EEN GEBED VOOR ONZE AARDE DOOR PAUS FRANCISCUS / A PRAYER FOR OUR EARTH BY POPE FRANCIS

EEN GEBED VOOR ONZE AARDE DOOR PAUS FRANCISCUS
Almachtige God, je bent in het hele Universum aanwezig,
en in de kleinste van jouw schepsels.
Jij omarmt alles wat er bestaat met tederheid.
Giet de kracht van jouw liefde over ons heen,
zodat wij het leven en schoonheid beschermen.
Beziel ons met vrede,
zodat we als broers en zusters mogen leven zonder iemand te schaden.
O God van de armen, help ons om hen te redden,
die in de steek gelaten zijn en degenen die vergeten zijn op deze aarde,
die zo kostbaar zijn in jouw ogen.
Breng genezing in ons leven,
zodat wij de wereld mogen beschermen en er niet op jagen,
dat wij schoonheid zaaien, niet vervuiling en vernietiging.
Raak de harten van degenen,
die alleen uit zijn op winst
ten koste van de armen en de aarde.
Leer ons de waarde van ieder ding te ontdekken,
om vol met bewondering en bezinning te zijn,

en inzien dat wij diep verbonden zijn met elk schepsel,
terwijl wij naar jouw oneindige licht reizen.
Wij danken jou dat je iedere dag bij ons bent.
Stimuleer ons, bidden wij, in onze strijd voor
gerechtigheid, liefde en vrede.

Paus Franciscus.

A PRAYER FOR OUR EARTH BY POPE FRANCIS
All powerful God, you are present in the whole universe
and in the smallest of your creatures.
You embrace with your tenderness all that exists.
Pour out upon us the power of your love,
that we may protect life and beauty.
Fill us with peace,
that we may live as brothers and sisters, harming no one.
O God of the poor,
help us to rescue the abandoned
and forgotten of this earth,
so precious in your eyes.
Bring healing to our lives,
that we may protect the world and not prey on it,
that we may sow beauty, not pollution and destruction.
Touch the hearts
of those who look only for gain
at the expense of the poor and the earth.
Teach us to discover the worth of each thing,
to be filled with awe and contemplation,
to recognize that we are profoundly united with every creature
as we journey towards your infinite light.
We thank you for being with us each day.
Encourage us, we pray, in our struggle
for justice, love and peace.

Pope Francis.