5 JUNI 2020: VOLLE MAAN IN BOOGSCHUTTER De Dageraad Van Een Nieuw Tijdperk / FULL MOON IN SAGITTARIUS The Dawn of a New Era

5 JUNI 2020
VOLLE MAAN IN BOOGSCHUTTER
De Dageraad Van Een Nieuw Tijdperk

Het is nu heel duidelijk dat wij met z’n allen in een nieuwe realiteit terecht zijn gekomen.
Tijd voor om ons te richten op een heel nieuwe toekomst.

Energieën die gericht zijn op alles weer terug te brengen naar het oude zullen kansloos zijn. In een paar maanden tijd hebben we versneld
grote sprongen gemaakt in onze emotionele ontwikkeling. Ons hart is geraakt door meerdere gebeurtenissen, die onze perceptie veranderd hebben. Het is net alsof er een waas voor onze ogen is weggehaald waardoor we alles bewuster zijn gaan zien.
Door het virus zijn we dieper in onszelf gegaan. We nemen dingen niet meer
voor lief. Wij letten meer op de kleine dingen van het leven en waarderen ze.

De hele wereld maakt een grote verandering mee. De demonstraties van
de laatste week door jong en oud, en alle culturen bij elkaar, laten zien dat
de burgers hun hart en stem gevonden hebben, en durven het te laten
zien en horen. Het is anders dan vroeger. Het is blijvend.

Dit is het cadeau van deze Volle Maan. Het heeft haar licht laten schijnen
op onderwerpen, die vroeger genegeerd werden, maar nu alle aandacht hebben! De tijd is aangebroken dat autoriteiten worden aangesproken om de WAARHEID te spreken tegen de burgers. De Zon schijnt zijn licht van Eerlijkheid op plekken waar het nodig is, zodat iedereen het kan zien.  Zonder eerlijke communicatie kunnen er geen veranderingen in onze civilisatie komen.
Zie de lichtpunten en blijf in jezelf geloven. Blijf in balans en laat je
niet gek maken door alles wat je om je heen ziet gebeuren.

Vrijheid, Waarheid, Gezondheid, Gerechtigheid, Geloof in Jezelf zijn de houvasten voor de rest van het jaar. Blijf in je Kracht. We zijn bezig ONZE PERSOONLIJKE GELOVEN te herschrijven, die zullen leiden naar het NIEUWE BEWUSTZIJN van de WERELD.

5th JUNE 2020
FULL MOON IN SAGITTARIUS
The Dawn of a New Era

It’s now very clear that we’ve arrived in a new reality.
Time for us to focus on a completely new future.

Energies that are focused on bringing everything back to what it used to be, won’t have a chance. In the past months our emotional development has developed in leaps and bounds. Our hearts have been moved by many events that have changed our perception. It’s as if a mist has been
removed from our eyes, opening us up to a new consciousness.

Through the Corona virus we’ve delved deeper into ourselves. We’ve stopped taking things for granted. We’re more focussed on the ‘little things’ in life and
appreciate them more than ever.

The whole world is in a great change. During the demonstrations of the past
week we’ve seen how young and old and cultures of all kinds have come
together, daring to show their hearts and letting their voices be heard for
justice. It’s different than it used to be. It’s not temporary, it’s here to stay.

This is our gift  from The Full Moon. It has shone its light on issues that
used to be neglected and now  clearly have our attention. The time has
arrived for authorities to show compassion and be honest with their citizens.
Without these aspects there can be no change in our civilisation.

Despite everything that’s going on around us, keep seeing the positives and believe in yourself.

Love and Compassion, Freedom, the Truth, Health, Justice, and Belief in Yourself, are the foundations for the rest of this year. Stay strong.

We’re busy rewriting our beliefs and habits, leading the World to a New Consciousness.