Cesar Millan: Meer dan een hondenpsycholoog / More than a dog psychologist

In dit interview laat Cesar Millan aan ons zien dat hij veel meer is
dan een hondenpsycholoog. Iemand waar wij als mens veel van kunnen leren. Honden geven ons inzicht in ons eigen karakter.

Cesar Millan:
* ‘Voor mij zijn honden niet de leerlingen, niet degenen die een

training nodig hebben.
Voor mij is een hond een leraar van het leven, die ons de
principes van de meest belangrijk morale waarden leert:
eerlijkheid, integriteit, loyaliteit, vertrouwen, respect en liefde.’
* ‘De hond is een weerspiegeling van jouw energie, van jouw gedrag.
Je hoort jezelf af te vragen: ‘Wat ben ik aan het doen?’ ‘Dat is de juiste vraag om te stellen.’
* ‘Het wordt zeer duidelijk, door een hond te lezen, of zijn menselijke vriend in balans of onbalans is. Onze honden zijn onze spiegels.’
* ‘Verandering kost inspanning en de werkelijkheid is, dat de meeste mensen geen inspanning willen leveren om hun leven te verbeteren.’

In this interview Cesar Milan shows us, that he is much more than a dog psychologist. Someone who gives insights into ourselves.

Cesar Millan:
* ‘To me dogs are not the students, not the ones that need training.
To me a dog is a teacher of life, who teaches us the principles of
the most important moral values; honesty, integrity, loyalty, trust,
respect and love.’
* ‘The dog is a reflection of your energy, of your behavior. You have to ask, ‘What am I doing?’ ‘That’s the right question to ask.’

* ‘It becomes very obvious, by reading a dog, how stable or unstable his human companion is. Our dogs are our mirrors.’
* ‘Change takes effort and the reality is, most people don’t want to put in effort
to better life.’