Meir Schneider ‘Beweging voor Zelfgenezing’ / ‘Movement for Self Healing’

Auteur van ‘Movement for Self Healing’, Meir vertelt zijn inspirerende verhaal over hoe hij blind werd geboren bij dove ouders. Door hard werken en vastberadenheid kan hij nu zien (heeft een rijbewijs). Meir vertelt ook over zijn healingcentrum in San Francisco, CA en waarom hij gelooft dat vrijwel iedereen die ziek is zijn gezondheid zelf kan verbeteren.

Author of ‘Movement for Self Healing’, Meir tells his inspiring story of how he was born blind to deaf parents. Through hard work and determination he is now able to see (has a driving license). Meir also talks about his healing Centre in San Francisco, CA and why he believes that virtually anyone who is ill can improve their health.