EEN OPROEP AAN IEDEREEN: WATER TEKORTEN / A CALL TO EVERYONE: OUR EARTH IS DRYING OUT

ENORME WATER TEKORTEN
Onze wereld zit o.a. in een gigantische watercrisis.
Hoe kunnen wij als individuen een positieve bijdrage leveren aan de gigantische dagelijkse VERSPILLING VAN WATER OP ONZE AARDE?

Met andere woorden, zijn wij VOOR of TEGEN ONZE AARDE?

Willen wij dat onze Aarde er uit gaat zien,
met een oppervlak zoals van de Maan of Mars,
of willen we dat ze een PRACHTIG GROENE PLANEET VOL LEVEN IS?

Iedereen kan door ZELFEDUCATIE en zijn LEVENSSTIJL te VERANDEREN
HELPEN de GROTE DROOGTE EN HET VOEDSELTEKORT TERUG TE DRINGEN.   

Wij denken dat als we minder gaan douchen dat dit heel wat zal schelen,
maar dat kunnen we (bijna) vergeten.
De GROOTSTE BOOSDOENER is: HET ETEN VAN VLEES. De individuele mens die iedere dag 1 pond vlees eet kost de Aarde 5.000 liter water, per dag!!!

1 gallon  ≈ 4 liter water

Een gezin gebruikt 1600 liter water per dag.  Als ze daarbij ook 4 kaasburgers per dag eten, dan gebruiken ze: 28.000 liter water!
Als het graan niet als voedsel diende voor de vleesindustrie, dan zouden 3 miljard      mensen te eten hebben.
Er zijn  goede redenen om GEEN VLEES te eten.

VLEES tast je gezondheid aan en VERNIETIGT de AARDE.
Vegetarisch / Vegan voedsel is zowel VEEL GEZONDER voor ons en HELPT DE AARDE.


WAAR KIEZEN WE VOOR:

1. Wij kunnen kiezen om NIET medeverantwoordelijk te zijn voor het UITDROGEN en VERNIETIGEN van ONZE AARDE.
2. Wij kunnen kiezen om WEL medeverantwoordelijk te zijn voor het REDDEN van de AARDE door Vegetarisch of Vegan voedsel te eten.

3. Wij kunnen kiezen om de lichamen van deze ONSCHULDIGE DIEREN NIET TE ETEN. Ze hebben OOK EEN ZIEL.
4. Wij kunnen kiezen om MEDEVERANTWOORDELIJK te zijn voor het OPLOSSEN van de MILJOENEN KINDEREN EN VOLWASSENEN in de WERELD die DOOD gaan aan honger. Een DERDE DEEL (33,33%) van het GRAAN die de MENS zou MOETEN ETEN WORDT AAN SLACHTDIEREN GEGEVEN.

ENORMOUS SHORTAGE OF WATER
Our World has a gigantic shortage of water.
How can we as individuals make a positive contribution to stop the huge
daily waste of water on Earth.
In other words, are we FOR or AGAINST our EARTH?

Do we want Earth to look like the surface of the Moon or Mars,
or do we want a MAGNIFICENT GREEN PLANET that is FULL OF LIFE?
We can all help to reduce this great draught and shortage of food by CHANGING OUR LIFE STYLE and through SELF EDUCATION

We think by taking less showers we can make a big difference,
but we can just about forget that.
The GREATEST CULPRIT is: MEAT. The individual person who eats one pound of meat a day costs the Earth 5.000 liter water a day!!!

1 gallon  =  4 liter water.

A family of four uses 1600 liter water per day. If they also eat
4 cheeseburgers, they will then use: 28.000 liter of water!

If we didn’t  give our grain to the meat industry, 3 billion people would have
food to eat.
There are GOOD REASONS NOT TO EAT MEAT.
MEAT affects your health and DESTROYS the EARTH
Vegetarian/Vegan food is not only MUCH HEALTHIER for us, it also HELPS THE EARTH.

WHAT DO WE CHOOSE?
1. We can choose to be NOT JOINTLY responsible for the DRYING OUT and DESTRUCTION of  OUR EARTH.
2. We can choose to BE JOINTLY responsible for SAVING our EARTH through eating Vegetarian or Vegan food.

3. We can choose NOT TO EAT the bodies of these INNOCENT ANIMALS.
THEY TOO HAVE A SOUL.
4. We can choose to be JOINTLY RESPONSIBLE for stopping the death of MILLIONS of CHILDREN and ADULTS in the WORLD from HUNGER. ONE THIRD of the GRAIN which should be eaten by HUMANS is given to ANIMALS INTENDED FOR SLAUGHTER.