Millions of us are in a transition at the same time, and the world is buzzing with new activities. Do we do our best to go with the flow, or do we choose to remain stuck in a world which will soon be an illusion?
ENERGY THAT STIMULATES US
The New Powerful Moon in the Zodiac sign of ARIES plays an important role. At the moment it has a POWERFUL NEW ENERGY that gives us a GREAT STIMULANCE to start with SOMETHING NEW. This could be of influence in our PERSONAL LIFE, or IN ACTIONS that we finally undertake because of our NEW FOUND COURAGE! We’re now able to win over our fears.
This applies to those of us who are shy, or sometimes depressed. We can now BREAK OUT of this so-called COMFORT ZONE and create a NEW BRAVE PERSONALITY.
SPRINGTIME
What we all feel at the moment is “IT’S SPRING”! A NEW YEAR HAS BEGUN!
In spite of all that’s happening around us, she imperturbably runs her programme as usual, gifting us with her most beautiful flowers and scents.
We can CERTAINLY USE THIS ENERGY for ourselves to be all that we can be. It will get us out of any situation that we’ve been stuck in…………………and,
WE’LL BE SUPPORTED BY THE COSMIC ENERGY!