24-01-2020: NIEUWE MAAN IN WATERMAN / 24-01-2020: NEW MOON IN AQUARIUS

24-01-2020: NIEUWE MAAN IN WATERMAN:

Zoals bij alle nieuwe Manen, geeft deze een glimp van vernieuwing die zich in de komende maanden door zal zetten.
“Veranderingen kunnen in een oogwenk gebeuren.
Het is de weerstand dat een leven lang kan duren! ” De conjunctie van Saturnus en Pluto op 12 januari j.l. heeft aan ons duidelijk gemaakt dat onze manier van functioneren niet helemaal klopt. Maar door ons te focussen om hiervoor een oplossing te vinden, zullen er plotselinge ingevingen bij ons boven komen. Zie het als een klus die je kan klaren. Er is licht aan het einde van de tunnel!!!

Het zijn rare weken geweest!
Misschien hebben sommigen van jullie ook dingen ervaren die wij
hier ook meemaakten, zoals:
Grote AH momenten, gevolgd door groot verdriet!
Zowel mooie emoties als heel negatieve.
Het leek alsof je wereld op zijn kop stond!
Je geconfronteerd werd met oude gewoontes, die niet meer functioneel zijn. Dat zelfverzorging heel belangrijk was.
Huilen van verdriet of juist van mooie dingen.Met een zucht van verlichting omarmen we de Maan in Waterman.
Maar dit betekent niet dat we achterover in onze luie stoel kunnen zitten!

Uranus vierkant met de Nieuwe Maan, zorgt voor een versterking van zijn invloed.
Van het zware gevoel van de laatste weken, komen we in een luchtiger energie.
Verwacht een onverwachte verandering in je gevoelens en misschien zelfs in je karakter! Het zal super snel gebeuren, in een oogwenk! En daarna met dezelfde snelheid weer verdwijnen naar wat het eerst was, je achterlatend met het gevoel van ‘wat is mij overkomen’! En wat je ook probeert, het is heel moeilijk om dat speciale gevoel weer terug te krijgen.
Het is een tijd van je losmaken van bekende patronen en een doorbraak. Een tijd van vooruit denken en nieuwe inzichten.
Je begint te wennen aan de flitsende ingevingen die komen en gaan!
Je verstand gaat plaats maken voor het volgen van je Hart en Intuïtie en geeft je een nieuw kompas voor het volgen van je verdere levensweg. Je gaat steeds meer begrijpen hoe alles in elkaar steekt en je begint te zien, dat de situatie zich steeds meer in je voordeel ontwikkelt. Je komt thuis bij jezelf. Doordat je de bereidheid hebt om alles anders te gaan zien wordt je veel creatiever en vind je de rust om je kansen af te wachten, omdat je van te voren de hindernissen gaat ontwijken en oplossingen ziet aankomen.

Omarm de chaos! Probeer in evenwicht te blijven. Het brengt ook wel goede dingen.
Initiatief nemen en communiceren met anderen lossen alles op.
Angst maakt plaats voor Compassie. Door Strijdvaardig te zijn kan je dingen die je graag zou willen nu verwezenlijken.

IN IEDER GEVAL BRENGT DE NIEUWE MAAN IN WATERMAN ONS IN EEN HOGERE VIBRATIE EN GEEFT MEER LUCHT EN LICHT!

 24-01-2020: NEW MOON IN AQUARIUS

Such as all New Moons, this one gives us a glimpse of a change that will carry on through the following months.
“Change can happen in the blink of an eye”.
It’s the resistance that can take a lifetime”!
The conjunction of Saturnus and Pluto on 12 January this year, made it clear that our way of operating doesn’t add up. But when we focus on finding the reason, all of a sudden an insight will appear! Just see it as a job we can fix. There’s light at the end of the tunnel!!

We’ve had a few queer weeks lately!
Some of you have maybe experienced things that we too have been going through, such as:
Huge AH moments, followed by deep sorrow.
Both beautiful emotions as really negative.
It seemed as if your world had turned upside down.
You’ve been confronted with with old habits that don’t work anymore.
That looking after yourself is very important.
Crying through feelings of sadness, and crying with joy!

With a sigh of relief, we embrace the Moom in Aquarius.
But this doesn’t mean that we can lean back in our chair!

Uranus square the New Moon ensures for a strengthening of its position.
From the heavy feeling of the past weeks, we come into a lighter energy.
Expect unexpected changes in how you feel about things, and maybe even about your character! It’ll happen super fast, in the blink of an eye! Only to disappear with the same speed to what it was before, leaving you with the feeling “what’s just happened”? And try as you may, it’s nearly impossible to relive that special feeling.
It’s clearly time that we break away from familiar patterns and go for a breakthrough.
We begin to get used to the brilliant insights that seem to come and go!
Our mind makes place for our Heart and Intuition and gives us a new compas to guide us through the rest of our life’s journey. More and more we start to understand how to fill in the pieces of the puzzle and are able to see that the situation developes to our advantage.
We feel more at ease with ourselves.
Because we’re willing to look at things in a new perspective, we become more creative and have the patience to wait for new possibilities, knowing that we’ll be able to avoid any obsticles that are in our way because we’ll see them in advance.
A great change is never easy. We’re all busy trying to understand it and keep balanced.
We can ask ourselves if we’d like to go back to the old ways. If the answer is “no”, then the best thing to do is ‘embrace the chaos’, knowing that the future will bring good things.

Things that we’re not able to see at the moment, but if we keep on taking initiatives and communicate with others, the chaos will get solved.
Fear makes place for compassion, and by staying determined we’ll do things we never thought we could do.

One thing we can say is, the New Moon in Aquarius brings us to a higher level and gives us more oxygen and light!