20/21 september 2021: DE OOGST VOLLE MAAN IN VISSEN / THE HARVEST FULL MOON IN PISCES

DE OOGST VOLLE MAAN IN VISSEN
20/21 september 2021.
Thema voor deze Volle Maan is
EMOTIONELE GENEZING

OMGAAN MET EMOTIES VANUIT RUST IN PLAATS VAN DRAMA
Deze Volle Maan in Vissen voelt zich echt als een vis in rustig water!
Weg is de onrust van de laatste tijd. Rust is veel belangrijker geworden en daar stel jij je voor open.
Je hebt een uitdagend jaar achter de rug. Het leek alsof je echt iedere dag eraan moest werken,  om het steeds in goede banen te leiden. De ene keer leek het heel goed te gaan en een dag later was het weer het omgekeerde. Jezelf in balans houden was nummer een op je dagelijkse verlanglijst.

EEN STAP VOORUIT
Maar deze Volle Maan in Vissen brengt voor velen van ons een zucht van opluchting, en ook verlichting! Nu is de tijd om jouw creatieve energie zijn gang te laten gaan! Deze energie geeft je heel veel steun in wat je onderneemt.

NU IS HET DE TIJD OM AAN JEZELF TE DENKEN
Voor de hooggevoeligen onder ons is het nu echt de juiste tijd om aan jezelf te denken in plaats van jouw pure energie aan anderen te geven, waardoor jij je minder of zelfs ziek voelt. Je krijgt nu de kans om te leren van jezelf te houden in plaats van de angsten van anderen over te nemen. Kwalen die jij ervaart zijn vaak niet van jou, maar jij hebt ze toegelaten. Geloof in jezelf, je eigen sterke kracht, en jouw grootsheid.

JE MAAKT GEZONDE KEUZEN
Je hebt geduld, en bent tevreden met kleine stapjes vooruit. Dit veroorzaakt dat je ruimte om je heen creëert die nodig is om goede positieve keuzes te maken.
Wanneer je dit allemaal bekijkt en bereid bent om voor een keer eigenliefde op de eerste plaats te zetten, brengt deze Volle Maan in Vissen een mooie genezing.

JE KUNT NU OOGSTEN
Deze Maan heet de ‘Oogst Maan’. Het is nu de ideale tijd om de resultaten te oogsten van al de creatieve zaden die je in de tijd van de Nieuwe Maan in Vissen in Maart van dit jaar gezaaid hebben. Je hebt het verdiend!

 

THE HARVEST FULL MOON IN PISCES
20/21 September 2021
The Theme for this Full Moon is:
EMOTIONAL HEALING

DEALING WITH EMOTIONS CALMLY INSTEAD OF DRAMATICALLY
This Full Moon in Pisces feels just like a fish in calm waters!
Gone is de unrest of the past months. Peacefulness has become more important and you’ve opened your mind to it.
You’ve had a challenging year behind you. It seemed as if you had to work hard every day to keep everything going smoothly. One day did, and a day later it was completely the opposite. Staying balanced was number one on the daily list.

A STEP FORWARD
For many of us this Full Moon brings a sigh of relief and enlightenment!
It’s now the time to let your creative energy go where it wants to! The energy of the Full Moon will support whatever you undertake.

NOW’S THE TIME TO THINK OF YOURSELF
For the highly sensitives among us, it’s now really the right time to think of yourself instead of giving your energy away to others, thereby making you to feel down, and even sick. You now get the chance to learn how to love yourself instead of taking over someone elses fears. Very often, you experience ailments that are not yours, because you’ve allowed it.
Believe in yourself, in your own strength and your grreatness!

YOU MAKE HEALTHY CHOICES
You have patience, and are satisfied to make small steps forward, one at a time. This creates the space you need to make good and positive choices.
When you take a look at all of this and are prepared for once in your life to put yourself first, this Full Moon will bring you a beautiful healing.

YOU CAN NOW REAP WHAT YOU’VE SOWN
This Moon is calles The Harvest Moon. It’s now the ideal time to harvest all the creative seeds that you sowed during the time of The New Moon in Pisces in March of this year.
You deserve it!