Orbs Galerie/Gallery

Voor de lezers die in Lichtenergieën en/of Engelen geïnteresserd zijn, zijn hieronder meerdere mooie fotos te zien.
For the readers who are interested in Light Energies and/or Angels, here are some beautiful photos below.

Orbs
Orbs zijn werkelijk prachtige en fascinerende verschijnselen die overal om ons heen zijn en behoren altijd tot de hiërarchie van de Engelen. Wanneer je een Orb fotografeert zie je het  energieveld dat hun lichtlichaam is waarin een overgegane ziel van een mens, dier, meester, of ander wezen reist en beschermd wordt. Hoe meer een lichtwezen ontwikkeld is hoe ronder de Orb. De ronde vorm vertegenwoordigt de vrouwelijke heelheid en vergeleken met de andere vormen, bevat het energie met de hoogste frequentie.

Wanneer heeft een Orb een andere vorm dan rond?

Ze veranderen van vorm wanneer ze actief bezig zijn. Vaak zien ze er dan langer of dunner uit. Soms zien ze er als een raket uit!

Fotograferen
FOTOTOESTEL0Iedereen kan Orbs  fotograferen. Zorg dat je aura schoon is, je hoofd leeg en je hart open. Jouw uitstraling van liefde is de sleutel. Niet je intellect of je verstand. Vraag een Engel of een Lichtwezen om op jouw foto te komen. Ze kunnen je verrassen! Wanneer het je lukt om Orbs te fotograferen weet je dat jouw Aura verbonden is met een 5-dimensionale ruimte en dat je bezig bent om liefdebewustzijn te ontwikkelen. Sommige mensen kunnen ze overdag fotograferen, anderen als het donker is. Bij zware regenval en sneeuw kun je ook prachtige fotos maken.

Communiceren met Orbs
Via de Orbs weten de Lichtwezens waar de Orb bij hoort contact met je te maken.

 

Orbs
Orbs are really wonderful and fascinating phenomenons that are all around us and belong to the hierarchy of the Angels. When you photograph them you see the Energy Field of their Light Body in which a soul of a human, animal, master or other entity who has passed on, travels and is protected.

The more a light body has developed, the rounder the Orb. The round form represents the feminine wholeness and compared with the other forms, contains the highest energy frequency.

When do Orbs change from form?
They change from form when they’re active. They then look longer or thinner…..and sometimes they look like a rocket!

Photographs.
Anyone can photograph Orbs. Make sure you’re Aura is clean, your head is empty and your heart open! The love you vibrate is the key. Not your intellect or your mind. Ask an Angel or a Light Being to come on your Photo. You could get a surprise! When you manage to photograph Orbs you’ll then know that your Aura is connected with a 5 dimensional space and that you’re busy developing a love consciousness. Some people like to make photos during the daytime, others when it’s dark.
In heavy rainfall and snow you can also make wonderful photos. 

Communicating with Orbs.
When you look at it, the energy of a Light Being that belongs to the Orb makes contact  with you..

 


Orbs 2019


Orbs 2019

ORB07

 

Nieuwe foto’s van Orbs genomen in de sneeuw in december 2017 /
New orb photo’s made in
the snow of december 2017

 

ORB05

 

 

ORB06

 

ORB03

ORB12

ORB01

ORB02

ORB11

ORB09

ORB08

STEEDSLICHTER00

 

 

 

Februari 2015
Steeds meer Licht om ons heen.
More and more Light around us in the garden.
Foto: B. de Bruin

 

 

 

ANGELATWORKINSTREET

 

Nieuwe Orb december 2014.
New Orbs, December 2014. Engelen aan het werk!
Is this an Angel on our car?
Foto: B. de Bruin

 

MOVINGORBSINSTREET

 

Nieuwe Orb december 2014.
New Orb, December 2014.
Bewegende Orbs in onze straat.
Moving Orbs in our street.
Foto: B. de Bruin

 

archangel gabriel with aspects of michael, uriel and mother mary taking in a lost soul


Aartsengel Gabriël, Michaël & Uriël aan het werk, die een kleinere Orb opnemen.

Archangel Gabriël, Michael and
Uriël at work taking in a smaller
Orb. Foto:  R. de Bruin.

EENBAKENENOPVANGVOORSPIRITSDIEOVERGAAN00

 

Aartsengelen Gabriël, Michaël en Uriël aan het werk bij het begeleiden van Zielen, die zijn
overgegaan.
Archangels Gabriël, Michaël and
Uriël working with Souls who have passed on.
Foto:  B. de Bruin.
 

MICHAELMARYANGELSOFLOVEvergroting0Aartsengelen Michaël, Maria en een engel van Liefde (Het heldere witte licht).

Archangels Michaël, Maria and an
Angel of Love (the pure white light).
Foto: B.de Bruin.

 

 

 

 

GABRIËLETC.1

 

Rafaël, Gabriël, Engelen van Liefde, Maria, Metatron.
A mixture of Angels, Rafaël, Gabriël, Angels of Love, Maria,
Metatron
Foto: R. de Bruin

 

 

GABRIËLETC.4
Engelen van liefde, Michaël en Gabriël met weer andere acties!
Angels of Love, Michael, and
Gabriël in action.
Foto: B. de Bruin

 

CHAMUËLMETATRONFORTHESUNSET11
Light Energy around the Sun.
Licht energie om de Zon.
Foto: B. de Bruin

 

 

 

METATRON02
Metatron schijnt zijn licht rond eerste Kerstdag 2014
Metatron shines his light by
a street lamp.

Foto: B. de Bruin

Voor meer informatie over Orbs:
For more information about Orbs:
Diana Cooper & Kathy Crosswell.

Terug naar A-Z inhoudsopgave
Terug naar Home