12 Eigenschappen

TWAALF EIGENSCHAPPEN VAN DE BEWUSTWORDING BIJ DE MENS
Elke maand wordt er een eigenschap besproken.

Kwantum Astrologie: 12 Eigenschappen van de Mens. Nummer 12.

HUIS 12 : BLIND VERTROUWEN
(Dit is de 12e Eigenschap van het totaal van 12).

Wat houdt dat in?

Blind Vertrouwen:
Het 12e Huis is het ‘laatste’ huis in de horoscoop, dat we bespreken. Het vertegenwoordigt de energie die jou levenskracht en creativiteit geeft. Het is jouw relatie met de CREATIEVE LIEFDEVOLLE BRON. Zij stelt jou in staat om gebruik te maken van alle potentiële positieve mogelijkheden waar je bewust van bent, en deze tot bloei te laten komen. Deze energie begeleidt je met de multidimensionale taal die “intuïtie” heet. Intuïtie verbindt ons met de Creatieve Liefdevolle Bron van het leven.

Dit is een immens concept waar we over kunnen beschikken. Het bezit alle ingrediënten die wij nodig hebben om onze activiteiten succesvol te maken.
Het is aan ons om open te staan voor goede en positieve ingevingen!

Bijvoorbeeld, je krijgt het idee ‘Doe iets goeds voor de natuur!’
Prachtig! Maar hoe vul je zoiets in? Er zijn talloze mogelijkheden die je aanspreken.

In jouw dagelijkse realiteit krijg je maar een vaag beeld via je bewustzijn tot je beschikking. Maar omdat het je erg aanspreekt en bezighoudt, komt er op een gegeven moment een idee bij je binnen over wat je zou kunnen doen om mee te beginnen. Doordat je ergens mee begint, krijg je gauw door of je het juiste onderwerp gekozen hebt, of dat je toch in een andere richting moet zoeken. Of misschien krijg je goede inzichten in hoe je uit kan breiden met wat je gekozen hebt!
Stap voor stap vul je jouw eerste idee in met nieuwe mogelijkheden. Niet door je verstand te gebruiken, maar doordat jij je laat leiden door ingevingen die een tevreden en vreedzaam gevoel geven. In andere woorden, je vertrouwt op iets dat je niet kan zien.
Soms besluiten we plotseling dingen te doen die we niet aan onszelf of aan anderen uit kunnen leggen. Pas achteraf wordt het pas duidelijk wat de betekenis is geweest.
In deze nieuwe energie op aarde zullen we dit soort dingen vaker zien en ook meemaken.

Een eenvoudig voorbeeld:
In de tuinschuur kom je een envelop tegen met wat zaden erin. Je herinnert je, dat je ze vorig jaar in de envelop had gedaan, maar er staat niet op wat voor zaden het zijn, en jij bent het vergeten. Toch besluit je ze in potjes te doen, ze te verzorgen en je te laten verrassen.
Ze ontkiemen en groeien, en plotseling herinner je dat het zaden van keukenkruiden zijn. Een leuke verrassing! Je kan ze goed gebruiken!
Je had ze ook weg kunnen gooien in plaats van ze te verzorgen, maar je koos voor het onbekende.
Je gebruikte INTENTIE omdat je koos om de zaden te laten groeien.
Je gaf er INHOUD aan door ze te verzorgen.
Je had COMPASSIE voor de zaden en ook voor jezelf, waardoor jij er uiteindelijk beter van werd.

Met het 12e HUIS leer je communiceren met de oh zo essentiële onzichtbare energieën in en om ons heen.

MEI/JUNI 2019
Kwantum Astrologie: 12 Eigenschappen van de Mens. Nummer 11.
HUIS 11 : CREËER SYNCHRONISATIE IN JEZELF
(Dit is de 11e Eigenschap van het totaal van 12).

Wat houdt dat in?

