7 / 8 april 2020: VOLLE SUPER MAAN IN WEEGSCHAAL ! (Het Begin Van Vrede In De Wereld) / FULL SUPER MOON IN LIBRA ! (The Beginning Of Peace On Earth)

7 / 8 april 2020.
VOLLE SUPER MAAN IN WEEGSCHAAL !
(Het Begin Van Vrede In De Wereld)

Wanneer wij een Volle Maan te zien krijgen is het tijd om alles wat ons bezighoudt in het volle licht te bekijken, zodat we de nodige veranderingen kunnen maken in ons leven.
Omdat deze Volle Super Maan nu in Weegschaal is zal op alle mogelijke manieren de balans in onszelf en waar we een relatie mee hebben, belangrijk zijn.

Als je op een teken zit te wachten over iets belangrijks waar je helderheid over wilt krijgen, zou de Volle Maan in Weegschaal het je nu kunnen geven.

In deze nieuwe tijd zal ons “Bewustzijn” doorslaggevend zijn voor onze gezondheid.

Terwijl wij het op een andere manier zouden willen, geeft deze ‘lock down’ ons de tijd en mogelijkheid om eindelijk met onszelf bezig te zijn, in plaats van in de stress de hele dag druk bezig te zijn met allerlei andere dingen.
Dit kan leiden tot inzichten in onszelf en het krijgen van de nodige kennis, balans en een hoger bewustzijn, zodat we een stap verder kunnen op ons levenspad.
Een ruimer bewustzijn gaat in de toekomst een grote rol spelen voor onze persoonlijke en collectieve gezondheid.

Deze Volle Maan geeft ons een cadeau. Ze geeft ons de bereidheid om ogenschijnlijk tegenovergestelde opvattingen van anderen te omarmen en de uniekheid van de ervaring en zienswijze van ieder persoon te accepteren.

Alles wat bewustzijn heeft of leeft bloeit op door aandacht, liefde en erkenning, of dit een stuk natuur, een plant, dier of mens is. Laten we nu een voorbeeld zijn van deze eigenschappen in een wereld die momenteel ondersteboven lijkt te zijn.

 

7- / 8th April 2020
FULL SUPER MOON IN LIBRA !
(The Beginning Of Peace On Earth)

Each time we see a Full Moon it’ s time to take a good look at what is always keeping us busy, so that we can make the necessary changes
in our lives.
Because this Full Moon is now in Libra, it’ll be important to find our balance in
relationships and in all other parts of our lives.
If you’re waiting for some kind of a sign or clarity about something important in your life, this Full Moon could give it to you.

In this new World our level of “consciousness” shall be decisive for our health.

Although we would wish for a better situation than the one we’re in now, this
‘lock down’ does give us the opportunity to focus more on ourselves than ever
before, instead of focussing on the stress of everyday life.
This can lead to personal insights and the obtaining of new necessary knowledge
that will lead us on a path that brings more balance and a higher consciousness in our lives.

In the future a greater awareness is going to play a big part in our personal and public health.

This Full Moon also gives us a gift. She gives us the willingness to embrace seemingly
opposite views of others and to accept the uniqueness of everyones experience and wisdom.

Every living thing that has a consciousness blossoms when given attention, love and recognition, whether it is a piece of nature, a plant, animal or a human being.
Let’s be an example of these characteristics in a world that’s now upside-down !