20-10-2021: Volle Maan in Ram / Full Moon in ARIES; HET IS NU TIJD VOOR EIGENLIEFDE / IT’S NOW TIME FOR SELF LOVE

Volle Maan in Ram, 20 oktober 2021.

HET IS NU TIJD VOOR EIGENLIEFDE.
Dit is echt het moment om te staan voor wie je echt bent,
en niet naar anderen te luisteren die zeggen te weten wie je bent.

Hier zijn de opvallende items van deze ‘Oktober Volle Maan’:
KOM OP VOOR JEZELF
Deze Ram energie is assertief, en soms moet je sterk op je benen staan, er niet om heen draaien, maar gewoon eerlijk zeggen wat je vind dat je moet zeggen en doen.

WEES ZORGZAAM
EER en VOED je ZIEL en de tocht die je voor jezelf uitgestippeld hebt.
Het is het soms wel nuttig om terug te kijken om te zien wat je in dit leven los wilt laten, zodat je vooruitgang kan boeken en in harmonie bent met de richting die je leven nu neemt.

VOELT HET GOED?
Wat nu belangrijk is, is dat je altijd beslissingen maakt vanuit jouw eigenwaarde, uit eigen liefde, en niet uit minderwaardigheid. Alleen dan kan je de juiste beslissingen maken.

BLIJF VERTROUWEN HEBBEN
Tegenwoordig is alles anders dan vroeger. Soms zal je geconfronteerd worden met onverwachte uitdagingen en zal je verrast worden met onverwachte positieve oplossingen.

Full Moon in ARIES, 20th October 2021

IT’S NOW TIME FOR SELF LOVE.
This is the moment to stand for who you are,
instead of listening to others who claim to know
who you are.


Here are the eye-catching items of this ‘October Full Moon’:
STAND UP FOR YOURSELF.
This Aries energy is assertive, and sometimes you have to stand on your own two feet, don’t beat about the bush, but just be honest about what you should say and do

BE CONSIDERATE
Honour and NURTURE your soul and the journey you’ve mapped out for yourself. It’s sometimes useful to look back into your past to see what you’d like to let go of in this life, so that you can make progress and live in harmony with the direction you take in your life.

DOES IT FEEL GOOD?
What’s important at the moment is, is that you make decisions from your own self esteem, out of love, and not out of inferiority. Only then can you make the right decisions.

KEEP HAVING FAITH
Nowadays everything is different than it used to be. Sometimes you’ll be confronted with unsuspected challenges, and at the same time be surprised with positive solutions.