Synchroniciteit: Met een open en ontspannen geest, betekenisvolle ‘toevalligheden‘ meemaken, zoals gevoelens, gedachten, ontmoetingen, gebeurtenissen, acties, etc., die ons inspireren.
Vaak hebben we een levensdoel voor ogen en met ons verstand doen we er alles aan om het te verwezenlijken, maar zo werkt het niet.

Het is cruciaal dat je het globale beeld van wat je zou willen even loslaat en verder gaat met je leven. Wanneer het echt bij je past en je niet laat afleiden door andere dingen die er op je pad komen, zal je af en toe iets onverwachts meemaken dat je een stapje dichter bij je doel brengt, maar niet op de manier die je voor ogen had! Blijf open voor verrassingen die je op dat moment niet kunt plaatsen, maar achteraf een goed gevoel geven en je verder helpen. 

Het zou bijvoorbeeld een toevallige ontmoeting met iemand kunnen zijn, een stukje muziek horen dat je bij bepaalde gedachtes brengt, een dier dat plotseling op je weg komt en indruk op je maakt, een bepaalde tekst uit je  omgeving, of een tekst die steeds in je hoofd komt.

Zijn we in staat om deze signalen op te vangen en ze te begrijpen? Het zijn vaak kleine dingen die onze aandacht vragen, en op een of andere manier iets voor ons betekenen. Het zijn kleine stapjes naar iets dat steeds verder ingevuld wordt.

Werken met synchroniciteit is een kunst. Door onze gevoelens, gedachtes en acties maken we betekenisvolle ‘toevalligheden’ mee.

Het geeft niet het eindresultaat van iets aan, maar wel signalen van wat wel mogelijk zou kunnen zijn. Ons levenspad geeft veel potentiële richtingen aan. Het is aan ons om met een heldere geest de keuzes te maken die voor ons relevant zijn.

APRIL 2019
Kwantum Astrologie: 12 Eigenschappen van de Mens. Nummer 10.
HUIS 2 : LESSEN IN ACCEPTATIE: TOTALE ACCEPTATIE
(Dit is de 10e Eigenschap van het totaal van 12).
Wat houdt dat in?

Een oefening in TOTALE ACCEPTATIE
Dit lijkt geen makkelijke opdracht!
Als je alles accepteert lijkt het alsof je zwak bent in plaats van sterk, alsof je in een slachtofferrol zit, maar niets is minder waar. Het betekent niet dat je geen eigen mening hebt over dingen, dat heb je wel, maar je vormt geen oordeel over de situatie.
Vrije keuze.
Je kunt je leven invullen zoals jij het zelf wilt zonder dat je de ander die het ‘anders’ doet  veroordeelt. Je kunt met allerlei mensen omgaan, niet omdat jullie dezelfde interesses hebben, maar gewoon uit een gevoel van menselijkheid, liefde en compassie, zowel voor jezelf als de ander.
Wat gebeurt er met je als je boos wordt op iemand of op een situatie? Word jij er beter van? Voel jij je gelukkig? Wordt de situatie beter als er een boze sfeer ontstaat? Zonder te oordelen over wat er om jouw heen gebeurt kan jij kiezen om een positieve houding aan te nemen.
Misschien voel jij je persoonlijk gelukkiger als je een neutrale houding bewaart, of het zelfs op kan brengen om liefde naar de persoon of de situatie te sturen?


Ben je heel sensitief over het onrecht in de wereld? Zonder te oordelen kan jij een voorbeeld van licht in je dagelijkse leven zijn, en anderen helpen waar je kan. Laat bepaalde situaties het beste in jou naar voren brengen. Jij voelt je er beter door en jouw omgeving ook. Hierdoor zal stap voor stap meer acceptatie, licht, liefde en compassie op de Aarde komen en langzaam maar zeker zal het onrecht verdwijnen.

