20/21-06-2020: NIEUWE MAAN / ZONSVERDUISTERING / NEW MOON / SOLAR ECLIPS

20/21 juni 2020 NIEUWE MAAN / ZONSVERDUISTERING
Ik ben een zaad,
gevoed door de Zon, Maan en de Sterren.
Stilletjes in de flow.
Uitgegroeid tot een prachtige bloem.
Geef ik leven aan
een nieuwe generatie
kinderzaadjes.

 

NIEUWE MAAN OP ‘NUL’ GRADEN KREEFT, ONZE KOSMISCHE BAARMOEDER.
Een bijzonder keerpunt. Er is een kentering.
Het GROTE ONDERWERP IS:
‘Herinneren wie je bent, en de verbroedering die dat veroorzaakt over de wereld!’

Zij is als een Moeder, die je vertrouwen geeft de stap te maken en je hierin altijd zal steunen. Door het sterke licht van de Zon wordt alles dat vroeger ongezien was zichtbaar. Op het wereldtoneel valt alles wat niet volgens vriendelijkheid, compassie en vóór de mensheid is valt op en vervolgens om.

DE ZOMERSE ZONNEWENDE (nul graden Kreeft).
Wanneer de Zon in de nulde graad van Kreeft staat, ervaren we de Zonnewende, het moment dat de Zon schijnbaar stil staat. Op het noordelijke halfrond is het de langste dag van het jaar. Dit jaar valt hij op 20 juni, een paar uur voor de NIEUWE MAAN, en wordt de officiële start van de zomer aangekondigd. Het krachtige stralende zonlicht nodigt ons uit om ons echte ik naar buiten te brengen. Het is een tijd waarin we de Zonne-energie eigen kunnen maken en kunnen gebruiken om ons lichaam, geest en ziel nieuw leven in te blazen. Het is een tijd om je te laten horen.

HIERNA, krijgen we als toetje er ook nog een KRACHTIGE RINGVORMENDE ZONSVERDUISTERING bij. Ondanks het feit dat deze alleen in Centraal-Afrika, Zuid-Azië, China en de Stille Oceaan zichtbaar is, zullen we wel degelijk zijn uitwerking voelen. De Zon is in bepaalde streken bijna niet meer te zien door de Maan. Wat wel van de Zon te zien is, is een heldere lichtgevende rand vol compassie die om de Maan heen is.

DE NIEUWE MAAN!
Deze Nieuwe Maan stelt ons in staat een GROTE sprong in je INNERLIJK te maken. Ze stelt je in staat om depressies en verdriet los te laten en een nieuwe weg in te slaan die hoop geeft. Je hebt de keuze bij jezelf te blijven of mee te gaan in het verval van het oude. Met angst, boosheid en haat los je niets op, maar met de waarheid, liefde en compassie zal het er heel anders uit gaan zien. KREEFT brengt de intuïtieve compassie voor jezelf en anderen naar boven. We kiezen voor de hogere waarden in onszelf. We zitten volop in de ineenstorting van het oude en het creëren van onze eigen waarheid op voet van gelijkheid en compassie met de hele wereld voor het nieuwe begin. Het gaat om het gezonde verstand boven wat niet werkt. De eigen gezondheid en die van de wereld!

 20/21 juni 2020 NEW MOON / SOLAR ECLIPS
“I am a seed,
nurtured by the Sun, Moon and the Stars.
Silently in the flow.
Developing into a magnificent flower.
Giving life to
a new generation of seed children”

 

NEW MOON in ‘ZERO’ DEGREES CANCER, OUR COSMIC WOMB.
A Special Turning Point.
The BIG THEME IS:
‘Remembering who we are,
so that we create a sister and brotherhood all over the world’!

Cancer is just like the Mother,
who step by step gives us self-confidence. The one who will always support us.

Through the strong light of the Sun,
everything that was invisable, now becomes visable.

On the World Stage, everything that isn’t friendly,
has no integrity, or compassion for all living things, will collapse.

THE SUMMER SOLSTICE (zero degrees Cancer).
When the Sun stands at zero degrees of Cancer, we experience the Summer Solstice, the moment that the Sun seems to stand still.
In the Northern Hemisphere this is the longest day of the year.
This year that’s 2020, a few hours before the NEW MOON appears and the official opening of  the  summer season. The strong radiation of the Sun invites us to show ourselves  to the world. A time that we can integrate its energy to revitalise our body, mind and soul. It’s a time to use our voices.

APART FROM THIS, we get a STRONG SOLAR ECLIPSE IN THE FORM OF A CIRCLE. Although only Central Africa, South Asia, China and the Pacific Ocean are able to see it, we will definately feel its impact.  Because the Sun is nearly covered by the Moon, it can hardly be seen in certain regions , but the narrow edge that remains visable, gives a shining light full of compassion.

 

 

 

 

THE NEW MOON!
This New Moon enables us to make a great jump into our inner self. She enables us to let go of depressions and sorrow so that we can walk a new road that gives us hope. We all have the freedom of choice to stay with our core truth, or go with the deterioration of the old energy. Fear, anger and hate will never be the solution to any problem, but with truth, love and compassion, everything will start to take on a completely new light.
CANCER brings our intuitive compassion up front and we choose for a higher energy. All around us our old world is collapsing, enabling us to create new and better truths: equality and compassion for the whole world.
We are now being listened to, and every new voice inspires another new voice  to disclose its truth. We’re now able to voice all our pain and the trauma’s we’ve bottled up because no one was really interested. They’re now taken seriously and met with sympathy and compassion. All of a sudden the authorities are taking notice and taking us seriously. A spiritual revolution is taking place. It will go from one country to the other. For one slowly, for another quickly. One thing is certain. It’s not going to stop. We’re living in a new age and we’re the pioneers.