23/24 Juli 2021. De Volle Maan In WATERMAN (Lucht), Zon In Leeuw (Vuur) / The Full Moon In Aquarius (Air), Sun in Leo (Fire)

23/24 Juli 2021.
De Volle Maan In WATERMAN (Lucht),
Zon In Leeuw (Vuur).
Water: Het Symbool Van De Emoties In De Wereld.

De waterdrager (Het symbool van Waterman) heeft de gave om het water vol emoties in zijn kruik te verzamelen en het om te vormen met de kracht van de wind. Hij is dan in staat om het terug te gieten in oneindig veel kleine druppeltjes naar de wereld en een verandering in het collectieve bewustzijn te bewerkstelligen.

Het teken Waterman is symbool voor o.a. heldere revolutionaire inzichten, vrijheid.

Ben je met activiteiten bezig die je afhankelijk hebben gemaakt van anderen? Nu is de tijd om voor jezelf te kiezen en het vertrouwen te hebben dat jij ook in staat bent om iets eigens te creëren, zonder de goedkeuring van anderen! Maak je los van het verleden dat niet voor je werkt, en breng veranderingen aan die je leven zorgeloos en vrolijker maken.

Hou het simpel en geef jezelf de tijd om alles goed op een rijtje te krijgen voordat je tot actie overgaat. Als je basis stevig is, kan je met een goed gevoel direct verder blijven creëren met je nieuwe ideeën.

Pak de kracht en de extra energie die deze Volle Maan je geeft!

Deze zomer, krijgen we ‘extra’ lang de tijd om zonder te stressen, onze ideeën en activiteiten af te ronden! Met de veranderingen, die je nu inzet heb je de tijd om met de volle maan van 22 augustus (TERUG NAAR VOLLE MAAN VAN 22-08-2021 KLIK HIER) (weer een volle maan in Waterman), eventueel betere aanpassingen te kunnen maken! Twijfel je nog, dan heb je de tijd het nog even aan te zien hoe het zich ontwikkelt, voordat je gaat handelen.

 

23/24 July 2021.
The Full Moon In Aquarius (Air),
Sun in Leo (Fire)
Water: The Symbol Of The Emotions In The World.

The water bearer (The symbol of Aquarius) has the gift of being able to collect waterthat is full of emotions in his vessel and transmute it using the power of air. He is then able to pour it in endless small drops down to the world, bringing about a change in the collective consciousness.

The sign of Aquarius is a symbol for Bright Revolutionary Insights and Freedom.

Are you busy with activities that make you dependent on others? It’s now the time to put yourself first, and trust that you yourself are able to create something, without needing the approval of others! Break away from the past which is not working for you and bring about changes that will make your life more joyful.

Keep it simple and give yourself the time to work things out before you go over to action.

When you have a firm basis, you can continue to be creative with new ideas without any tension.

Take the strength and the extra energy that this Full Moon gives you!

Because we’re Lucky enough to have two Full Moons in Aquarius this summer, (the second one is 22 August), we’ll have a longer period to realise our goals without stressing.