Auteursrechten / Copyrights

AUTEURSRECHTEN & DE GEDRAGSLIJN BIJ INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle inhoud, informatie, afbeeldingen, modellen, afbeeldingen, documenten en producten zijn het intellectuele eigendom van www.henkdebruin.com, of drs. Henk de Bruin. Alle rechten zijn voorbehouden. Als er geen verwijzing naar bovenvermelde namen is gegeven zijn de afbeeldingen niet origineel van de auteur van deze website. Niets uit deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op welk informatieopslagsysteem, zonder toestemming van de eigenaar.

Het gebruik van schriftelijke inhoud van deze site voor educatieve en non-profit doeleinden is toegestaan, als de bron www.henkdebruin.com vermeld wordt.
Een hyperlink naar deze site is standaard bij verwijzingen naar geschreven inhoud in een online-layout.

Als je iets niet duidelijk is over dit beleid, neem dan contact met mij op.

COPYRIGHTS AND THE POLICY BY INTELLECTUAL PROPERTY

All content, information, models, images, documents and products are the Intellectual Property of www.henkdebruin.com, of drs, Henk de Bruin. All rights are reserved. If there is no reference made to the above-mentioned names, the images and pictures are not the original work of the author of this website. This does not apply to the original written texts.
Nothing from this website may be used or reproduced in any form or in any way, whether electronic, mechanical, through photocopy’s, recordings, or any information storage system, without permission of the owner.
The use of written contents from this site for education and non profit purposes is allowed, as long as the source www.henkdebruin.com is mentioned.
A hyperlink to this site is a standard procedure when referring to the written contents of this site in an online-layout.

If there is anything which is not clear about this policy, please contact me.

Terug naar A-Z inhoudsopgave