Van Ego naar Ziel

Vijf herkenbare voorbeeldverhalen

Vijf herkenbare voorbeeldverhalen die inzichten geven in jouw bewustzijnsproces.
Elk verhaaltje heeft een andere invalshoek en laat zien hoe het accent van je ‘negatieve Ego’ verschuift naar je ‘positieve’ Ziel. (Ook wel Verstand en Hart genoemd).
De verhalen staan gerangschikt in overeenstemming met de accentverschuiving.
Je kunt ze uiteraard in elke willekeurige volgorde lezen. Als je op de titel klikt ga je naar het betreffende verhaal.

Jouw Ego & Spiritualiteit
Jouw Ego & Pijnlichaam
Jouw Ego & Ziel
Jouw Ziel & Innerlijk Licht
Jouw Zielenexpressie