Tot nu toe was de dualiteit ‘acceptatie/afwijzing’, ‘goed/kwaad’, ‘liefde/haat’, ‘onvoorwaardelijke liefde/oordeel’, enz. een dagelijkse realiteit. Doordat het licht op Aarde steeds meer toeneemt zal dit verdwijnen om plaats te maken voor totale acceptatie.
Het enige wat er voor nodig is, is ‘Geloof in wat je nog niet kan zien’. Ondanks alles wat je ziet of hoort, geloof jij dat de Oude Wereld op een goede manier aan het veranderen is. Een totale acceptatie voor alles wat is, is hiervoor essentieel. Of we het geloven of niet de oude realiteit waar we nu inzitten zal straks een illusie zijn.

Door te oefenen met een ander gedrag krijg je in ieder geval een overzicht over wat je tot nu toe in de oude energie ervaren hebt, dat vaak een illusie is. Iets dat niet bij jouw echte ik hoort, terwijl je er wel mee te maken hebt.

Omdat je deze illusie doorziet, besef je dat je in staat bent om alles te observeren, in plaats van dat je er middenin zit. Je kunt vrijuit leven in jouw eigen waarheid, en met compassie acties ondernemen waar iedereen beter van wordt.

Deze maand bespreken we EIGENSCHAP 9 :
IK MEDITEER, MIJN INTENTIE = STRUCTUUR

MAART 2019
HUIS 4: IK MEDITEER, MIJN INTENTIE=STRUCTUUR (9e EIGENSCHAP van de 12)
Vorige keer hebben we de energieën van huis 5 besproken (HART EN ZIEL).
Deze maand bespreken we de informatie die HUIS 4 en HUIS 5 ons gezamenlijk geven. Ze zijn met elkaar verbonden en brengen de Structuur en de Passie om iets nieuws te creëren.
Wat sensitieve en creatieve mensen nodig hebben om hun talenten naar buiten te brengen is de ‘STRUCTUUR-ENERGIE’ die we van de Aarde ontvangen.

Hoe we structuur brengen in onze originaliteit.  Het is aan ons om eerst bewust te worden of wat wij ontdekken in onszelf zuiver is. Je kunt daarvoor de volgende vragen stellen: ‘Komt dit uit oude gewoontes en gedachtes voort die horen bij informatie uit onze familielijn of het heersende collectieve bewustzijn? In hoeverre zijn we hier vrij van?’ We hebben altijd gezegd: ‘Ik zal het anders doen dan mijn ouders, of voorouders!’ Maar doen we dat wel?  Zijn we in staat om in te zien dat we naast de oude gewoontes ook wijze energieën van onze ouders en voorouders gekregen hebben? Energieën die we nu in deze tijd kunnen gebruiken?
Kunnen we putten uit een Hogere Energie, die verder gaat dan waar we nu in zitten en met iets origineels komen?  

We hebben vaak geweldige ideeën, maar hoe brengen we ze op een begrijpelijke manier bij onszelf en naar anderen toe? Hoe kunnen we onze emoties en gevoelens vertalen naar iets praktisch?

Allereerst is het belangrijk dat je tijd voor jezelf neemt en de stilte opzoekt. Je staat dan toe dat er ruimte in je hoofd komt voor intuïtieve gedachtes en oplossingen over een onderwerp, dat je graag met anderen wilt delen. Op het moment dat je het onder woorden brengt ben je al begonnen om een globaal beeld te vormen van hoe je het gaat aanpakken.

Nu maak je weer gebruik van informatie uit huis 5 en ga je jouw ervaringen verder uitwerken.  Je brengt nieuwe veranderingen en originaliteit naast oude structuren. Je gaat samen met anderen creëren en bevind je in een win-win situatie (iedereen wordt er beter van).

In deze tijd van nieuwe energieën staat de maatschappij open voor nieuwe en originele ideeën van creatieve mensen, en als je in staat bent vanuit een verbinding met de Aarde je energieën goed te presenteren, zal je meewerking van anderen meemaken. Dat je een goede verbinding hebt met de structuur van de Aarde en dat je begrijpt hoe je in de fysieke wereld er mee om moet gaan, betekent dat wat je onderneemt duurzaam en positief zal zijn.

De Structuur van Huis 4 en de Passie van huis 5 vormen samen de essentie van jouw expressie en uniekheid.

