8 AUGUSTUS 2021: NIEUWE MAAN IN LEO, Ons Echte Zelf, in al onze kracht ontdekken / THE NEW MOON IN LEO, Discovering the Power of our True Self

8 AUGUSTUS 2021: NIEUWE MAAN IN LEO.
Ons Echte Zelf, in al onze kracht ontdekken.
(For English version, see below)

Zij werkt nu in samenwerking met de Rijzende Ster, en Spirituele Zon, Sirius, die van 20 juli tot 20 augustus zich aan ons laat zien.
Voor de oude Egyptische Astronomen verscheen ze daarom vaak aan de sterrenhemel tijdens de heetste periode van de zomer, welke de naam van Hondsdagen kreeg.
We zien haar als een heldere ster voor zonsopkomst boven de horizon opkomen aan het einde van de zomer.
Sirius werd geassocieerd met de Egyptische god Osiris. Hij stond onder andere voor de wedergeboorte van het leven langs de oevers van de Nijl. Hij gaf het signaal van ‘Opnieuw beginnen’. Een situatie die vergelijkbaar is met waar wij ons momenteel in bevinden. We bereiden ons voor op de nieuwe keuzes, die we voor ons nieuwe en verdere leven gaan maken.

Acht  augustus is een dag dat we ons Echte Zelf in al onze kracht ontdekken.
Heel wat energieën uit het verleden, heden en toekomst passeren de revue, en het is aan ons om ze in goede banen te leiden. Gelukkig geeft de energie van de Leo ons de moed om het te klaren. Geef jezelf de ruimte om goed voor jezelf te zorgen en zet positieve intenties met een bijbehorend beeld neer voor de komende maanden.

Misschien maken we mee dat situaties uit het verleden ineens te voorschijn komen om aandacht te vragen. Waarschijnlijk hebben we ze liever niet, maar soms moet je even achteruit voordat je vooruit kan, en krijgen we juist goede aanwijzingen die we op dit moment kunnen gebruiken.

Creatief zijn
Op momenten dat we, voor ons gevoel rustig en helemaal in balans zijn, kunnen er plotseling  onverwachte veranderingen op ons afkomen. Weer schiet de creatieve energie van de Leeuw ons te hulp en in plaats van dat we ons fijne gevoel kwijtraken, kunnen we ons op een zelfbewuste en flexibele manier alles in goede banen leiden.

Deze Nieuwe Maan in Leeuw nodigt ons uit om onszelf te uiten, om de verlangens van ons hart te volgen en ons innerlijke kind weer tot leven te brengen en elke dag plezier te hebben.
En vergeet niet de numerologische nummer 8 van 8 augustus (van de 8e maand)! Een en al kracht om uit je te halen wat er in je zit en dat op een voor jou plezierige manier te gaan gebruiken en je daarmee verder te ontwikkelen!

 

8 AUGUST 2021: THE NEW MOON IN LEO
Discovering the Power of our True Self

This New Moon works together with the Rising Star and Spiritual Sun SIRIUS, who shows itself to us from 20 July to 20 August.
That’s the reason that she often showed herself in the night sky to the ancient Egyptian Astronomers during the hot summer months, which were called The Dog Days.
We see her at the end of the summer as a bright star appearing above the horizon before Sunrise.
SIRIUS was associated with the Egyption God Osirus, who stood, for example for the regeneration of the natural life along the banks of the Nijl. He gave the sign of “A Fresh Start”, similar to the situation we find ourselves in at the moment. We’re preparing ourselves for the new choices we’ll be making that will influence the rest of our lives.

 

Eighth of August is a day that we’ll discover the power of our real self.
A  great deal of energies from the past, the present and the future pass in review, and it’s up to us to manage them as well as we can! Thank goodness that LEO gives us the courage to get this done. Give yourself enough space to look after yourself and project your positive intentions with a corresponding image for the coming months.
We might experience that past situations suddenly make an appearance and ask for our atttention. Although we won’t probably welcome them with open arms, we sometimes have to take some steps backwords before we can go forward, and surprisingly get answers to some of your questions that will help you in the present moment.

Creative is the word.
There are often moments when we feel calm and balanced, when suddenly unexpected changes come to us. Once more the creative energy of Leo turns up to save the day, and instead of losing our relaxed feeling, we’re able to react in a confident manner and work things out smoothly.

This New Moon invites us to express ourselves, to follow the desires of our heart and bring our pleasure seeking inner child back to life.

…….And don’t forget the numerological number 8 from 8 Augustus (from the 8th month)!  A strong number that brings out all the power you have, to use in a pleasant way, helping  you on the next steps of your adventure.