24 juni 2021: SUPER VOLLE MAAN IN STEENBOK / SUPER FULL MOON IN CAPRICORN

24 juni 2021
SUPER VOLLE MAAN IN STEENBOK

WAAR LICHT IS GAAT DONKER OP DE VLUCHT. 
Leer je emoties te controleren en vertrouw op je intuïtie.

Deze Volle Maan brengt een mix van onzekere gevoelens op onverwachte tijden.
Blijf kalm en navigeer je er doorheen.

EGO
Met de energie van deze Maan raak je een stuk van je Ego kwijt, maar zoals altijd, gebeurt dit niet zo maar. Er komt veel op je af waar je niet blij mee bent en waar je van uit je doen kan raken. Iedere keer dat wij als mens te horen krijgen dat er goede dingen zullen gebeuren of dat alles een goed einde krijgt, houden we aan die verwachtingen vast en vergeten dat er van onze kant wel wat werk te doen is voordat het zover is. Bij werk bedoel ik dat we confrontaties zullen krijgen die moeten leiden tot positieve inzichten. Bij voorbeeld, we zullen geconfronteerd worden met ons Ego. 

KADO NA DOOR ELKAAR SCHUDDEN
Soms is het nodig dat we door elkaar geschud worden voordat wij in alle bescheidenheid bereid zijn het grotere  geheel te zien. Dan pas zullen we voelen dat er een last van ons afgevallen is en dat we een enorme verlichting ervaren. Wat een cadeau krijgen we voor ons afzien! Een stukje oude, donkere energie is verdwenen, en we kunnen met een lichter gevoel door naar de volgende stap in onze spirituele ontwikkeling.

GOEDE AFLOOP
Je maakt je vanaf nu nergens meer druk over omdat je weet dat in wat voor  situatie jij je ook bevindt waar de uitkomst niet zeker van is, dat jij in staat bent om voor een goede afloop te zorgen. Je bent er achter gekomen dat jij oude gewoontes achter je kunt laten. Deze Maan heeft je jouw eigenwaarde teruggegeven.

 

24 JUNE 2021
SUPER FULL MOON IN CAPRICORN

WHERE THERE IS LIGHT, DARKNESS RUNS AWAY.
Learn to control your emotions and trust your intuition

This Full Moon brings  a mixture of insecure feelings in unexpected times.
Keep calm and navigate your way through them.

EGO
We lose a part of our EGO with the energy of this Moon, but as always these things don’t happen overnight. You have a lot to deal with, things you’d rather ignore and which may unbalance you. Each time we hear that we can expect good things to happen in our lives, we hang on to the expectations, and forget that there’s still work to be done before they happen. We can’t just sit on a chair waiting them to come to us. By work I mean that we’ll have confrontations to overwin, that will lead us to positive insights, if we are willing to let go of things that don’t serve us anymore. For example, a confrontation with our EGO!

A PERSONAL SHAKE UP ALWAYS BRINGS ENLIGHTENMENT
Its sometimes necessary to experience being shaken up before we’re willing to modestly accept to see things in another perspective. Just then shall we be able to feel that a load is off our shoulders and experience enlightenment. What a great present for the tough time we’ve had.  A piece of old dark energy has disappeared and we can carry on to our next spiritual step with  lighter footsteps.

A HAPPY ENDING
You do’t worry about things anymore, because you know that whatever the uncertain situation is that you find yourself in, you’ll make sure that the  outcome will be a good one. You’ve found out that you’re able to let go of old situations. This Full Moon has given you your self esteem back