6/7 september 2021: NIEUWE MAAN IN MAAGD / THE NEW MOON IN VIRGO

04-09-2021:
NIEUWE MAAN IN MAAGD
6/7 september 2021
OPLOSSINGSGERICHT
IN PLAATS VAN
PROBLEMEN ZIEN

Een leuke uitdaging! Met deze energie kan je alle kanten op! Gelukkig is Maagd een Aardeteken, zodat we wel met beide benen op de grond kunnen blijven!

HIERONDER EEN VAN DE MOGELIJKE ONDERWERPEN WAAR JE UIT KAN KIEZEN.
Deze Nieuwe Maan geeft een opening naar inzichten over oude gewoontes, overtuigingen en gedragingen die wij verzameld hebben vanaf onze geboorte die niet meer voor ons werken. Wij worden gestimuleerd om ze allemaal te onderzoeken.
Om jezelf tijdens je ontdekkingstocht in balans te houden kan je iedere dag een meditatie moment toevoegen!

De Nieuwe Maan in Maagd geeft ons de mogelijkheid om echt te breken met oude energieën. Ga bij jezelf na bij welke dingen uit je kinderjaren jij last van hebt en kijk hoe je daar veranderingen aan kan brengen.
Gewoon het feit dat je bewust wordt van dingen die je zou willen veranderen, brengt bij jou het begin van een genezing.

Gebruik deze aangeboden energie als een tonicum
voor Gezondheid en Vreugde,

GEEF JEZELF OVER AAN DE MAAGD ENERGIE.
Het teken Maagd is een Aarde teken en zal je het gevoel geven dat je verbonden bent met haar wijsheid en dat je begeleid wordt in jouw ontdekkingstocht.

THE NEW MOON IN VIRGO
6/7 SEPTEMBER 2021
FOCUSED ON SOLVING PROBLEMS
I/O SEARCHING FOR THEM

With these energies you can go every which way! An interesting challenge! Fortunately Virgo is an Earth sign, so that we can keep ourselves grounded!

HERE BELOW IS AN EXAMPLE OF ONE OF THE SUBJECTS WE CAN CHOOSE FROM.

This New Moon gives the opening to insights on old habits, beliefs and behaviour we’ve collected from our birth that don’t work for us anymore. We feel stimulated to explore them all.
It might be a good idea to have a moment of meditation everyday to keep balanced.

This New Moon gives us the possibility to really break with old energies. Ask yourself ‘what are the things that don’t feel good about your childhood’, and see how you can bring about changes.
Just the fact that you’re conscious of certain things you would like to change, is the beginning of a healing.

Use the energies that are offered in this New Moon
as a tonicum for Health and Joy.

GIVE YOURSELF UP TO THIS VIRGO ENERGY
Virgo is an Earth sign and will give you the feeling that you’re connected with her wisdom and that she’ll give you guidance on your exploration work.