Jouw Ziel & Innerlijk Licht

De mechanische wil
STEEDSMAARWEER0HETLICHTZIEN0De egofase is een natuurlijke periode in de bewustwording van jouw Ziel. Hoe de wil werkt speelt hier een belangrijke rol. Het maatschappelijke – of collectieve ego gebruikt via jouw Grote Ego de wil als een gereedschap om egoïstische gedragingen aan de gang te krijgen. Zonder dat je het in de gaten hebt voert jouw wil steeds dezelfde soort activiteiten uit, die zich blijven herhalen met de bedoeling macht over jou of anderen te hebben. Dit is zijn bron van inspiratie. Zijn doel is om jou te isoleren en bang te laten voelen.

De bewuste wil
NATURE0Er komt een tijd in je leven dat je zoveel confrontaties mee hebt gemaakt dat je bijna gedwongen wordt om jouw leven anders in te richten. Jouw wil pakt dit direct op en gedraagt zich ineens anders. Het wordt nu lastiger voor jouw Ego om zijn zinnen door te drukken. Jouw wil is niet meer mechanisch en ontwikkelt nieuwe activiteiten die vanuit je Hart geactiveerd worden. Hoe bewuster jij wordt, hoe stiller jouw Ego. Het kan alleen functioneren door jouw angst en onwetendheid. Zo gauw die verdwijnen, valt er voor hem geen droog brood meer te verdienen, omdat hij geen voeding meer krijgt. Ziel en lichaam beginnen zich na een spirituele onderdrukking te herstellen van hun kwetsuren.

Je versnipperde Ziel komt tot leven
versnipperde zielTot nu toe is jouw Ziel afgesneden geweest van onvoorwaardelijke liefde omdat het Ego het voor het zeggen had en van deze materie niets afweet. De energie van jouw Ego is gefragmenteerd. Het bevat alles wat je in dit leven met je zintuigen hebt waargenomen over wie je bent gebaseerd op alleen ervaring en geheugen. Het is je 3D-overlevingsinstrument. Het kan je niet de waarheid over jou vertellen. Het kan je alleen maar iets wijs maken met behulp van wat het binnen heeft gekregen als de waarheid. Het is een logisch opgezette beredenering vanuit je huidige opgedrongen verleden.Dat wil zeggen, dat het niet jouw innerlijke waarheid kent en onophoudelijk onwaarheden over jou met zijn verstand creëert. Zolang jouw onbewuste Ego sterker is, kan de energie van jouw STOPZiel niet functioneren en botst steeds tegen blokkades op die haar in kleine stukjes verdeeld houdt. Zij omzeilt de blokkades niet door verstandsverhaaltjes te verzinnen. Daar is zij te zuiver voor. Ze raakt de kluts kwijt en gaat net als jouw gedrag, in rondjes draaien.

Herhalingen
Het betekent, ………………………………….


Verhaal: 2.4. Jouw Ziel & Innerlijk Licht

Terug naar A-Z inhoudsopgave
Terug naar ‘Van Ego naar Ziel’
Terug naar ‘Home’