VOORBIJRAZENDE BOSBRANDEN IN AUSTRALIË / WILD BUSH FIRES IN AUSTRALIA

VOORBIJRAZENDE BOSBRANDEN IN AUSTRALIË
De praktische Wijsheid van de Aboriginals zou kunnen helpen.
The Firesticks Alliance is een Inheems-geleid gemeenschapsproject,

dat als doelstelling heeft nieuw leven in te blazen in oeroude culturele
brandpraktijken, die respect hebben voor planten en dieren.
Ze waren vroeger veel gebruikt voor de vestiging van de Europeanen.
De Inheemse bevolking is altijd een EXPERT geweest in het beheren van
hun land. Door kolonisatie hebben ze het jarenlang niet meer kunnen doen.

WILD BUSH FIRES IN AUSTRALIA.
The Practical Wisdom of the Aboriginals could help.

The Firesticks Alliance is an Indigenous-led community project that aims to reinvigorate the ancient use of cultural burning practices that respected plants and animals, widely used long before European settlement in Australia. The Aboriginals have always KNOWN how to manage their land.
Because of colonization they haven’t been able to do so for many years.