14/15 DECEMBER 2020: TOTALE ZONSVERDUISTERING IN BOOGSCHUTTER / A TOTAL SOLAR ECLIPSE IN SAGITTARIUS

OP 14/15 DECEMBER 2020
HEBBEN WE EEN TOTALE ZONSVERDUISTERING IN BOOGSCHUTTER
Deze is niet overal te zien, maar hij zal zeker effect op je hebben!
EEN EFFECT OP DE LANGERE TERMIJN!

VAN OUD NAAR NIEUW
De planeet SATURNUS is bezig om van STEENBOK naar het VOLGENDE TEKEN WATERMAN te gaan. Misschien lijkt het op dit moment dat het UNIVERSUM ons niet meer steunt, maar in feite wordt er een NIEUW HOOFDSTUK begonnen. Het HOOFDSTUK VAN WATERMAN, het teken van BROEDERSCHAP, HET OP ELKAAR AFGESTEMD ZIJN.
Het betekent ook dat als wij AL TIJDEN op een POSITIEVE MANIER HARD AAN ONSZELF GEWERKT HEBBEN, er BELONINGEN NAAR ONS TOE zullen vliegen voor alles wat wij opgebracht hebben. BLIJF FOCUSSEN op een GEVOEL VAN OVERVLOED en DANKBAARHEID en hou de deur open voor wat er binnenkort op je weg kan komen als een leuke verrassing.

EEN ONGELOOFLIJK JAAR
Wij hebben een ongelooflijk jaar achter de rug. Een jaar dat het leven, dat wij kenden bijna tot stilstand heeft gebracht. Ieder van ons moest bij zichzelf naar binnen gaan. Je zou kunnen zeggen dat wij in een cocon terecht zijn gekomen en net als de rups, in een tijdelijke metamorfose hebben gezeten.  Deze Nieuwe Maan kondigt aan dat voor ons deze METAMORFOSE BIJNA IS VOLTOOID. Onze vleugels maken zich klaar om UIT TE KUNNEN VLIEGEN, en in 2021 zullen we dit ZEKER doen!

ADVIES

Een BELANGRIJK advies: voordat je als een ‘VLINDER’ gaat vliegen, zorg ervoor dat je ALLES HELDER ZIET, zodat je WEET WELKE RICHTING JE GAAT!

DEZE ZONSVERDUISTERING BIJ DE NIEUWE MAAN
HEEFT EEN KRACHTIGE ENERGIE!
DAAROM IS DIT NU HET PERFECTE MOMENT om van onze OUDE GEWOONTES af te komen, zodat in 2021 ONS LICHAAM EN ONZE GEEST VOORZIEN ZIJN VAN LICHTERE, VERNIEUWENDE EN ZUIVERE ENERGIEËN.
De wereld ligt aan onze voeten! Met de Vlinder als ons voorbeeld, wordt  ONZE BLIK RUIMER EN ZIEN WE ALLES IN EEN GROTER GEHEEL. 
WANNEER WE EEN BLIJ GEVOEL KRIJGEN EN MEER KUNNEN LACHEN OVER BEPAALDE SITUATIES, WETEN WE DAT WE GOED BEZIG ZIJN.

BUITEN DE PLANNING OM
Zonder dat we het gepland hadden, worden we een nieuwe kant OPGEDUWD, en ervaren we onze EERSTE VLIEGENDE BABYSTAPJES. Ze brengen ons bij DE PURE VROUWELIJKE ENERGIE. COMPASSIE VOOR ALLES!

IETS OM IN DE GATEN TE HOUDEN

WAAR JE DE KOMENDE TIJD AAN DENKT WORDT EXTRA VERSTERKT!

DIT IS PRECIES DE JUISTE TIJD OM HET UNIVERSUM TE VERTELLEN WAT JIJ ECHT WILT!

 

ON 14/15 DECEMBER WE HAVE A TOTAL SOLAR ECLIPSE IN SAGITTARIUS
This eclips can’t be seen in every country,
but will still have a LONG TERM EFFECT ON US!


FROM OLD TO NEW.
The planet Saturnus is busy going from Capricorn to the zodiac sign Aquarius. It might feel that the Universe isn’t supporting us just now, but the reality is that it’s opening a whole new chapter in our lives. The chapter of Aquarius, the sign of Brotherhood and Oneness. This also means that if we’ve recently worked hard to get rid of old habits, rewards will fly in our direction, because of what we’ve brought up. Keep focussing on abundance and thankfulness, and stay open to nice surprises that could shortly come your way.

IT’S BEEN AN UNBELIEVABLE YEAR
We’ve had an unbelievable year. A year that seems to have brought the life we were used to, to a halt. Each one of us had to delve deeply into ourselves. You might say that we ended up in a cocoon, and like the Caterpillar, experienced a temporary metamorphose. This New Moon announces that this metamorphose has neared its completion. Our wings are preparing to fly, and in 2021 they certainly will!

ONE IMPORTANT PIECE OF ADVICE:
Before you take to your wings, make sure that you see things clearly, so that you are aware of which direction you’re going!

THE ENERGY OF THIS SOLAR ECLIPSE OF THE NEW MOON IS VERY STRONG !
That’s the reason that it’s now the perfect moment to trade in our old habits , so that in 2021, we can provide our mind and body with a lighter, fresh and purer energy.

The world lies at our feet! Having the flying butterfly as our example, our horizons are widened, and we see everything in a broader perspective.
When we are able to laugh on a daily basis, we’ll be on the right track.

WITHOUT PLANNING
Without planning it, we’re being pushed in a new direction, and experience our first baby flights. They bring us to the energy of the Divine Feminine. Compassion for all that lives.

SOMETHING TO KEEP AN EYE ON IN THE IMMEDIATE FUTURE.
Because of this strong energy, every thought (whether positive or negative), that comes into your mind will be strengthened.
That’s why it’s now the exact right time to tell the Universe what you really want!