30-08-2019 DE SUPER NIEUWE MAAN IN MAAGD !!! / SUPER NEW MOON IN VIRGO !!!

MORGEN, 30 augustus, IS DE SUPER NIEUWE MAAN IN MAAGD !!!

Nieuwe Super Maan in het teken Maagd. Vandaag hebben wij een Nieuwe Super Maan en nog 4 andere planeten in het teken Maagd ! Deze Nieuwe Maan is speciaal omdat zij dichter bij de Aarde staat waardoor haar energie meer invloed op ons zal hebben.

Wat betekent dit voor ons?

Het wordt een praktische tijd waar oppervlakkigheid niet meer bij hoort. Er wordt gevraagd dat wij serieuze oplossingen vinden voor allerlei zaken waar wij mee te maken hebben. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de gezondheid van de Aarde, onze gezondheid, relaties, werk, of situaties thuis.

Soms kan het lijken alsof wat wij willen onmogelijk is, maar laat je verrassen! Met wie of wat dan ook waarmee we een relatie hebben kunnen we iets leuks en onverwachts mee maken.

Het wordt een maand van naar onszelf èn naar anderen luisteren. Een maand van luisteren en DOEN! 

Goed luisteren naar wat jonge kinderen jou te vertellen hebben en ze serieus nemen. Ze weten meer dan je denkt.

Niet alleen weten wat wij in onze mond stoppen, maar ook weten welke woorden eruit komen!

Onze zaakjes goed afhandelen zodat we echt met iets nieuws kunnen beginnen.

Er ontstaat steeds meer een bewustzijn dat we er niet meer alléén voor staan, maar dat we gezamenlijk met voor iedereen duurzame, waardevolle, kwalitatieve en mooie oplossingen komen.

TOMORROW, 30th of august, IS THE SUPER NEW MOON IN VIRGO !!!

Tomorrow we have a Super New Moon and 4 other planets in Virgo. This New Moon is special because it’s much closer to Earth and its energy will have a greater influence on us.

What does this mean?

It will be a practical time. For the time being there will be no place for shallowness.
We’ll be asked to find serious solutions for all kinds of things we’re busy with.

For example, these could be the health of Mother Earth, our health, relationships, work, or home activities.

Sometimes, it might seem as if what we want to achieve is impossible, but be ready for a surprise! We could be in for a nice and unexpected experience.

It’s going to be a month that we should not only listen to ourselves, but also to others. A month of listening and coming into action.

Listen to what young children tell you and take it seriously. They know more than you think.

It’s also important to know what you put in your mouth and also what comes out of it!

Take care of our unfinished business so that we can start afresh with something new.

We become more conscious that we’re not alone anymore, but that together we can find sustainable, worthwhile, benevolent and quality solutions for everyone.