FEBRUARI 2019
05: MET HART EN ZIEL (08 van 12).

Deze maand bespreken we HART EN ZIEL.
We hebben het over jouw passie. Iets dat altijd bij je is als een droom die je wilt verwezenlijken, of als een dagelijkse bezigheid die je plezier in je leven geeft. Het is vooral iets dat duurzaam is, dat in deze tijd past, en jou een gevoel geeft dat je met iets goeds bezig bent. Over hoe je het allemaal gaat verwezenlijken is niet iets dat zorgen geeft. Je gaat stap voor stap ingegeven acties ondernemen en ervaart wat voor resultaten er geboekt worden. Terwijl je heel goed weet waar de essentie van jouw passie ligt, zal de weg die je gaat bewandelen om dingen voor elkaar te krijgen vaak verrassend zijn. Je voelt een gedrevenheid om stappen te ondernemen en gelooft in de goede uitkomst. Je werkt niet met je hoofd, maar met je hart.
Je creativiteit is Uniek, Functioneel en Duurzaam. Je komt met iets nieuws, dat mensen bij elkaar brengt, en dat je van het ene inzicht naar het andere brengt. Je ideeën zijn niet gangbaar en brengen positieve veranderingen.
Je ziet een bevestiging van jouw activiteiten in het feit dat wat jij doet nieuw is en harmonie, balans en blijheid brengt.


JANUARI 2019
EIGENSCHAP 06: VERANTWOORD GEDRAG (07 van 12). 

Wat houdt dat in?
Een woord waar je veel voorbeelden aan zou kunnen geven!
Hier noemen we er 3.

Het eerste wat in mij opkomt is dat ik verantwoordelijk ben voor de keuzes die ik maak in mijn leven.
Ik kan niemand anders daar de verantwoordelijkheid voor geven. We hebben soms de neiging om anderen de schuld te geven wanneer iets in ons leven niet goed gaat, maar uiteindelijk hebben wij zelf de keuze gemaakt om met die persoon om te gaan. We kunnen hier veel van leren. Soms hebben mensen goede bedoelingen de niet bij je passen. Als jij je er niet goed bij voelt kan je kiezen om dat zonder ruzie uit te leggen, met elkaar in gesprek gaan,  en alsnog goede vrienden blijven. Soms kunnen mensen jou doelbewust tegenwerken.  Dan kun je kiezen om afstand van hen te nemen. Het komt allemaal vanuit hoe jij wilt handelen. Communiceren over iets of in sommige gevallen het de tijd geven zodat het zich vanzelf oplost. Ons bewustzijn op dat moment laat ons de keuze maken.

Een andere vorm van VERANTWOORD GEDRAG is,
“Wat is jouw verantwoordelijkheid tegenover de wereld waar je in leeft?”
Als jij talenten hebt en je ze nooit gebruikt doe jij jezelf en de wereld tekort. Iedereen heeft iets speciaals en het is ieders verantwoordelijkheid om het aan anderen te laten zien. Vaak is er een gebrek aan zelfvertrouwen, je denkt dan “Wat ik leuk vind om te doen vinden anderen niets aan”,  of “Het wordt toch niets”, of “Eigenlijk heb ik nergens een talent voor”. Hoe je opgevoed bent is wel belangrijk. Als je nooit gestimuleerd bent geweest om creatief te zijn zonder dat er een eind resultaat verplicht was, zal je niet het vertrouwen hebben om later dingen uit te proberen. En toch is het verstandig om het te doen! Je bent niet voor niets op aarde gekomen.

Als laatste noem ik ook onze verantwoordelijkheid voor de woorden die wij gebruiken.
Beseffen we wat voor invloed onze woorden hebben op anderen?

En ook op onszelf?  Een vriendelijk woord, een boos woord, een liefdevol woord of één dat klagend is. Ieder woord heeft zijn eigen trilling, en het beïnvloedt niet alleen de persoon met wie je praat, maar ook jouzelf op een positieve of negatieve manier. In deze tijd van snel, snel, snel, valt het niet mee om in alle rust de juiste woorden te kiezen wanneer je met anderen communiceert.  Er zitten vaak emoties aan vast. Misschien is het nu tijd om de ‘tijd’  te nemen voor onze communicatie talenten!


