LATEN WE HET LICHT VAN CHRISTUS VIEREN / LET’S CELEBRATE CHRIST

LATEN WE HET LICHT VAN CHRISTUS VIEREN !

“THE SPIRIT OF CHRISTMAS”
(Als we de ‘mas’ weglaten), houden we:
“THE SPIRIT OF CHRIST” over.

In een tijd van wreedheid en harteloosheid, bracht de geboorte van Jezus
het bewustzijn dat wij als mens ook een Liefhebbend Hart hadden.

HIJ BRACHT EEN BOODSCHAP VAN BARMHARTIGHEID, LIEFDE, HOOP EN DE UNIVERSELE WAARHEID.

Voor meer dan 2000 jaar vieren we in de hele wereld “Kerstmis”.
Ongelooflijk dat het nog steeds in deze ‘moderne, stressvolle wereld’ plaatsvindt.
Dat mensen een keer per jaar het gevoel hebben aardig te zijn voor elkaar!

Zo sterk is het Licht van Jezus. Dit is zijn Kerstcadeau aan ons.

Als kind en jonge man werd hij door andere hoge zielen gesteund. Hij stond er toen niet helemaal alleen voor. Naast de hoge zielen Moeder Maria (Eerder geïncarneerd in de tijd van Lemuria, Atlantis en Egypte),
die Jezus baarde als Maagd en Vader Jozef, later de incarnatie Sint Germain,
waren er De Drie Wijzen, die Jezus vanaf zijn jeugd begeleidden en hielpen,
totdat hij zijn eigen LICHT aan de wereld liet zien.

Toen hij klaar was om zichzelf aan de Wereld voor te stellen,
als Jezus 
Christus, de zoon van God,
was de kracht van zijn Licht zo sterk,
dat het 
tot de dag van vandaag voor miljoenen mensen
over de hele wereld nog steeds genezend is.
Zijn LICHT en BOODSCHAP van BARMHARTIGHEID EN LIEFDE VOOR ALLES WAT IS, is tijdloos en nog steeds een UITDAGING voor ons en deze wereld, maar de wereld wordt momenteel ondersteboven gegooid,
waardoor de WIJSHEID EN LIEFDE VAN JEZUS NU ACTUEEL is geworden.

     

WE WENSEN IEDEREEN LIEFDE EN LICHT TOE.


FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND, OPTIMISTISCH EN VREDIG 2021.


LET’S CELEBRATE CHRIST !

“THE SPIRIT OF CHRISTMAS”
(If we take the ‘MAS’ away, it becomes:
“THE SPIRIT OF CHRIST”

In a time of cruelty and heartlessness, the birth of Jesus brought
a higher consciousness to the World. He made us aware that we
as human beings had a Loving and Forgiving Heart.

HE BROUGHT THE MESSAGE OF
MERCY, LOVE, HOPE AND THE 
UNIVERSAL TRUTH

For more than 2000 years we’ve  celebrated  “Christmas” all over the world.
It’s unbelievable that this is still taking place in
our ‘modern and stressful world”.
That once a year people still get the feeling to be nice to one another!
That’s how strong the Christ light is! This is his Christmas present to us.

As a young child he lived a ‘normal’ simple life,
mixing with all kinds of people,
but at same time he was also supported and
guided  by other souls 
of a high consciousness.
Next to the Virgin Mother Mary (who also incarnated in
Lemuria, Atlantis and Egypt), who gave birth to Jesus,
and Father Joseph, who later incarnated as St. Germain,
there were the Three Wise Men, who were there to
guide and help the Young Jesus until he showed
the Light of Christ to the World.

He called himself Jesus Christ, the son of God,
and the power of his Light was so 
strong,
that to this day it continues to heal millions of people.

His message of MERCY AND LOVE FOR ALL THAT IS,
is timeless and still very challenging for us in this Modern World.
But this World has recently been thrown 
upside down,
bringing chaos everywhere. Millions of people are going through

fear and despair and feeling mixed up and
being confronted with themselves.

But we don’t have to remain passive and
just accept what gets thrown at us.

For example:
There are are many ways we can turn fear into love,
despair into hope, being mixed up into calmness,
whether it’s practising yoga, being with Nature,
meditating, turning the t.v. off etc.

At this (Jesus) Christmas time you can also turn
to the words of Jesus to bring peace into your life.

THE PURE ENERGY OF THE CHRIST LIGHT IS AS ALIVE AS EVER!

 

We wish Love and Light to you all.

Warm Christmas Days and a Healthy, Optimistic and Peaceful 2021.