23 Februari 2020 NIEUWE MAAN IN HET TEKEN VISSEN / THE NEW MOON IN THE SIGN PISCES

23 Februari 2020
NIEUWE MAAN IN HET TEKEN VISSEN
Deze Nieuwe Maan wordt gevoed door een Sterke Vissen Energie: Met Mercurius Retrograde, Zon En Maan Conjunct, en Neptunus in zijn eigen teken. Daarbij krijgt ze ook een stimulans vanuit een Originele Uranus In Een Driehoek met een Extra Activerende Mars!

HET IS EEN VAN DE MEEST POSITIEVE ENERGIEËN VAN 2020.

Doordat jij nu beïnvloed wordt door deze energie, beïnvloed je ook iedereen om je heen en het collectieve bewustzijn in de Nieuwe Wereld.

VERBIND jezelf aan waar je altijd over gepraat hebt en ga over tot actie!
Dit is een tijd om te geloven dat jouw dromen gerealiseerd kunnen worden. Te geloven dat je ze nu aan de buitenwereld kunt laten zien. Vooral als ze behulpzaam zijn voor de mensheid. Tot nu toe dacht je dat dit niet mogelijk zou zijn, maar tijden veranderen. Wat vroeger onmogelijk was is nu wel mogelijk! Bouw ze stap voor stap op vanuit een stevige liefdevolle basis.

Er ontstaat steeds meer saamhorigheid in de wereld. Mensen willen met elkaar gaan samenwerken en elkaar helpen. Dit betekent ook, dat er een situatie gecreëerd wordt, waardoor er meer nieuwe uitvindingen zullen komen waar de wereld nu echt behoefte aan heeft.

EEN TIJD VAN ZACHTE EMOTIES, INTUÏTIE EN CREATIVITEIT

Deze nieuwe maan stelt je in staat contact te hebben met jezelf. Je wordt verrast door goede ideeën en gedachten, die verder gaan dat je gewend bent en aansluiten op een verandering in je persoonlijke bewustzijn. Ze kunnen er toe bijdragen dat je gelukkig wordt door creatief te kunnen zijn door een heel nieuwe situatie te scheppen.

Als je kinderen hebt, kan hun geluk ook voor jou een sterke motivatie zijn om nieuwe situaties te creëren.
Hoe dan ook, deze Nieuw Maan zal in ieder geval een bijdrage leveren aan dat je zelfverzekerder en met meer plezier in het leven zal staan, doordat je steeds minder last zal hebben van de chaos, die door omvallende structuren, die zich krampachtig proberen overeind te houden, veroorzaakt worden.
Het klinkt paradoxaal, maar het helpt het gevoel te versterken, dat de toekomst er voor jou persoonlijk veelbelovender uit kan gaan zien.
Dit is het beeld waar jij je aan vast gaat houden en waar jijzelf, je directe omgeving en uiteindelijk de wereld beter van gaat worden. Het is een tijd van een geleidelijke vooruitgang waarin je steeds meer signalen krijgt dat er ook goede dingen gebeuren.

Het is ook hoopgevend dat de wereld steeds meer een Vriendelijke en Vrouwelijke kant gaat ontwikkelen.

 

23rd February 2020
THE NEW MOON IN THE SIGN PISCES
This New Moon is fed by a Strong Pisces Energy, Retrograde Mercury, Conjunct Sun and Moon, and Neptune in its own sign. She thereby gets encouragement from an Original Uranus Triangle, together with an Extra Activating Mars!

IT IS ONE OF THE MOST POSITIVE ENERGIES OF 2020.

Because you’re now under the influence of this energy, you’ll influence everyone around you and the Collective Conscious of the New World.

CONNECT yourself with what you’ve always dreamt about doing and take action!
This is the moment to believe that your dreams can be realised. To believe that they can now be shown to the outside World. Especially if they can be of help to humanity! Up until now you thought that this would be impossible, but times are changing. What used to be impossible is now possible! Create a firm basis from where you can develop and work out your dreams into something realistic.

We’re seeing much more solidarity in the world. More people want to work together and help each other. This means that a situation is being created for the new inventions in the world that are really needed.

A TIME OF MILD EMOTIONS, INTUITION AND CREATIVITY

This New Moon makes it possible for you to connect with yourself and you’ll be surprised by how your personal consciousness is changing, creating good thoughts and ideas that go further than you’ve ever been used to.
Because you’ve been able to create this new situation you start to feel happier.

If you have children, making them happy can be a strong motivation for you to create new situations.
It’s very encouraging to see that the World is developing a more friendly and feminine side. A great signal for the Earth and the future generations.
In any case, this New Moon shall be a great contribution to your self confidence and bring you more joy in your life because you’ll be less affected by the chaos created by collapsing structures, that are frantically trying to save themselves.
It sounds like a paradox, but this chaos gives you a feeling that the future looks promising. This is an image that you, your immediate surroundings, and eventually the world will hold on to. It’s a time of gradual progression. One that gives signals of the good things that are going to happen. It’s up to us to be alert to them.