22-05-2020 NIEUWE COMMUNICATIE MAAN IN TWEELINGEN / NEW COMMUNICATION MOON IN GEMINI

NIEUWE COMMUNICATIE MAAN IN TWEELINGEN: 22 MEI 2020

Hoe stel je de Tweeling communicatie voor?
Luchtig, spontaan, communicatief, vindingrijk, beweeglijk, grensverleggend, onalledaags, verrassend.

Deze Nieuwe Maan in Tweeling brengt ons heldere inzichten over een Nieuwe Wereld. Een Wereld die ook bij ons allerlei veranderingen teweegbrengt. Nieuwe systemen worden gecreëerd. Nieuwe mensen laten van zich horen met  nieuwe ideeën. In plaats van dat iedereen alleen bezig is, worden nieuwe ideeën met anderen gedeeld en wordt er meer samengewerkt voor het GOEDE DOEL.
Een nieuwe vorm van communicatie betekent, dat nieuwe waarden, als integriteit, transparantie, samenwerking, onafhankelijkheid, vrede, vrijheid en vreugde een normale gang van zaken gaan worden. We zullen zien dat mensen steeds meer voor zichzelf en voor elkaar opkomen, en vindingrijk zullen zijn om tegenwerking van het oude systeem te laten verdwijnen.
Een Herstel Plan.
Wij komen terug uit moeilijke tijden. Er is heel veel te doen, maar waar er een wil is, is er een weg. En wij zullen met zijn allen heel gemotiveerd zijn, om stap voor stap goede oplossingen te vinden en nieuwe te creëren. Dit zal niet binnen 5 minuten gebeuren, maar bij iedere stap die we nemen zullen nieuwe lichtpunten te zien zijn, die ons de moed geven om door te gaan. We doen het nu niet alleen voor onszelf en de mensen om ons heen, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen, die daardoor een vertrouwen kunnen krijgen in een POSITIEVERE wereld.

DE ENERGIE VAN HET TEKEN TWEELING HELPT ONS OP WEG!

 

 

NEW COMMUNICATION MOON IN GEMINI, 22nd May 2020.

What does the “Gemini communication” look like?
Lighthearted, spontanious, communicative, resourceful, agile, groundbreaking,

unusual, surprising.

This New Moon in Gemini brings greater awareness about a New World. A world that brings us all kinds of changes. New systems shall be created. New people will come forward with new ideas. Instead of everyone being busy on their own, new ideas shall be shared with others and there will be more co-operation for good causes.

A new kind of communication means that new values, such as integrity, transparency, cooperation, independance, peace, freedom and joy, will become a normal way of life. We’ll see that people stick up for themselves and others, and will be resourceful in finding ways to end the opposing old system.
The Recovery Plan
We’re just starting to come out of difficult times. There’s a lot to be done, but where there is a will, there’s a way, and we’ll all be really motivated to, step by step, find good solutions and create new ones. This won’t  happen in five minutes, but with every step we take, we’ll see bright spots which will give us the courage to carry on. We’re not only doing this for ourselves and our surroundings, bur also for our children and grandchildren, to give them hope and trust in a more positive world.  

GEMINI’S ENERGY SHALL HELP US ON OUR WAY.