15/08/2019 DE VOLLE MAAN IN WATERMAN !!! / FULL MOON IN AQUARIUS !!!

MORGEN, 15 augustus, IS DE VOLLE MAAN IN WATERMAN !!!

Terwijl de Nieuwe Maan nieuwe mogelijkheden gaf voor positieve acties, geeft deze Volle Maan meer zekerheid. Je gaat in je kracht staan en komt voor jezelf op. Je hebt een sterke intuïtie en veel zelfvertrouwen.
De laatste 2 weken hebben veranderingen gebracht waar je aan moest wennen.
Misschien had je, zoals meer van ons, een vreemd gevoel, alsof je nergens meer controle had over wat je deed. Misschien ging je op zoek naar oude gewoontes die niet meer werkten en kreeg je het idee, dat wat je deed geen zin had. Maar dat is niet waar!
Je creëert nieuwe gewoontes!
Door deze Volle Maan in Waterman kan je het verleden los laten en open staan voor nieuwe en voor jou onbekende dingen. Er zullen zich mooie en onverwachte oplossingen voordoen. Wij moeten er wel aan wennen dat niets is zoals het vroeger was. Door alleen je gevoel te volgen maak je voorgoed een einde aan oude gewoontes zodat nieuwe en positieve hun plaats innemen. Geloof in een goede afloop zorgt voor een creatieve afloop.

De moeders van jongere kinderen maken praktische beslissingen over acties die positief zijn voor hun kind.
Ook bij oudere kinderen zullen onderling praktische besluiten gemaakt worden, waardoor er onverwachte lichtpunten ontstaan. Openheid en transparantie neemt de plaats in van oude frustraties. Er is meer respect en gevoel voor elkaar. Er worden positieve afspraken gemaakt. Geloof in wat onmogelijk lijkt is de basis voor “alles is mogelijk”!
Echte moederliefde overwint alles!

 

TOMORROW, 15th august, FULL MOON IN AQUARIUS !!!

While the New Moon brought new possibilities for positive actions, this Full Moon gives more certainty. You will stand in your own power, and stand up for yourself. You’ll have a strong intuition and lots of self confidence!
The past two weeks have brought changes you had to get used to. Like more of us, you might have felt strange, as if you’d lost control over your daily activities. Maybe you went searching for answers in old habits that didn’t work anymore and you got the feeling that there was no point doing anything. But that’s not true!
Create new habits!
Through this Full Moon in Aquarius you’re able to let go of the past and be open to the new and for you the unknown.
Unexpected and positive solutions shall occur.
We have to get used to the fact that nothing is as it used to be. In this new energy, following your feelings will get you further, creating a space for new ideas and actions. Believing in benevolent solutions creates creative solutions.
Mothers of young children make practical decisions about activities that will have a positive influence on their child.
Practical decisions shall also be made between older children and their parents. Openness and transparancy takes the place of old frustrations and there is more love and respect for each other.

Believing in something that once seemed impossible is the foundation for “anything is possible”!