28-09-2019 DE NIEUWE SUPER MAAN STAAT IN HET TEKEN WEEGSCHAAL! / THE NEW SUPER MOON IS NOW IN THE SIGN OF LIBRA !

28 SEPTEMBER 2019
DE NIEUWE SUPER MAAN STAAT IN HET TEKEN WEEGSCHAAL!

NIEUWE MAAN
Oh Nieuwe Maan,
Wat zal je ons nu brengen?
Welke van onze talenten
Zal zijn entree maken?
Een nieuw pad ontdekken met
Overal verrassingen!

WIE ZAAIT GAAT OOGSTEN
Weegschaal is het eerste “HERFST-dierenriemteken”,
dat het startsignaal geeft voor het oogstseizoen.

DEZE SUPER MAAN IS INSPIREREND!
Het is niet alleen de juiste tijd om zaden in de grond te doen zodat ze rond de Nieuwe Maan zullen floreren, maar ook om nieuwe initiatieven zich op een verrassende en succesvolle manier te laten ontwikkelen.

Deze Super Maan biedt ons een kans om een serieus voornemen dat wij al in onze hoofd gecreëerd hebben tot werkelijkheid te maken. Waren we de afgelopen tijd bezig om op een rustige manier alles op een rijtje te krijgen, dan is het nu de tijd om daar mee aan de slag te gaan en nieuwe initiatieven te nemen. Iets nieuws neerzetten dat origineel is en anders dan we gedacht hadden!
(beginnen met een blank canvas).

ONZE RELATIES
Dit kan een relatie met onszelf zijn, met een partner, familielid, vrienden, kinderen, buren, collega’s, de samenleving etc. 
Het is belangrijk dat ILLUSIES vervangen worden door iets PRAKTISCH, iets tastbaars. Door de laatste weken is er door kennis te nemen van elkaars zienswijzen een basis ontstaan, waardoor we een deur hebben geopend om wonden te kunnen laten helen en blokkades op te heffen. Er is nu de bereidheid om samen een oplossing te vinden en er in te groeien. We willen er voor gaan. In plaats van extreme emoties, gebruiken we zachte energieën.

VROUWELIJKE EN MANNELIJKE ENERGIE
Wanneer we de combinatie van onze vrouwelijke energie (steun, compassie en creativiteit) en onze mannelijke kant (wilskracht, actie en doortastendheid)
in harmonie brengen, zal dit een genezende invloed hebben op elke soort relatie en komen ze tot bloei.

EIGENWAARDE
In de relatie met onszelf kunnen we wat aan onze eigenwaarde doen. Haal je Innerlijke Kind te voorschijn, zie hoe mooi je bent en hoeveel goede energie je aan de wereld te bieden hebt. Jij bepaalt je grenzen en laat niet met je sollen. Je hebt respect voor je zelf en ook voor anderen. Als je bij jezelf blijft, werken relaties hoe dan ook goed uit. Gooi al je problemen uit het verleden voor goed weg en hou je alleen bezig met waar je nu mee bezig bent. Geloof in jezelf.
De situatie waar je nu inzit zal verbeteren en je krijgt loon naar werken.
Je hebt inzicht gekregen in wat niet en wel voor je werkt en zal de juiste positieve keuze(s) maken.

Als onze relatie met onszelf of met anderen sterk is zal deze zich verdiepen.

28 SEPTEMBER 2019
THE NEW SUPER MOON IS NOW IN THE SIGN OF LIBRA !

NEW MOON
Oh New Moon,
What will you bring us now?
Which one of our talents shall
make an entrance?
A new path to discover.
Surprises all round!


YOU REAP WHAT YOU SOW
Libra is the first sign of the zodiac that welcomes the Harvest Season.

THIS SUPER MOON IS INSPIRING!
It’s not only the right time to sow seeds in the ground so that they will flourish, but also to develop new surprising and successful initiatives.
This Super Moon offers us a chance to make a serious intention into a reality. Lately, we’ve been calmly working things out. Now is the time to get to work and act on new initiatives. Coming up with something new and original. Something that even comes as a surprise to us!

OUR RELATIONSHIPS
This can be a relationship with yourself, a partner, member of the family, vriends, children, colleagues, society etc.
It’s important that we replace ILLUSIONS with things that are PRACTICAL and tangible. In the past weeks, through taking note of each others views a possibility arose through which we opened a door to healing wounds and removing any barriers between us. There’s now a willingness to find solutions together and enhance the relationship.
Instead of communicating with extreme emotions, we now use gentle energies.

FEMININE AND MASCULINE ENERGY
When we combine our feminine energy (support, compassion en creativity) and our masculine side (willpower, action and determination) and create harmony, it will have a healing and flourishing influence on any relationship.

SELF WORTH
In the relationship with ourselves it’s a good idea to work on our self worth. Bring your Inner Child into the open, see how beautiful you are and the amount of positive energy you have to offer. You set your bounderies and don’t let yourself be manipulated. You respect yourself and others. If you keep your own energy with you relationships will do well. Throw away the problems of the past for good and just experience the moment you’re living in. Believe in yourself and your life will improve. You’ll get insights into what works for you and make the right choices.

If the relationship with ourself or with others is a strong one, it will deepen.