DECEMBER 2018
EIGENSCHAP 01: ALERT ZIJN (06 van 12) 

Deze maand schrijf ik over ‘ALERT ZIJN’.

WAT BETEKENT ALERT ZIJN IN JE DAGELIJKSE LEVEN?
Het is anders dan alles constant in de gaten houden! Het wekt geen spanningen op. Je wordt er niet druk of angstig van. Je kunt alert zijn en ook rustig tegelijk! Je kan alerter worden doordat je veel ervaringen meemaakt, en denkt  “Dit overkomt mij niet meer”, of, “Ik zal het de volgende keer anders aanpakken”.
Je kan ook alerter worden omdat je bewust bezig wilt zijn, zonder afleiders. Hoe meer je gefocust blijft op wat je aan het doen bent, hoe meer je het als normaal gaat beschouwen.
Het heeft ook met je gevoel en intuïtie te maken. Waarom ga je een bepaalde straat niet in, of besluit je om meer rust te nemen, of juist meer te gaan fitnessen, gezonder te eten etc.. Luister je naar je lichaam en je gezondheid?
Er is iets in je dat het je laat weten.

Hoe goed ken je jezelf?  Weet je wat goed voor je is? Als je dat weet, ben je alert.
Alert zijn op je omgeving is er natuurlijk ook. Je bent bewust van wat er om je heen gebeurt in de wereld met al zijn medebewoners.
Alert zijn op alle veranderingen op aarde, en daar op een positieve manier op inspelen. Vooral niet focussen op alles dat verkeerd is, maar zie ook dat er tussen mensen onderling iets moois aan het ontstaan is.
Alert zijn op somberheid en depressies. Pak jezelf aan, spreek positieve affirmaties uit en geloof dat jij je beter gaat voelen. In deze nieuwe energie wordt je bewust dat jij de baas bent over jouw stemmingen en gezondheid. Het enige wat je hoeft te doen is op een positieve manier er aan werken!
Gewoon jezelf blijven en niet door minderwaardigheid het idee hebben dat je hetzelfde moet denken als anderen en overal aan mee moet doen.

In feite heeft “Alert zijn” met bewustzijn en met zelfkennis te maken.

Hoe Hoger je bewustzijn, hoe hoger je sensitiviteit, hoe hoger jouw alertheid.
Alert zijn betekent dat je een stilte in je hebt die zich niet laat afleiden door
wat er om je heen gebeurt. Je twijfelt niet. In feite ben je altijd bij je zuivere zelf.
Je hebt contact met de Universele energie. Je bent open en bereikbaar. Universele energie heeft geen stoorzenders. Je bent in balans. In deze
gemoedstoestand ben je alert op alles om je heen en reageer je alleen op wat
voor jou belangrijk is. Er is een soort filter in jouw energieveld die alleen dat
door laat wat voor jou belangrijk is.
In feite brengt dit soort alertheid je bij synchroniciteit.  Dit betekent dat in je
dagelijkse leven allerlei verschillende situaties uiteindelijk zo in elkaar passen, dat ze tot een goed einde komen. Ook als het eerst niet gaat zoals je het zou willen, kun je met je creativiteit alles goed laten verlopen. Je hebt de alertheid van bewustzijn.

We gebruiken ook meditatie: “Een manier om van binnenuit in balans met onszelf te komen. “
Alertheid is niets anders dan de hele dag door mediteren. Dit betekent niet dat je slaperig of wazig rondloopt. Je bent juist in de hoogste vorm van alertheid – geen ballast in je of om je heen.
Alertheid komt altijd van binnenuit. Het is niet iets dat je alleen met je hoofd doet. Als jij een scherpe intuïtie hebt om dingen aan te voelen, zal je verstand
je verder helpen om het te realiseren. Andersom werkt niet, of niet volledig.

