31 OKTOBER 2020: DE VOLLE MAAN IN STIER (ZON IN SCHORPIOEN) / THE FULL MOON IN TAURUS (SUN IN SCORPIO)

DE VOLLE MAAN IN STIER (ZON IN SCHORPIOEN): 31 OKTOBER 2020

ONTDEKKEN VAN ONGEKENDE TALENTEN.
De rust die wij opgebouwd hebben vanaf de Nieuwe Maan van 16 oktober in
Weegschaal passen we nu toe om stabiel te blijven onder de heftige energie van het teken Schorpioen, die bekend staat voor de onderste steen boven te halen! Pak nu je kans, en laat je niet meer meeslepen door emoties die jou uit je doen maken.


AKTIE ONDERNEMEN

Het moment is nu aangebroken dat we heldere inzichten krijgen in wat wij
moeten doen en ons daarbij laten leiden door onze intuïtie.
Zoals je weet heeft onze intuïtie niets te maken met ons verstand, en omdat het goed voelt besluiten we, zonder te twijfelen, door te gaan op de weg die wij al een paar weken geleden ingeslagen waren. Het is een groot besluit, dat onzekerheden met zich meebrengt, maar de KEUZES die wij NU maken zullen LATER BLIJKEN GOED te zijn.

WIJ WORDEN WIJZER!
De laatste tijd is er door de vele veranderingen, het leven voor iedereen onduidelijker geworden, máár EVEN GEDULD! De komende twee maanden komt er veel aan het licht en zullen wij meer hoop krijgen. Mensen worden steeds wijzer en laten zich niet meer om de tuin leiden. Over de hele wereld wordt het bewustzijn steeds groter, waardoor corruptie steeds minder kans krijgt.


ER IS EEN SPLITSING VAN DE WEG.

DE ENE KANT gaan de mensen die het bij HET OUDE HOUDEN.
ZE HOUDEN NIET VAN VERANDERINGEN EN WILLEN DAT ALLES HETZELFDE BLIJFT ALS HET NU IS. Ze willen PASSIEF BLIJVEN EN GEHOORZAAM ZIJN AAN EEN CORRUPT SYSTEEM. EEN SYSTEEM DAT ONS STEEDS MINDER VRIJHEID GEEFT EN ONS ISOLEERT.

NAAR DE ANDERE KANT gaan de mensen die BEWUST KIEZEN VOOR NIEUWE MOGELIJKHEDEN, WAAR JE NIET ALLEEN EEN NUMMER BENT, MAAR WAAR JE EEN GEVOEL VAN EIGENWAARDE HEBT. ZE KIEZEN VOOR DE VRIJHEID OM EIGEN BESLISSINGEN TE MOGEN MAKEN, ZIJ EISEN EEN TRANSPARANT SYSTEEM VAN AUTORITEITEN, DAT UITVOERT WAT ZE WILLEN.  

 


THE FULL MOON IN
TAURUS (SUN IN SCORPIO): 31 OCTOBER 2020

DISCOVERING UNKNOWN TALENTS
We use the calm feeling we created at The New Moon of 16 October in Libra
to keep our cool under the intense energy of Scorpio, who is famous for leaving no Stone unturned!
Grab this chance, and don’t let yourself get carried away through emotions that can upset you.

 

TAKE ACTION
The time has arrived for us to have the clarity to see what we now should do
and to let us be guided by our intuition.
As you know our intuition has nothing to do with our brain, and because our feelings feel good, without hesitating, we decide to carry on doing what we started a few weeks ago. It’s a big decision that brings uncertainty, but THE CHOICES we NOW make will LATER turn out to be GOOD ONES.

WE’RE GETTING WISER!
Recently, our lives have changed dramatically because of all the changes and
uncertainty has taken over. But BE PATIENT. During the next two months much will come to light that will give us more hope.
People are getting wiser. They Don’t let themselves be led up the garden path anymore. Over the whole world consciousness is growing and corruption is
being defeated.

WE’RE STANDING AT A CROSS-ROAD
PEOPLE WHO DON’T WANT TO CHANGE GO TO ONE SIDE.
THEY WANT EVERYTHING TO STAY THE SAME. THEY’RE HAPPY TO OBEY THE OLD CORRUPT SYSTEM.
A SYSTEM THAT GIVES US LESS FREEDOM AND ISOLATES US.

PEOPLE WHO GO TO THE OTHER SIDE, EMBRACE CHANGE and CONSCIOUSLY CHOOSE FOR A NEW SYSTEM OF POSSIBILITIES, ONE WHERE THEY’RE NOT JUST A NUMBER, BUT ONE THAT GIVES THEM THE FREEDOM TO MAKE THEIR OWN DECISIONS, DEMANDING A TRANSPARENT SYSTEM FROM THE AUTHORITIES WHO ARE WILLING TO CARRY OUT WHAT THE CITIZENS OF A COUNTRY WANT AND NEED.