24 maart 2020: De Nieuwe Maan in RAM / The New Moon in ARIES

24 maart 2020: De Nieuwe Maan in RAM

Het symbool van ‘De Nieuwe Maan in Ram’ en het Voorjaar is dit keer de ‘Bloeiende Rabarber’: Een Positieve Wending en ze staat voor energie, kracht, en daadkracht. De energie van deze Nieuwe Maan brengt nieuwe oplossingen voor de situatie die ons in de greep heeft.
De planeet Saturnus is in het teken Waterman aangekomen! We ervaren dat we meer lucht hebben!

ANGST maakt plaats voor HOOP
VERSTAND gaat plaats maken voor INTUÏTIE
en het teken RAM en zijn bijbehorende heerser MARS geven ons de DAADKRACHT die we nodig hebben om door deze tijd heen te komen.
Het is een welwillende energie, en we zullen vanuit een rust en balans stappen vooruit maken. We blijven weg van drama en laten ons leiden door ons gezonde verstand en intuïtie. Wij zorgen goed voor onszelf en luisteren naar onze intuitïe.
Deze nieuwe vriendelijke energie kan ons losmaken van oude gewoontes en een verandering in ons bewustzijn teweeg brengen. Het maakt ons sterker. Hierdoor hebben we, vooral in deze tijd, meer compassie, niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze medemens. Wij zien dat er ook wijsheid en goedheid is in veel mensen. Ze laten zich niet door angst regeren, maar blijven positief en in balans. Dit geeft een gevoel van saamhorigheid.

De lock down waar we nu in verkeren brengt ons tot zelfreflectie en wanneer alles achter de rug is, zullen we niet meer hetzelfde zijn. We zullen de wereld met andere ogen zien en ons leven anders inrichten. Niets zal meer vanzelfsprekend zijn en de kleine dingen waar we normaal geen oog voor hadden zullen een belangrijke plek in ons bewustzijn krijgen en ons plezier geven. Op een extreme manier zijn we losgerukt uit het oude bewustzijn dat niet meer werkt. Wij maken nu deel uit van het nieuwe bewustzijn, omdat we meegaan in de verandering!

Er komen betere tijden aan, alleen anders!
Deze nieuwe hoopgevende maatschappij zal creatiever zijn en er komen nieuwe uitvindingen die ons en de hele wereld zullen steunen.

 

24th March: The New Moon in ARIES

The symbol of ‘The New Moon in Aries’ and
Spring, is “The Flowering Rhubarb”: A positive turn around.
She symbolizes energy, strength and determination.
During the New Moon in Aries, the planet Saturnus has arrived
in the sign of Aquarius!
This gives us more oxygen and a load off our shoulders.


FEAR makes place for HOPE.
JUDGEMENT makes place for INTUITION
and ARIES with his
corresponding ruler Mars, gives us the DETERMINATION we need to get through this difficult time.

This energy
is a good and friendly one, and will lead us in a peaceful and balancing way. We avoid drama and let ourselves be guided by our intuition.
This new and friendly energy can detach us from old habits and bring a change in our consciousness, making us stronger than we were.
We’re therefore, especially at this time, more compassionate, not only for ourself, but also for our fellow human beings.
We can see that there’s kindness and wisdom in many of us, who don’t let themselves be ruled by fear, but remain positive and balanced, This gives a feeling of togetherness.

The lock down we’re now experiencing brings us to self reflection, and when everything’s behind us we’ll never be the same. We’ll see the World with different eyes and behave differently. We’ll never take things for granted and will appreciate the small things we never noticed before. They’ll take an important place in our conciousness and give us real pleasure. In an extreme way we’ve been cut
loose from an old system, an old consciousness that doesn’t work, and we’ll be part of a great change.

Better times will come, they’ll only be different! This new hopefull promising society shall be more creative and we’ll see new inventions coming that will support us and the whole world.