December 2017
EIGENSCHAP 07: NIEUWSGIERIG NAAR HET ONBEKENDE (05 van 12)

Deze maand schrijf ik over ‘Nieuwsgierig naar het onbekende’.

29102017 HET BEGIN BASISHOROSCOOP2018NIEUWSGIERIGWaarom is nieuwsgierigheid belangrijker dan passie? Als je jonge mensen vraagt, ‘Wat is je passie?’, hoeveel zullen er een antwoord kunnen geven? Misschien een paar? De meesten zullen het niet kunnen vertellen, en om iets te verzinnen vanuit je verstand heeft geen zin. Nee, passie komt pas na nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid komt vanuit een vrije geest. CURIOSITYEen passie groeit omdat er iets is, dat plotseling je aandacht trekt, of iets dat je interesseert en je wilt er graag meer over weten. En wanneer je er meer over weet brengt je nieuwsgierigheid je vaak naar nieuwe ontdekkingen, die je in een heel andere wereld brengen dan jij je ooit had kunnen bedenken! Waarom? Nieuwsgierigheid heeft niets met verstand te maken en staat open voor nieuwe mogelijkheden. Wanneer de nieuwsgierigheid blijvend is en verder en verder gaat, weet je dat je dan pas met een passie te maken hebt. Er zijn talloze voorbeelden van mensen die plotseling een ingeving kregen om iets te gaan doen of uit te gaan vinden dat helemaal niet in de wereld van het verstand paste. Ze werden voor gek uitgemaakt, maar ze hadden de drive om hun idee verder te brengen naar iets dat tastbaar was, en of het iets was dat alleen henzelf plezier gaf, of aan een heleboel mensen, maakte niet uit. Nieuwsgierigheid is niet een doel, maar de manier van leven.

 

November 2017
EIGENSCHAP 09: LESSEN IN OBSERVEREN (04 van 12)

29102017 HET BEGIN009Deze maand schrijf ik over ‘Lessen in observeren’.
Heb je weleens jezelf geobserveerd? Ik bedoel wat je zegt, of wat je doet, en wat voor invloed het heeft op jezelf en je omgeving? De laatste tijd kwam het woord ‘Observeren’ in mijn hoofd en begon ik hierover een gesprek met mijzelf te hebben. Observatie is een veel omvattend woord. Het werkt heel subtiel en is niet zomaar onder woorden te brengen. In feite is het een bewustzijn, iets waar je plotseling een inzicht over krijgt.

Het is niet de bedoeling dat je met je verstand gaat observeren. Het is een flitsend gedrag dat snel van het een naar het ander gaat, zonder dat de persoon, het dier of object het in de gaten heeft. Onze intelligentie geeft ons de mogelijkheid om meer dingen tegelijk te observeren en op het juiste moment voor het juiste onderwerp een actie te ondernemen.

Een goed voorbeeld vind ik thuis bij onze katten. Katten zijn zoals je weet
h e e e e e l sensitief! In de loop der jaren zijn we er achter gekomen dat katten het onmiddellijk door hebben als jij je zintuigen op ze gericht hebt. Het vraagt een creatieve aanpak om iets bij ze gedaan te krijgen zonder dat ze het in de gaten hebben! Het vereist het gebruik van al onze zintuigen tegelijk. Je kunt het kwantum energie noemen. In feite gaat observeren met een leeg ‘verstandshoofd’, volledig via intuïtie! Soms krijg je zo maar een geniaal idee wanneer je aan het observeren bent.

CAT00Eén van onze katten laat zich niet optillen en is onmogelijk te behandelen. Wat doe je, als hij meerdere dagen een dunne ontlasting heeft? Misschien wormen, bacteriën? Aan het verpulverde anti-wormpoeder door zijn eten had hij gelijk een hekel en liet hij het doorgaans zeer gewaardeerde maal gewoon aan zich voorbij gaan!
Plotseling kreeg ik het idee om zijn drinkbakje te vullen met het water uit een roodkoperen kan. Koper dood in ieder geval bacteriën. Het enige dat we bij de normale gang van zaken veranderden was een aantal dagen extra koper in zijn drinkwater. Gelukkig drinkt hij uit zichzelf! En wat gebeurde er? Een paar dagen later zagen we dat de ontlasting weer helemaal goed was! Dit noem ik een succesvolle oefening in wat observatie betekent!

