14/09/2019 DE VOLLE MAAN IN VISSEN !!! / FULL MOON IN PISCES !!!

14 SEPTEMBER
DE VOLLE MAAN komt op IN HET TEKEN VISSEN
(De tijd om te oogsten)

De laatste twee weken hebben we een “Wassende” Maan gehad. Een Maan die langzaam maar zeker dikker wordt! Tijdens deze tijd is het een goede optie om lichtere maaltijden te gebruiken, omdat onze spijsvertering langzamer werkt dan normaal, waardoor wij óók dikker kunnen worden. Het lijkt alsof wij parallel lopen! Als ze haar maximale grootte heeft bereikt en op 14 september “Volle” Maan is geworden, zal zij daarna in de komende weken er anders uit gaan zien en de naam “Afnemende” Maan krijgen. Je zou kunnen zeggen dat ze aan het afvallen is en slanker wordt! Hetzelfde geldt voor ons. Wij kunnen nu meer variëteit aan voedsel eten zonder direct aan te komen! Ons spijsverteringsstelsel werkt weer normaal.

Na de Super Nieuwe Maan in Maagd waren we een paar weken bezig met Luisteren naar Onszelf en Anderen, en een Nieuwe Aanpak waar we allen in geloven te ontwikkelen!

Nu brengt De Volle Maan in Vissen ons in de Wereld van Gevoel. Met andere woorden, alles waar we de laatste twee weken mee bezig zijn geweest krijgt een andere lading, en komt in de invloedssfeer van COMPASSIE, zowel voor onszelf als voor anderen. We gaan onze activiteiten op een vriendelijke manier uitvoeren. Het licht dat wij uitstralen raakt iedereen die wij tegenkomen. Wij zien dat wij niet de enigen zijn die een dagelijkse gevecht hebben en krijgen een gevoel van kameraadschap en eenheid.

Om onszelf wakker te maken moeten we daadwerkelijk bereid zijn om ons Zuivere Zelf, zonder ego en identiteit te willen ervaren. Om dit op te brengen hebben we innerlijke moed nodig!

Het teken VISSEN brengt diepgang. Wij gaan naar de kern en blijven niet meer hangen aan de detaillistische dingen die ons teveel afleiden.
Onze emoties en gevoelens worden sensitiever, maar wel op een zachte manier. Het is niet de bedoeling dat we er onder lijden, maar dat wij door dieper in onszelf te gaan, vrede kunnen vinden in de chaos om ons heen.

De compassie die wij opbrengen voor onszelf en anderen gaat samen met het loslaten van ons eigen lijden.

De oersterke, maar zachte Vrouwelijke Energieën zijn nu heel belangrijk. Deze intuïtieve energieën zijn bezig om eenheid in de eigen omgeving en over de hele wereld te creëren. Door hen ontstaan netwerken. Netwerken die stap voor stap, samenwerking en oplossingen brengen.

GELOOF EN VERTROUWEN hoort ook bij het teken Vissen.

Ondanks het feit dat wij het gevoel hebben dat de wereld momenteel een grote puzzel is, waar stukken van ontbreken, die nog ingevuld moeten worden, kunnen we door de Vrede in Onszelf toch het vertrouwen hebben dat we bezig zijn om ze te vinden en op de juiste plaats te zetten zodat het beeld steeds helderder wordt!

Kunnen we geloven in iets dat we nog niet kunnen zien?

De Volle Maan in Vissen helpt ons om dat geloof op te brengen.

Laten we vertrouwen in onszelf hebben.
Laten we onze intuïtie vertrouwen.
Laten we vertrouwen in het universum.

 


14th SEPTEMBER 2019
A FULL MOON IN PISCES
(Harvest Moon)

For the last two weeks we’ve had a “Waxing Moon”. This is a Moon that slowly but surely “gains weight”! During this time eating light meals is the best option because our digestive system works at a slower pace causing us to gain weight too! We seem to run parallel!
Once she’s reached her maximum growth and becomes the Full Moon on 14 September, she’ll start to change her appearance and become the Waning Moon. You could say that she’s losing weight and looks thinner! The same goes for us. We can now eat a variety of things without getting heavier. Our digestive system is back to normal.

The Super Moon in Virgo kept us busy with the words “Listening and Doing” (A New Approach).
We’re now in a new phase!

The sign of PISCES brings depth.

The Full Moon in Pisces brings us into the World of Feelings. In other words, the words “Listening and Doing things with a New Approach” are now joined by the word “Compassion”, not only for ourselves, but also for others. We’re friendly and our light touches every one we meet. We realise that we’re not the only ones having a daily fight with ourselves and feel as one with people we meet. Bringing compassion up for ourselves and others brings an end to our own suffering. So, becoming more sensitive doesn’t mean having to suffer, it means finding peace in the chaos around us by digging deaper into our own ancient wisdom.

To awaken, we must be prepared to experience our pure self, without ego and a sense of identity. This will need inner courage!

The extremely strong, but at the same time soft female energy is now very important. These intuitive energies are creating networks in their own environment and bringing unity all over the world, developing cooperation and finding solutions to all kinds of problems.

BELIEF AND TRUST also belong to the sign of PISCES

Despite the fact that we have the feeling that our world today is one great puzzle where most of the pieces either don’t fit, or are missing, we really need to believe that by having peace in ourselves we can step by step repair this puzzle by helping to bring balance back to our home, Mother Earth.

Can we believe in that which we cannot see?
The Full Moon in Pisces helps us to do it.
Let’s have trust in ourselves.
Let’s have trust in our intuition.
Let’s trust the Universe!