14/15 November 2020 NIEUWE SUPER MAAN IN SCHORPIOEN: VAN RUPS NAAR VLINDER / THE NEW SUPER MOON IN SCORPIO FROM CATERPILLER TO BUTTERFLY

NIEUWE SUPER MAAN IN SCHORPIOEN
14/15 November 2020
VAN RUPS NAAR VLINDER

Door alles wat er met ons en om ons heen is gebeurd en nog steeds
gebeurt, hebben we veel tijd gekregen voor ZELFREFLECTIE. Niet altijd makkelijk, de ene dag ging het beter dan de andere. Er zijn VEEL
ONZEKERHEDEN. We worden op de proef gesteld en moeten VAAK DIEP gaan.
MAAR DE AANHOUDER WINT.
ALS WE IN STAAT ZIJN GEWEEST OM IN DE MOEILIJKE DAGEN CREATIEVE OPLOSSINGEN WETEN TE VINDEN, BEGINNEN WE TE GELOVEN DAT WIJ DIT VAKER KUNNEN DOEN.
Wij hebben ANGST vervangen door MOED en daar zullen we voor BELOOND worden. We kunnen de EMOTIES die ons naar BENEDEN HAALDEN, NU ACHTER ons laten omdat we door ZELFREFLECTIE geleerd hebben om te OBSERVEREN.

DEZE NIEUWE MAAN GEEFT ONS:
BEWUSTZIJNSVERRUIMING,
VERTROUWEN IN DE GOEDE AFLOOP EN ZELFVERTROUWEN.


OPNIEUW GEBOREN WORDEN

Wij krijgen NU DE KRACHT om onze OUDE HUID af te SCHUDDEN en OPNIEUW GEBOREN te worden. Wij voelen dat DE OUDE ZWARE ENERGIE, die wij steeds in ons hadden, een UITWEG heeft gevonden en ons lichaam geruisloos verlaten heeft om via onze onderbuik, in de Aarde opgenomen te worden. Zij zet deze energie om in POSITIEVE ENERGIE WAARUIT ZIJ AAN IETS NIEUWS LEVEN KAN GEVEN.

AFFIRMATIES
We zijn NU IN STAAT OM LIEFDE AAN ONSZELF TE GEVEN en EEN POSITIEVE 
AFFIRMATIES OVER ONSZELF UIT TE SPREKEN, zoals: “IK BEN EEN ONGELOOFLIJK SCHITTEREND LIEFDEVOL MENS!”, of: “IK BEN EEN TIJDLOOS, FANTASTISCH MENS, OP AARDE GEKOMEN OM LICHT TE CREËREN!”
OP DEZE MANIER ZUIVEREN WE ONZE ENERGIE EN LADEN WE ONZE BATTERIJEN HELEMAAL OP!

IETS OVER GEZONDHEID
SOMMIGEN VAN ONS KRIJGEN DE ESSENTIE VAN ONZE KWAAL DOOR. WE KRIJGEN HET NU HELDER, EN DENKEN “WAAROM KON IK DIT NIET EERDER VERZINNEN?” 

 


THE NEW SUPER MOON IN SCORPIO
14/15 November 2020
FROM CATERPILLER TO BUTTERFLY

Through everything that has happened to us personally and around us,
we’ve been given more time for self reflection. Not always easy! We experience one day better than the other. We’re faced with many uncertainties. Our patience
is put to the test and we often have to dig deep.
But perserverance wins!
If we’re able to create creative solutions during difficult days, we can begin to believe that this is something we can do more often.
We have exchanged fear for courage and for this we’ll be rewarded. We have the chance to leave behind the emotions that always brought us down because through self-reflection we’ve learnt to observe.

THIS NEW MOON GIVES US: TRUST, EXPANSION OF OUR CONSCIOUSNESS AND  SELF CONFIDENCE.

BORN AGAIN
We receive the power to peal off our old skin and to be born again. We feel as if the old and heavy energy we once felt has found an uitlet, silently leaving our body via our abdomen, integrating with the Earth beneath our feet. She converses this into positive energy to give something else a chance to create life.

AFFIRMATIONS
We are now able to give Love to ourselves and to speak out loud Positive Affirmaties, Such as: “I am an unbelievable magnificent human being”, or, “I am an ageless, fantastic human being, here on Earth to create light”. 
In this way we purify our energies and charge our batteries!

A  SMALL  ITEM ON HEALTH
Some of us suddenly see the very essence of our ailment . It becomes clear, and we may think “Why didn’t I come up with this before”?