Oktober 2017
EIGENSCHAP 08 : DE EMOTIES IN BALANS BRENGEN (03 van 12)

29102017 HET BEGIN008EMOTIES, wat doen we er mee?Er zijn talloze emoties! Teveel om op te noemen! In al je gedrag zit emotie. Emotie veroorzaakt actie. Ze geven je een bepaald gevoel bij een bepaalde handeling, bij wat je zegt en bij wat je denkt. De ervaring die daardoor ontstaat werkt gunstig of ongunstig uit. Het is dan aan jou om te kiezen wat je er mee doet!

 

Hier is een voorbeeld van iemand die het moeilijk vindt zich te uiten.

‘Mijn ogen voelen zwaar met tranen,
die nog moeten komen.
Wachtend op het moment,
dat ze naar buiten kunnen stromen.’

Hou je de tranen binnen en slik je ze in, of laat je ze naar buiten vloeien? Om je emoties in balans te brengen, is het nodig om ze eerst waar te nemen (in de ogen zien), voordat je verder kunt gaan. Als je ze wegslikt, confronteer jij jezelf met het feit dat je geen last van ze wilt hebben en blijven de tranen en emoties onverwerkt in je lichaam achter. Je ontkent ze. Laat je de tranen lopen, dan geef je ze een uitweg, je ervaart ontspanning en laat zien dat je bewust bent van het feit dat je gevoelige emoties hebt. Je geeft het toe en zoekt een balans. Dit opent de deur om een kijkje te nemen in jouw emotionele wereld.

En natuurlijk heb je, niet te vergeten, ook tranen van vreugde!
Laten we daar veel van hebben!

Een voorbeeld van een POSITIEVE emotie die ik zelf ervaar is: ‘Kijken naar de natuur’. Daar kan ik niet genoeg van krijgen. Het blijft boeien.
Vroeger heb ik als student jarenlang verschillende mierennesten bestudeerd. Ongelooflijk hoe die mieren, zo klein als ze zijn, zonder ruzie met elkaar te hebben, een hele leefgemeenschap perfect organiseren.
Daar kunnen wij heel wat van leren!

Wanneer ik zie hoe de natuur vernietigd wordt, ervaar ik een heel andere emotie. In plaats van NEGATIEF te blijven, ruil ik mijn emotie van boosheid in voor een emotie van liefde voor het leven om ons heen.
Vast blijven zitten in een NEGATIEVE emotie helpt niemand. Daarvoor kies ik om POSITIEF te blijven en waar mogelijk, mijn LIEFDE voor de natuur aan anderen door te geven.

September 2017
EIGENSCHAP 03 : DE WOORDEN DIE IK GEBRUIK (02 van 12)

08052017 HET BEGIN3 03Nemen we ooit de tijd om te realiseren hoe groot de woorden die we gebruiken van invloed zijn op onszelf en anderen? Ieder geluid dat we maken heeft zijn eigen energie en vibratie. Wat en hoe we het zeggen kan een goede of slechte sfeer veroorzaken.  Kunnen we alleen clichématig reageren als iemand wat zegt, of nemen we de tijd om het bij ons door te laten dringen voordat we een rustig antwoord geven?

WATERKRISTAL DANKBAARHEIDZoals Masaru Emoto zegt: ‘Woorden zijn de vibraties van de natuur.’  Vandaar creëren mooie woorden een mooie natuur en lelijke woorden een lelijke natuur.  Dit is de wortel van het universum. De manier waarop we met onze kinderen praten heeft een grote invloed op de rest van hun leven. Kinderen die omringd zijn door mensen die hen stimuleren met positieve woorden, nemen zelfvertrouwen  mee naar hun volwassen leven. Kinderen die omringd zijn door mensen die op een negatieve manier met ze praten, nemen minderwaardigheid mee naar hun volwassen leven.

