29/30-12-2020: DE ENE REIS KOMT TOT EEN EINDE, EEN ANDERE BEGINT / One Journey Ends, Another Begins

OP 29/30 DECEMBER 2020,
DE LAATSTE VOLLE MAAN VAN DIT JAAR. DE VOLLE MAAN IN KREEFT.

DE ENE REIS KOMT TOT EEN EINDE, EEN ANDERE BEGINT.

Een SYMBOLISCHE actie om een EINDE te maken aan een OUDE REIS en EEN NIEUWE HELEMAAL FRIS TE BEGINNEN IS: ‘GA LEKKER ONDER DE DOUCHE STAAN’ en terwijl je het water over je lichaam voelt stromen, visualiseer je dat AL JOUW OUDE EMOTIES VOOR GOED WEGGESPOELD WORDEN en VOEL JIJ JE VRIJ.

De Maan vertegenwoordigt onze emoties evenals Kreeft dat doet. Nu komen ze op 29/30 december bij elkaar. De perfecte combinatie.

Ze zijn allebei vertegenwoordigers van de vrouwelijke energie en helpen ons onze ZORGZAAMHEID te herinneren. ONS VERMOGEN OM ONSZELF TE KOESTEREN EN TE BESCHERMEN.Dit jaar is een jaar geweest dat veel onzekerheid met zich mee heeft gebracht. Velen van ons hebben hun gevoel van veiligheid verloren.
Maar de Volle Maan in Kreeft aan het einde van 2020 is een boodschapper, die ons van binnen raakt met een gevoel van geruststelling, warmte en liefde. ZIJ laat ons voelen dat wij in staat zijn onze emoties zelf te verzorgen en in harmonie te brengen.

Ons lichaam is het huis van onze Ziel. Velen van ons hebben dit jaar veel tijd thuis doorgebracht. Heeft dit invloed op jou gehad? Heeft het je dichter bij je Ziel gebracht?

Neem in deze dagen de tijd om voor jezelf en jouw gezondheid te zorgen.

DE ENERGIE DIE WIJ NU ERVAREN IS EEN LICHTERE ENERGIE.
Het helpt om alles LUCHTIGER te bekijken en geeft ook INZICHTEN IN DE GOEDE DINGEN DIE ACHTERAF DIT JAAR GEBRACHT HEEFT. HET SCHEPT EEN VERBONDENHEID MET ALLES WAT ER OP AARDE GEBEUREN MOET!

LAAT HET EINDE VAN 2020 ONS ONTDEKKEN, DAT ONS HART ONS THUIS IS, WAAR WE THUISHOREN. DE ZETEL VAN ONZE ZIEL.

On 29/30 December 2020, We Have The Last Full Moon Of This Year.
The Full Moon In Cancer.

One Journey Ends, Another Begins

A symbolic action to end our old journey and begin the new one completely fresh, is to take a refreshing shower, and while you feel the water flowing over your body, visualize that all your old emotions are gone for good, and feel free.

The Moon represents our emotions just as Cancer does. On this special occasion they now come together on 29/30 December. The perfect combination!

They both represent the feminine energy and help us to remember what caring means. Our ability to care and protect ourselves.
This year has brought much uncertainty. Many of us have lost our feeling of safety.
But the Moon is a messenger that touches us with a feeling of comfort, warmth and love. This feeling lets us know that we ourselves are able to care for our emotions and create harmony.

Our Body is the home of our Soul. Many of us have spent a lot of the time at home. Has this influenced you? Has it brought you nearer to your soul?

Take these days to take time for yourself and take care of your health

The energy we now experience is a lighter energy.
It helps us to be more lighthearted, and afterwards gives insights into the good things that this year has brought. It creates a connection with everything that needs to happen on Earth.

Let us discover at the end of 2020, that our Heart is our home, it’s where we belong.
The seat of our Soul.