28 maart 2021: VOLLE MAAN IN WEEGSCHAAL / FULL MOON IN LIBRA

VOLLE MAAN IN WEEGSCHAAL
28 maart 2021.

En de Volle Maan loopt over van haar
gevoelens, en sprenkelt een overvloed
van zegeningen over ons heen.
En toen gingen we weer, onze rugzakken
vol met sterrenstof,
Reizend naar het nieuwe onbekende.

Denk aan deze Volle Maan in Maart als een moment van afstuderen, en een tijd om alles dat je bereikt hebt en geworden bent te vieren.
Omdat wij net afgestudeerd zijn, worden we nu gesteund om een nieuw hoofdstuk in ons leven te beginnen!

Hier zijn wat punten die ons op onze nieuwe weg kunnen helpen.

01. Oude gewoontes die verborgen waren, zijn nu zichtbaar zodat we nieuwe kunnen creëren.
02. We vervangen een ingewikkelde manier van communiceren voor een eenvoudige. Een kind van zes zou ons moeten kunnen begrijpen.
03. Pijnlijke wonden die ons hart en ziel geraakt hebben geven ons ineens inzichten over compassie, kracht en wijsheid, die wij op onze nieuwe weg kunnen gebruiken om boven onszelf op een waarachtiger en oprechter versie uit te stijgen. Littekens uit het verleden verdwijnen.
04. Vervang dienstbaarheid uit een gevoel van minderwaardigheid voor dienstbaarheid vanuit compassie.
05. Weiger zorgen te hebben. Blijf kalm en zie welke inzichten je krijgt.
06. Je merkt dat je gedrag positiever is.
07. Op dit moment is onze intuïtie zuiver. We kunnen er nu op vertrouwen.
08. Wij zijn volmaakt, mooi en perfect zoals we nu zijn.
09. Laten we onze financiën niet vergeten. Deze Volle Maan is gunstig voor alles wat met geld te maken heeft.

 

FULL MOON IN LIBRA
28 March 2021
 

“And the Full Moon was bursting at her seams,
showering us with her blessings.
And once more we went on our way,
our bagpacks full of stardust.
Travelling towards our new unknown.”

Think of this Full Moon in March as a moment of graduation, a moment to celebrate the person we’ve become and everything we’ve achieved.
Because we’ve graduated, we’ll be supported by new energies in this new chapter in our lives.

Here are some points that may help us on our way:
01. Old habits that were once hidden, are now visable, so that we can create new ones.
02. We exchange a complicated way of communicating for a more simple one. – A child of 6 should be able to understand it –
03. Painful wounds from the past that have hurt our hearts and souls, suddenly bring new insights on compassion, power and the wisdom we can use on our new path, creating a new truthful and sincere version of ourselves. Our scars from the past disappear.
04. Replace being of service to others because of an inferiority complex, to being of service to others through compassion.
05.  Refuse to worry about things. Stay calm and see which insights you receive.
06. You begin to notice that your behaviour has changed to a more positive energy.
07. During this Full Moon our intuition is pure, and we can trust it.
08. We are beautiful and perfect, just as we are.
09. Let’s not forget our finances during this Full Moon! These weeks are favorable for all kinds of situations where money is needed.