Wijsheid Van / Wisdom Of White Eagle

WIJSHEID VAN WHITE EAGLE
Er is maar één religie, de religie van Liefde.
Er is maar één land, heel Moeder Aarde.
Er is maar één ras en gekozen volk, de hele mensheid.
Er is maar één geslacht, dat tweeslachtig is, heel en heilig.
Er is maar één taal, de taal van het Hart.
En er is maar één God, de God van Liefde.
De Grote Vader/Moeder van al dat leeft.
En ik, hun enige geboren Zoon/Dochter.
Wij zijn één Heilige Drie-eenheid, die
Alomtegenwoordig, almachtig en alwetend is.

WISDOM OF WHITE EAGLE
There is only one religion, the religion of love.
There is only one country, the whole of Mother Earth.
There is only one race and chosen people, the whole of humankind.
There is only one gender, who is androgynous, whole and holy.
There is only one language, the language of the heart.
And there is only one God, the God of love,
The Great Father/Mother of all life
And I, their only born Daughter/Son.
We are one Holy Trinity, who is
Omnipresent, omnipotent and omniscient.