12-11-2019: VOLLE MAAN IN STIER – DE BEVER MAAN / FULL MOON IN TAURUS-THE BEAVER MOON

12 november 2019.
VOLLE MAAN IN STIER – DE BEVER MAAN
Ergens in onze unieke geboortehoroscoop hebben wij allemaal het teken Stier staan. Daarom zal het ons op een of andere manier aanspreken!

VAN INSTABILITEIT NAAR STABILITEIT!
In de komende weken zal de volle maan in Stier ons helpen besluiten te maken die uiteindelijk in ons voordeel zullen zijn.

ACCEPTATIE
Omdat de Stier niet van veranderingen houdt zullen de woorden ‘acceptatie’ en ‘eigenliefde’ een belangrijk onderwerp zijn. Wij accepteren de diversiteit om ons heen zodat we ons aan kunnen passen aan de zich veranderende nieuwe wereld.

EIGENLIEFDE
Zoek geluk niet in materiële dingen, maar in onze eigenwaarde, liefde voor onszelf, accepteer en wees trots op wie we zijn. Alleen dan zullen we geluk vinden in de buitenwereld. Dan zullen wij in staat zijn om de instabiliteit in de wereld om ons heen te pareren.

DE BEVER-MAAN
Het is nu de tijd om langzaam maar zeker voorbereidingen te treffen, zodat we, net als de Bever, kalmer en stiller het winterseizoen in kunnen gaan. Een tijd voor zelfonderzoek en innerlijke vrede.
Kijk naar de natuur. Alles stopt met groeien en gebruikt de kracht die er vanaf het voorjaar en in de zomer in opgeslagen is om in rust en kalmte de komende maanden vredig door te komen. Dus we moeten bewust zijn dat alles wat wij in onszelf positief veranderen het bewustzijn van de wereld helpt.

RUSTIG OVERWEGINGEN MAKEN 
Een tijd om te beseffen wat echt belangrijk in ons leven is en wat niet.
Laat je niet gek maken. Voor ons gevoel wordt er van alle kanten aan ons getrokken. Probeer overal balans te vinden en te behouden. Voor ons betekent dit dat wij nu verschillende knopen door moeten hakken. In andere woorden onafgemaakte zaken oplossen (zowel geestelijk als fysiek), dingen waar wij steeds last van hebben (bijv. oude gewoontes) ‘gewoon’ loslaten en onszelf de ruimte geven, zodat er van binnenuit nieuwe positieve energieën op de plaats komen die voor ons werken.

ONRUST IN DE WERELD
Natuurlijk heeft dit invloed op ons. Wij vragen ons af waar dit allemaal naar toe gaat. Wij maken ‘positieve onrust’ mee die positieve veranderingen teweeg brengen, maar tegelijkertijd ook onrust die ons hart pijn doet. Dingen die ons verstand werkelijk te boven gaan. Wat wij niet altijd door hebben is dat de verschrikkelijke dingen die wij zien er altijd geweest zijn. Wat veranderd is, is dat het nu allemaal in de openbaarheid komt en niet meer door de bevolking geaccepteerd wordt. Het is heel dubbel, en we hebben het gevoel dat we heen en weer geslingerd worden in deze tijd van transformatie. Maar één ding is duidelijk. Oude structuren zullen afbrokkelen om plaats te maken voor nieuwe, waar er alleen plaats is voor integriteit, verantwoordelijkheid, transparantie, wijsheid en een hogere moraal.
Wij dragen allemaal ons steentje bij voor deze nieuwe wereld en zijn voorbeelden voor elkaar, voor onze kinderen en kleinkinderen.
Laat je niet door de dagelijks negatieve berichten van de media uit je doen brengen. Er gebeuren heel veel goede en opbeurende dingen in ons land en daar buiten, die ze schijnbaar niet interessant vinden. Maar ook dit zal een keer veranderen. We zullen het ooit meemaken dat de media ineens kiezen om mooie en lichtgevende programma’s uit te zenden.

“De Stier” blijft rustig en heeft geduld!

 

12 November 2019
FULL MOON IN TAURUS-THE BEAVER MOON
Somewhere in our unique personal horoscope we all have the sign of Taurus. That’s why it will probably appeals to us!

FROM INSTABILITY TO STABILITY!
In the following weeks the full moon in Taurus shall help us make decisions that will eventially be to our advantage.

ACCEPTATION
Because Taurus doesn’t like change, the meaning of acceptation and self love will be an important subject just now. Accepting the diversity around us, we adapt to the ever changing new world.

SELF LOVE
Don’t look for happiness in material things, but in discovering love for ourself, accepting and feeling pride of who we are. Only then shall we find happiness in the outside world and be able to deal with its instability.

THE BEAVER MOON
It’s now the time to slowly but surely make preparations, just like the Beaver, so that we can enter the winter season in a calm and harmonious manner. A time for introspection and inner peace.
Take a look at nature. Everything has slowed down and stopped growing, using the stored up power of spring and summer to peacefully get through the coming months. Let’s be conscious that everything we positively change in ourselves helps the world.

TAKING TIME TO MAKE CONSIDERATIONS.
Let’s take the time to realise what’s important to us and what not.
Don’t let ourselves get agitated. We sometimes feel that we’re being pulled in all directions. Try to keep balanced.
For us this means that we now have to make decisions that are necessary. In other words solving things that have troubled us (for example, old habits). Just let them go so that we are able to create more space for new energies that work well for us.

TURMOIL IN THE WORLD
This influences us of course. We ask ourselves where all this is going to lead to. On the one hand there are ‘positive activities’ that bring positive changes and on the other hand ‘negative activities’ that hurt our hearts. Things that go beyond our understanding. We don’t realise that the terrible things we see happening nowadays in the world have always been there! The difference is, that it’s now all going public and found to be unacceptable by us all.
In this time of transformation we experience mixed feelings. But one thing is certain. The old structures are disappearing, making place for new ones, ones that only have room for integrity, responsibility, transparency, wisdom and a higher morality.

We all contribute to this new world and are examples for each other, our children and grandchildren.
Don’t let yourself be upset by the negative information from the media. They don’t seem to be interested in all the good and uplifting things that also happen because of many light souls. It won’t be long before they follow suit and produce positive and educational programmes.

“Taurus the Bull” stays calm and is patient!”