Hier is een voorbeeldverhaal over een extroverte en intelligente jongen die van het leven hield. Hij was uniek, hij was anders.  En dat was de reden dat er problemen ontstonden. Zijn ouders begrepen niet wat ‘anders’ echt betekende, en kozen ze om hem een sufferd te noemen. Ze voelden zich bedreigd door zijn creativiteit en intelligentie en in plaats van manieren vinden om hem te stimuleren, namen ze de makkelijkste weg en bleven in hun bekrompenheid.
Onbegrepen Genie Deze kleine jongen groeide op in eenzaamheid en pijn. Zijn broer en zus, die ‘normaler’ waren, werden als intelligent bestempeld, terwijl hij werd gezien als een buitenbeentje. Ieder klein kind kijkt op naar zijn ouders vol liefde en vertrouwen. Ze zijn haar/zijn hele wereld. Maar wat gebeurt er als het kind de ouders irriteert en zij zeggen dat hij een sufferd is? Wat gebeurt er als dat iedere dag tegen hem gezegd wordt? De wereld van het kind valt in diggelen en het wordt introvert, helemaal in de war en ongelukkig. De moeder en vader die alles voor hem betekenen, weigeren hem te accepteren zoals hij was.

Deze kleine jongen groeide op en ontmoette een jonge vrouw die heel veel van hem hield. Voor haar was niemand zo goed als hij en ze liet hem dit weten in ieder woord wat ze zei en in alles wat ze deed. Haar liefde genas zijn wonden.

De energie achter de woorden die wij gebruiken is zo krachtig.
Ze kunnen HELEND of DESTRUCTIEF ZIJN.

Augustus 2017
EIGENSCHAP 10 : STILTE & STABILITEIT (01 van 12)
08052017 HET BEGIN3 10
De metafoor die ik nu gebruik gaat over een fikse woordenwisseling tussen twee mensen.

Woorden vlogen over en weer en voor het eerst in het leven van de één begon er plotseling een besef bij hem naar boven te borrelen, dat er iets moest zijn waar hij niet bewust van was geweest. Zijn woorden kwamen vaak erg kwetsend over! Tot dat moment had hij nooit in zijn leven er bij stilgestaan hoeveel invloed ze op anderen hadden. Iedereen heeft zijn eigen AHA-moment en deze plotselinge bewustwording raakte hem diep. Hij werd er helemaal stil van en kon niets meer uitbrengen. Het was net alsof zijn persoonlijkheid totaal gewist was en hij geen woord meer kon verzinnen. Hij was zinloos! Hij was niets! Er was niets!
STILTEEr was alleen STILTE …… 

Wat deed hij hiermee? In een fractie van een seconde was hij van iemand die altijd een antwoord had op alles, veranderd in iemand die zijn mond niet open kon krijgen! Om eerlijk te zijn voelde hij zich er eigenlijk vrij vredig bij.
Er waren geen afleiders, geen gedachtes, emoties, veroordelingen, angst of stress. Ze waren …. WEG! Hij was ineens in een leegte …., bij ZICH ZELF! En dat voelde gek, wie hij ooit dacht dat hij was, was gebakken lucht, nonsens, een ILLUSIE, energieverspilling. Alles wat hij tot nu toe geweest was, was een lachertje. En daarom kon hij om zich zelf lachen !
Hij realiseerde zich dat zijn bewustzijn nu in staat was om te OBSERVEREN, dat naast zijn persoonlijkheid een intelligentie aanwezig is, die hem laat weten wie hij echt is. Uit het onbekende niets kwam zomaar zijn echte IK naar boven. Alleen omdat hij zich voor de zoveelste keer in een uitputtende kabaalsituatie van VREDEONBALANS had gemanoeuvreerd, kon er STILTE  en STABILITEIT in hemzelf ontstaan!

Hij ging van OORLOG voeren naar VREDE !

Terug naar Nieuw Bewustzijn van de Mens