Internationale Inheemse Volkeren Dag / International Indigenous Day

9 augustus 2019
Internationale Inheemse Volkeren Dag.
Dit jaar wordt er aandacht besteed aan de talen
van de Inheemse Volkeren.

Anno 2019 leven naar schatting 370 miljoen inheemse mensen op de wereld, verspreidt over 90 landen. Ze vormen minder dan 5 procent van de wereldbevolking maar hun percentage in de groep van de allerarmsten op de wereld is beduidend hoger,
hun aandeel daarin is 15 procent.
Van alle talen op wereld (naar schatting 7.000) spreken zij de meeste en zij vertegenwoordigen maar liefst 5.000 verschillende culturen. De internationale gemeenschap erkent nu dat speciale maatregelen nodig zijn om de rechten van de oorspronkelijke bewoners te beschermen en
hun cultuur en manier van leven te behouden.
Per twee weken verdwijnt een inheemse taal.
Er wordt geschat dat in de volgende eeuw 6.000 van de 7.000 talen zullen verdwijnen, waardoor een schat van informatie verloren zal gaan.

Laat ons de culturele diversiteit redden! /
Let us save the cultural diversity!

9th August 2019.
International Indigenous Day.
This year attention is being paid to the Indigenous languages.

At present, 96% of the world’s approximately 6,700 languages are spoken by only 3% of the world’s population. Although indigenous peoples make up less than 6% of the global population, they speak more than 4,000 of the world’s languages.
Every two weeks an indigienous language disappears.
It’s estimated that by the next century two thirds of these languages shall have disappeared, taking with them a treasure of information.

Kaart van de wereld die Iaat zien waar de Inheemse volkeren leven /
Map of the World showing where Indigenous people live

http://cbhsatsi.weebly.com/international-day-of-the-worlds-indigenous-peoples-9-august.html